Ansattoversikt


Angvik skole

Ansatte i avdelingen Angvik skole
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
902 87 591
902 87 591
SFO leder Angvik 902 87 591
Rektor Angvik skole 909 32 476

Ansatte

Ansatte i avdelingen Ansatte
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Faglig leder for Arbeids- og aktivitetssentret (Lysfabrikken) 992 74 414
Rektor ved Voksenopplæringen 906 42 320
Jordbrukssjef 948 79 509
Spesialpedagog Solsida barnehage 468 09 731
Seksjonsleder for tjenesten for funksjonshemmede 902 16 211
Kulturleder 419 00 996
Styrer Solsida barnehage 948 62 368
Psykiatrisk sykepleier 909 53 174
Konsulent økonomi 468 15 257

økonomi, faktura, innkjøp

Økonomisjef 462 67 814
Konsulent Lønn 468 14 605
Assisterende rådmann 911 68 683
IKT-konsulent 913 97 134
Rådmann 930 11 258
Leder NAV Gjemnes 55 55 33 33 412 92 618
SFO leder Angvik 902 87 591
Rådgiver plan og byggesak 481 29 689
Prosjektmedarbeider 986 53 789
Saksbehandler 907 74 598
Renholdsleder 996 98 264

Utleieansvarlig av kommunale boliger

Styrer Angvik barnehage 919 18 160
Lærer voksenopplæringa 979 81 977
Fastlege 71 29 11 80
Feier 905 77 616
Jordmor 480 61 258

Jobber tirsdager på helsestasjonen

Oppvekstrådgiver 970 27 488
Driftsleder areal og drift 928 01 312
Logoped 902 96 407
Rådgiver natur- og viltforvaltning 948 52 854
Vaktmester 975 79 324
Leder Helse og omsorg 957 48 857
Prosjektleder 941 68 130
Vaktmester 907 71 651
Vaktmester 984 43 056
Rådgiver, digital transformasjon og helseinnovasjon 481 26 763
Psykiatrisk sykepleier 489 90 404
Rådgiver Batnfjord skule 482 18 054
Demenskoordinator 918 59 208
Formannskapssekretær, Konsulent arkiv 951 81 857
Fysioterapeut 947 95 971
Konsulent regnskap 468 09 918

regnskap, inkasso

Helsesykepleier i skoletjenesten 903 65 797

Sykepleier i skolehelsetjenesten i 80%
 

Utearbeider 906 63 720
Konsulent oppmåling 922 54 354
Seksjonsleder Helse og forebygging 951 87 493
Spesialfysioterapeut/ Folkehelsekoordinator 907 11 095
Styrer Astaddalen barnehage 984 77 833
Ordfører 950 45 202
Knut Sjømæling
Arbeidsleder 926 57 418
Seksjonsleder kjøkken 468 21 635
Helsesykepleier 916 17 053

Jobber 80% på helsestasjonen og 20% i skolehelsetjenesten

Kommuneoverlege 71 29 11 80
Rådgiver Helse- og omsorg 948 60 181
Seksjonsleder sykehjem 975 46 702
Rektor Batnfjord skule 997 46 637
Seksjonsleder hjemmetjenesten 473 71 070

Areal og drift

Ansatte i avdelingen Areal og drift
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
71 19 18 00
vakttelefon 71 29 05 00
Jordbrukssjef 948 79 509
Brannmester 415 09 527
Rådgiver plan og byggesak 481 29 689
Renholdsleder 996 98 264

Utleieansvarlig av kommunale boliger

Feier 905 77 616
Driftsleder areal og drift 928 01 312
Rådgiver natur- og viltforvaltning 948 52 854
Vaktmester 975 79 324
Prosjektleder 941 68 130
Vaktmester 907 71 651
Vaktmester 984 43 056
Utearbeider 906 63 720
Konsulent oppmåling 922 54 354
Leder Areal og drift
Arbeidsleder 926 57 418

Barnehage

Ansatte i avdelingen Barnehage
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Spesialpedagog Solsida barnehage 468 09 731
Styrer Solsida barnehage 948 62 368
Styrer Angvik barnehage 919 18 160
Oppvekstrådgiver 970 27 488
468 98 193
948 34 345
482 37 154
Styrer Astaddalen barnehage 984 77 833
900 18 903
476 67 811
482 96 328

Barnevern

Ansatte i avdelingen Barnevern
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
71 57 43 96

