Skriv til oss

Gjemnes kommune ønsker å motta post og henvendelser digitalt, og du kan skrive til oss på flere måter.

Vår e-postadresse er: post@gjemnes.kommune.no

Husk at sensitive opplysninger ikke skal sendes som epost.

Med eDialog kan du trygt sende brev og dokumenter som sikker digital post, selv om de er unntatt offentlighet, og de vil komme raskt frem til oss på en trygg og enkel måte.

Tenk på dette før du skriver til oss:
 

  • All post til og fra kommunen er offentlig, så lenge den ikke inneholder opplysninger som er underlagt lovbestemt taushetsplikt.
  • Alle brev kommer på postlista og er tilgjengelig i fulltekst, dersom de ikke er registrert som unntatt offentlighet.

Det betyr at henvendelsen din kan bli omtalt, sitert eller gjengitt i sin helhet i avisa eller på nyhetene. Vi har oppfordret lokalavisene til å kontakte avsender dersom de ønsker å gjengi hele eller deler av henvendelser fra privatpersoner, men det er ikke en plikt de har.

Sjekk postlista:

 

Ønsker du å kontrollere om henvendelsen din er registrert kan du sjekke postlisten vår

Henvendelsen vil være tilgjengelig på postlista andre dagen etter registrering, forsinkelsen er lagt inn av sikkerhetsmessige årsaker og kontrollrutiner hos oss.