Kommuneplanens samfunnsdel - Høring og offentlig ettersyn

Formannskapet i Gjemnes kommune vedtok i møte 11.02.2020, sak 2/20 at forslag til planprogram for kommuneplanens samfunnsdel og kommunens planstrategi sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn.

Gjemnes kommune har i henhold til plan- og bygningslovens (pbl) § 10-1 valgt å slå sammen kommunens planstrategi med oppstarten av arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel.

Sakens dokumenter er tilgjengelige på kommunens hjemmesider, gjemnes.kommune.no, og ved henvendelse til servicekontoret på kommunehuset til Gjemnes kommune.

 

Formannskapet i Gjemnes kommune vedtok 10.11.2020 å sende forslaget til kommuneplanens samfunnsdel på høring og legge den ut til offentlig ettersyn, med høringsfrist på seks uker.

Det er feil årstall i dokumentet og tilhørende vedtak, noe som vil rettes opp til 2020-2032, før endelig vedtak av planen.

Sakens dokumenter er tilgjengelige på kommunens hjemmesider, gjemnes.kommune.no, og ved henvendelse til servicekontoret på kommunehuset til Gjemnes kommune.

Eventuelle merknader til forslaget til kommuneplanens samfunnsdel sendes på e-post til post@gjemnes.kommune.no eller pr. post til Gjemnes kommune, Nordmørsvegen 24, 6631 Batnfjordsøra.

Frist for å komme med merknader settes til 08.01.2021.