Ansattoversikt


Angvik skole

Ansatte i avdelingen Angvik skole
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
902 87 591
902 87 591
SFO leder Angvik 902 87 591
Rektor Angvik skole 957 21 460

Ansatte

Ansatte i avdelingen Ansatte
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
SFO leder Batnfjord 948 87 666
Faglig leder for Arbeids- og aktivitetssentret (Lysfabrikken) 992 74 414
Flyktningekonsulent 906 42 320
Brannsjef 959 42 946
Jordbrukssjef 948 79 509
Førskolelærer og assisterende styrer Solsida barnehage 482 79 518
Seksjonsleder for hjemmetjenesten 902 16 211
Psykiatrisk sykepleier 909 53 174
Konsulent økonomi 468 15 257

økonomi, faktura, innkjøp

Jordmor 480 61 258

Kun på jobb på tirsdager

Fysioterapeut i permisjon
Økonomisjef 922 94 868

økonomi

Assisterende rådmann 911 68 683
IKT-konsulent 913 97 134
Rådmann 930 11 258
Leder NAV Gjemnes 412 92 618
Kulturskolerektor 970 36 600
SFO leder Angvik 902 87 591
Rådgiver plan 468 13 379
Styrer Astaddalen barnehage 948 34 345
Saksbehandler 907 74 598
Renholdsleder 996 98 264
Styrer Angvik barnehage 919 18 160
Avdelingsleder areal og drift 922 98 400
Lærer voksenopplæringa 979 81 977
Feier 481 21 460
Vaktmester 909 35 220
Styrer Solsida barnehage 498 98 193 970 27 488
Rektor Angvik skole 957 21 460
Driftsleder areal og drift 928 01 312
Rådgiver natur- og viltforvaltning 948 52 854
Leder Helse og omsorg 957 48 857
Prosjektleder 941 68 130
Konsulent lønn 468 14 605
Vaktmester 907 71 651
Vaktmester 984 43 056
Rådgiver, velferdsteknologi 481 26 763
Rådgiver Batnfjord skule
Sjefsfysioterapeut 947 95 971
Saksbehandler 980 05 293
Formannskapssekretær, Konsulent arkiv 951 81 857
Konsulent regnskap 468 09 918

regnskap, inkasso

Helsesøster i skoletjenesten 903 65 797

Sykepleier i skolehelsetjenesten i 40%
Jobber mandag og torsdag

Utearbeider 906 63 720
Konsulent oppmåling 922 54 354
Leder kultur 997 26 356
Seksjonsleder Helse og forebygging 951 87 493
Lærer voksenopplæringen 988 79 662
Spesialfysioterapeut/ Folkehelsekoordinator 907 11 095
Styrer Bergsøy barnehage 984 77 833
Ordfører 950 45 202
Knut Sjømæling
Arbeidsleder 926 57 418
Seksjonsleder kjøkken 468 21 635
Psykiatrisk sykepleier 489 90 404
Rådgiver Helse- og omsorg 948 60 181
Seksjonsleder sykehjem 975 46 702
Rektor Batnfjord skule 997 46 637

Areal og drift

Ansatte i avdelingen Areal og drift
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
vakttelefon 71 29 05 00
Brannsjef 959 42 946
Jordbrukssjef 948 79 509
Rådgiver plan 468 13 379
Renholdsleder 996 98 264
Avdelingsleder areal og drift 922 98 400
Feier 481 21 460
Vaktmester 909 35 220
Driftsleder areal og drift 928 01 312
Rådgiver natur- og viltforvaltning 948 52 854
Prosjektleder 941 68 130
Vaktmester 907 71 651
Vaktmester 984 43 056
Utearbeider 906 63 720
Konsulent oppmåling 922 54 354
Arbeidsleder 926 57 418

Barnehage

Ansatte i avdelingen Barnehage
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Førskolelærer og assisterende styrer Solsida barnehage 482 79 518
Styrer Astaddalen barnehage 948 34 345
Styrer Angvik barnehage 919 18 160
Styrer Solsida barnehage 498 98 193 970 27 488
Styrer Bergsøy barnehage 984 77 833

Barnevern og PPT

Ansatte i avdelingen Barnevern og PPT
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
71 57 43 96

Batnfjord skule

Ansatte i avdelingen Batnfjord skule
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Skulekontor 904 11 663
948 87 666
SFO leder Batnfjord 948 87 666
Kontormedarbeider/lærer 452 61 020
Rektor Batnfjord skule 997 46 637

Eksterne

Ansatte i avdelingen Eksterne
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
913 60 487
71 57 40 00
Pedagogisk psykologisk tjeneste 71 29 98 20
Romsdalshalvøya Interkommunale Renovasjonsselskap 71 21 34 50
Skoletannlege 71 29 01 09
Tøndergård skole 71 19 56 60

Tøndergård skole og ressurssenter
Nøisomhedvn 19
6416 Molde

vakttelefon 71 29 05 00
71 57 43 96

Flyktningetjenesten

Ansatte i avdelingen Flyktningetjenesten
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Flyktningekonsulent 906 42 320

Helse og omsorg

Ansatte i avdelingen Helse og omsorg
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
947 95 971
Vaktrom 977 35 063
71 29 11 80
909 87 078
900 43 902
Skoletannlege 71 29 01 09
947 95 971
977 35 063
905 07 197

Telefonnummer er døgnbetjent.

Gunn Berit Torvik, geriatrisk sykepleier 918 59 208

Tirsdag og torsdag

08.00-15.30

Faglig leder for Arbeids- og aktivitetssentret (Lysfabrikken) 992 74 414
Seksjonsleder for hjemmetjenesten 902 16 211
71 57 43 96
Psykiatrisk sykepleier 909 53 174
Jordmor 480 61 258

Kun på jobb på tirsdager

Fysioterapeut i permisjon
Fysioterapeut vikar
Leder Helse og omsorg 957 48 857
Helsesøster i skoletjenesten 903 65 797

Sykepleier i skolehelsetjenesten i 40%
Jobber mandag og torsdag

Seksjonsleder Helse og forebygging 951 87 493
Folkehelsekoordinator 907 11 095
Seksjonsleder for tjenesten for funksjonshemmede 416 32 663
Seksjonsleder kjøkken 468 21 635
Psykiatrisk sykepleier 489 90 404
Rådgiver Helse- og omsorg 948 60 181
Seksjonsleder sykehjem 975 46 702

Kultur og fritid

Ansatte i avdelingen Kultur og fritid
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
913 60 487
Kulturskolerektor 970 36 600
Leder kultur 997 26 356

NAV

Ansatte i avdelingen NAV
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Leder NAV Gjemnes 412 92 618

Ordfører

Ansatte i avdelingen Ordfører
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Varaordfører 950 34 988
Jan Karstein  Schjølberg
Ordfører 950 45 202
Knut Sjømæling

Rådmann

Ansatte i avdelingen Rådmann
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Assisterende rådmann 911 68 683
Rådmann 930 11 258

Servicekontoret

Ansatte i avdelingen Servicekontoret
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Servicekontoret 71 29 11 11
Servicekontoret 71 29 11 11 941 66 929
Saksbehandler 907 74 598
Saksbehandler 980 05 293
Formannskapssekretær, Konsulent arkiv 951 81 857

Økonomi

Ansatte i avdelingen Økonomi
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Konsulent økonomi 468 15 257

økonomi, faktura, innkjøp

Økonomisjef 922 94 868

økonomi

IKT-konsulent 913 97 134
Avdelingsleder areal og drift 922 98 400
Konsulent lønn 468 14 605
Konsulent regnskap 468 09 918

regnskap, inkasso