Ansattoversikt


Angvik skole

Ansatte i avdelingen Angvik skole
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
902 87 591
902 87 591
SFO leder Angvik 902 87 591
Rektor Angvik skole 909 32 476

Ansatte

Ansatte i avdelingen Ansatte
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
SFO leder Batnfjord 948 87 666
Faglig leder for Arbeids- og aktivitetssentret (Lysfabrikken) 992 74 414
Rektor ved Voksenopplæringen og Flyktningkonsulent. Barnehagefaglig ansvar 906 42 320
Jordbrukssjef 948 79 509
Spesialpedagog Solsida barnehage 468 09 731
Seksjonsleder for hjemmetjenesten 902 16 211
Psykiatrisk sykepleier 909 53 174
Konsulent økonomi 468 15 257

økonomi, faktura, innkjøp

Jordmor 480 61 258

Kun på jobb på tirsdager

Økonomisjef 922 94 868

økonomi

Assisterende rådmann 911 68 683
IKT-konsulent 913 97 134
Rådmann 930 11 258
Leder NAV Gjemnes 55 55 33 33 412 92 618
Kulturskolerektor 970 36 600
SFO leder Angvik 902 87 591
Styrer Astaddalen barnehage 986 53 789
Saksbehandler 907 74 598
Renholdsleder 996 98 264
Styrer Angvik barnehage 919 18 160
Avdelingsleder areal og drift 922 98 400
Lærer voksenopplæringa 979 81 977
Feier 481 21 460
Styrer Solsida barnehage 970 27 488
Driftsleder areal og drift 928 01 312
Rådgiver plan 468 13 379
Rådgiver natur- og viltforvaltning 948 52 854
Vaktmester 975 79 324
Leder Helse og omsorg 957 48 857
Prosjektleder 941 68 130
Konsulent lønn 468 14 605
Vaktmester 907 71 651
Vaktmester 984 43 056
Rådgiver, digital transformasjon og helseinnovasjon 481 26 763
Rådgiver Batnfjord skule
Sjefsfysioterapeut 947 95 971
Saksbehandler 980 05 293
Formannskapssekretær, Konsulent arkiv 951 81 857
Fysioterapeut 947 95 971
Konsulent regnskap 468 09 918

regnskap, inkasso

Helsesykepleier i skoletjenesten 903 65 797

Sykepleier i skolehelsetjenesten i 80%
 

Utearbeider 906 63 720
Konsulent oppmåling 922 54 354
Leder kultur 997 26 356
Seksjonsleder Helse og forebygging 951 87 493
Lærer voksenopplæringen 988 79 662
Spesialfysioterapeut/ Folkehelsekoordinator 907 11 095
Styrer Bergsøy barnehage 984 77 833
Ordfører 950 45 202
Knut Sjømæling
Arbeidsleder 926 57 418
Seksjonsleder kjøkken 468 21 635
Helsesykepleier 916 17 053

Jobber 80% på helsestasjonen og 20% i skolehelsetjenesten

Rådgiver Helse- og omsorg 948 60 181
Seksjonsleder sykehjem 975 46 702
Rektor Batnfjord skule, skolefaglig ansvarlig 997 46 637

Areal og drift

Ansatte i avdelingen Areal og drift
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
71 19 18 00
vakttelefon 71 29 05 00
Jordbrukssjef 948 79 509
Brannmester 415 09 527
Renholdsleder 996 98 264
Avdelingsleder areal og drift 922 98 400
Feier 481 21 460
Driftsleder areal og drift 928 01 312
Rådgiver plan 468 13 379
Rådgiver natur- og viltforvaltning 948 52 854
Vaktmester 975 79 324
Prosjektleder 941 68 130
Vaktmester 907 71 651
Vaktmester 984 43 056
Utearbeider 906 63 720
Konsulent oppmåling 922 54 354
Arbeidsleder 926 57 418

Barnehage

Ansatte i avdelingen Barnehage
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
948 34 345
Spesialpedagog Solsida barnehage 468 09 731
Styrer Astaddalen barnehage 986 53 789
Styrer Angvik barnehage 919 18 160
Styrer Solsida barnehage 970 27 488
468 98 193
Styrer Bergsøy barnehage 984 77 833