Batnfjord skule

Ansatte i avdelingen Batnfjord skule
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
948 87 666
Skulekontor 904 11 663
948 87 666
Saksbehandler/kontor 452 61 020
Teamleder 1-4. trinn 413 99 636
Teamleder 8-10.trinn 408 50 697
Teamleder 5-7.trinn 975 15 488
Sfo leder
Rektor Batnfjord skule 997 46 637

Eksterne

Ansatte i avdelingen Eksterne
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
913 60 487
Tannlege 71 28 46 54
71 57 40 00
71 19 18 00
71 19 18 00

Telefonnummer og e-postadresser til feierne:

Molde/Aukra:
Jøran Stavik: 91 70 03 81

Pål Henrik Karlsen: 91 70 03 82

Albert Vestad: 90 15 20 08

Øystein Eidem: 90 10 06 86

Christine Sæther: 90 03 20 13

Sunndal:
Tonje Myren: 46 83 39 85

Gjemnes:
Terje Heggem: 90 57 76 16

Rauma:
Bernt Mittet: 91 55 61 94

Øyvind Unhjem: 93 67 16 08

Edvard Lindvik: 93 67 16 09

Tingvoll:
Erling Ormsettrø: 91 34 75 67

Romsdalshalvøya Interkommunale Renovasjonsselskap 71 21 34 50
Tøndergård skole 71 19 56 60

Tøndergård skole og ressurssenter
Nøisomhedvn 19
6416 Molde

vakttelefon 71 29 05 00
71 57 43 96
Koordinator 464 32 842

Helse og omsorg

Ansatte i avdelingen Helse og omsorg
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Tannlege 71 28 46 54
947 95 971
Vaktrom 977 35 063
71 29 11 80

Øyeblikkelig hjelp:
46 87 93 42
Kun i legekontorets åpningstid
Mandag til fredag 0800-1600.
Utenom legekontorets åpningstid
ring 116 117

909 87 078

Flata 18

6639 Batnfjordsøra

900 43 902
947 95 971
977 35 063
905 07 197

Telefonnummer er døgnbetjent.

Dagaktivitetstilbud for hjemmeboende personer med demens 918 59 208

Tirsdag og torsdag

08.00-15.30

Faglig leder for Arbeids- og aktivitetssentret (Lysfabrikken) 992 74 414
Seksjonsleder for tjenesten for funksjonshemmede 902 16 211
71 57 43 96
Psykiatrisk sykepleier 909 53 174
Jordmor 480 61 258

Jobber tirsdager på helsestasjonen

Fysioterapeut vikar 947 95 971
Leder Helse og omsorg 957 48 857
Fysioterapeut 947 95 971
Helsesykepleier i skoletjenesten 903 65 797

Sykepleier i skolehelsetjenesten i 80%
 

Seksjonsleder Helse og forebygging 951 87 493
Folkehelsekoordinator 907 11 095
Seksjonsleder kjøkken 468 21 635
Helsesykepleier 916 17 053

Jobber 80% på helsestasjonen og 20% i skolehelsetjenesten

Rådgiver Helse- og omsorg 948 60 181
Seksjonsleder sykehjem 975 46 702
Seksjonsleder hjemmetjenesten 473 71 070

Kultur

Ansatte i avdelingen Kultur
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
913 60 487
Kulturleder 419 00 996

NAV

Ansatte i avdelingen NAV
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Leder NAV Gjemnes 55 55 33 33 412 92 618

Ordfører

Ansatte i avdelingen Ordfører
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Varaordfører 950 34 988
Jan Karstein  Schjølberg
Ordfører 950 45 202
Knut Sjømæling

Politikere

Ansatte i avdelingen Politikere
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Varaordfører 950 34 988
Jan Karstein  Schjølberg
Ordfører 950 45 202
Knut Sjømæling

PPT

Ansatte i avdelingen PPT
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
71 29 98 20
Leder PPT 915 96 888

Rådmann

Ansatte i avdelingen Rådmann
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Assisterende rådmann 911 68 683
Rådmann 930 11 258

Servicekontoret

Ansatte i avdelingen Servicekontoret
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Servicekontoret 71 29 11 11
Servicekontoret 71 29 11 11 941 66 929
Saksbehandler 907 74 598
Formannskapssekretær, Konsulent arkiv 951 81 857

Økonomi

Ansatte i avdelingen Økonomi
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Konsulent økonomi 468 15 257

økonomi, faktura, innkjøp

Økonomisjef 462 67 814
Konsulent Lønn 468 14 605
IKT-konsulent 913 97 134
Konsulent regnskap 468 09 918

regnskap, inkasso