Barnevern og PPT

Ansatte i avdelingen Barnevern og PPT
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
71 57 43 96

Batnfjord skule

Ansatte i avdelingen Batnfjord skule
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Skulekontor 904 11 663
948 87 666
SFO leder Batnfjord 948 87 666
Teamleder 1-4. trinn 412 30 610
Teamleder 8-10.trinn 408 50 697
Teamleder 5-7.trinn 975 15 488
Kontor 904 11 663
Kontor 904 11 663
Rektor Batnfjord skule, skolefaglig ansvarlig 997 46 637

Eksterne

Ansatte i avdelingen Eksterne
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
913 60 487
Tannlege 71 28 46 54
71 57 40 00
Pedagogisk psykologisk tjeneste 71 29 98 20
Romsdalshalvøya Interkommunale Renovasjonsselskap 71 21 34 50
Tøndergård skole 71 19 56 60

Tøndergård skole og ressurssenter
Nøisomhedvn 19
6416 Molde

vakttelefon 71 29 05 00
71 57 43 96

Flyktningetjenesten

Ansatte i avdelingen Flyktningetjenesten
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Rektor ved Voksenopplæringen og Flyktningkonsulent. Barnehagefaglig ansvar 906 42 320

Helse og omsorg

Ansatte i avdelingen Helse og omsorg
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Tannlege 71 28 46 54
947 95 971
Vaktrom 977 35 063
71 29 11 80
909 87 078
900 43 902
947 95 971
977 35 063
905 07 197

Telefonnummer er døgnbetjent.

Gunn Berit Torvik, geriatrisk sykepleier 918 59 208

Tirsdag og torsdag

08.00-15.30

Faglig leder for Arbeids- og aktivitetssentret (Lysfabrikken) 992 74 414
Seksjonsleder for hjemmetjenesten 902 16 211
71 57 43 96
Psykiatrisk sykepleier 909 53 174
Jordmor 480 61 258

Kun på jobb på tirsdager

Fysioterapeut vikar 947 95 971
Leder Helse og omsorg 957 48 857
Fysioterapeut 947 95 971
Helsesykepleier i skoletjenesten 903 65 797

Sykepleier i skolehelsetjenesten i 80%
 

Seksjonsleder Helse og forebygging 951 87 493
Folkehelsekoordinator 907 11 095
Seksjonsleder for tjenesten for funksjonshemmede 416 32 663
Seksjonsleder kjøkken 468 21 635
Helsesykepleier 916 17 053

Jobber 80% på helsestasjonen og 20% i skolehelsetjenesten

Rådgiver Helse- og omsorg 948 60 181
Seksjonsleder sykehjem 975 46 702

Kultur og fritid

Ansatte i avdelingen Kultur og fritid
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
913 60 487
Kulturskolerektor 970 36 600
Leder kultur 997 26 356

NAV

Ansatte i avdelingen NAV
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Leder NAV Gjemnes 55 55 33 33 412 92 618

Ordfører

Ansatte i avdelingen Ordfører
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Varaordfører 950 34 988
Jan Karstein  Schjølberg
Ordfører 950 45 202
Knut Sjømæling

Rådmann

Ansatte i avdelingen Rådmann
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Assisterende rådmann 911 68 683
Rådmann 930 11 258

Servicekontoret

Ansatte i avdelingen Servicekontoret
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Servicekontoret 71 29 11 11
Servicekontoret 71 29 11 11 941 66 929
Saksbehandler 907 74 598
Saksbehandler 980 05 293
Formannskapssekretær, Konsulent arkiv 951 81 857

Økonomi

Ansatte i avdelingen Økonomi
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Konsulent økonomi 468 15 257

økonomi, faktura, innkjøp

Økonomisjef 922 94 868

økonomi

IKT-konsulent 913 97 134
Avdelingsleder areal og drift 922 98 400
Konsulent lønn 468 14 605
Konsulent regnskap 468 09 918

regnskap, inkasso