Ledige stillinger

Her vil du finne ledige stillinger i Gjemnes kommune. Annonsetekstene finner du i sin helhet ved å gå inn på linkene under.
Dersom det ikke er noen, har vi for tiden ingen annonser ute.
I så fall er du velkommen til å se innom en annen gang.

Mer informasjon:
Har du spørsmål om utlyste stillinger, kan du ta direkte kontakt med kontaktpersonene oppgitt i stillingsannonsene.

Trenger du mer informasjon om selve søkeprosessen, kan du ta kontakt med vår ass.rådmann Svein Arild Eikemo tlf. 71 29 11 03 eller servicekontoret tlf 71 29 11 11.

Gjemnes kommune søker etter deg/dere, med tid og overskudd til å påta deg/dere støttekontakt og/eller avlastningsoppdrag. Målgruppen for tjenesten er ofte barn og ungdom i alderen 6- 16 år, med ulik bakgrunn og problematikk. Oppdraget krever ikke noe formell kompetanse, men det blir lagt vekt på personlig egnethet. Omfang på tjenesten kan for eksempel være en ettermiddag i uka eller en helg pr. måned. Dette vurderes individuelt ut fra barnets behov.

 

Gjemnes kommune ligger sentralt på Nordmøre mellom Kristiansund og Molde. Kommunen har om lag 2600 innbyggere.  Helse- og Omsorgstjenesten har sine lokaliteter ved Helse- og Omsorgssenteret på Batnfjordsøra.

Gjemnes kommune har ca. 2600 innbyggere. Areal på kommunen er ca. 381 km2. Kommunesenteret ligger på Batnfjordsøra. Tjenesten er lokalisert i Batnfjordsøra midt i mellom byene Molde og Kristiansund. Det er gode bussforbindelse begge veier.

Hjemmetjenesten har kontor på Batnfjordsøra og yter tjenester til både hjemmeboende og beboere i omsorgsboliger/eldresenter.

Det lyses ut etter 2 sykepleiere i 100 % fast stilling og 1 sykepleier i 50 % fast stilling.

Innholdet i stillingen er pleie, omsorg og andre sykepleiefaglige arbeidsoppgaver.

Arbeidstiden vil inngå i en turnus (dag/aften) med arbeid hver tredje helg.

Gjemnes kommune har ca. 2600 innbyggere. Areal på kommunen er ca. 381 km2. Kommunesenteret ligger på Batnfjordsøra. Tjenesten er lokalisert i Batnfjordsøra midt i mellom byene Molde og Kristiansund. Det er gode bussforbindelse begge veier.

Hjemmetjenesten har kontor på Batnfjordsøra og yter tjenester til både hjemmeboende og beboere i omsorgsboliger/eldresenter.

Det lyses ut etter sykepleier i 100 % vikariat frem til 31.12.2019 med mulighet for forlengelse.

Innholdet i stillingen er pleie, omsorg og andre sykepleiefaglige arbeidsoppgaver.

Arbeidstiden vil inngå i en turnus (dag/aften) med arbeid hver tredje helg.

Gjemnes kommune har ca. 2600 innbyggere. Areal på kommunen er ca. 381 km2. Kommunesenteret ligger på Batnfjordsøra. Tjenesten er lokalisert i Batnfjordsøra midt i mellom byene Molde og Kristiansund. Det er gode bussforbindelse begge veier.

Hjemmetjenesten har kontor på Batnfjordsøra og yter tjenester til både hjemmeboende og beboere i omsorgsboliger/eldresenter.

Det lyses ut etter helsefagarbeider i 100 % fast stilling. Ved et eventuelt internt opprykk kan det bli andre stillinger ledig.

Innholdet i stillingen er pleie, omsorg og andre helsefaglige- og praktiske arbeidsoppgaver.

Arbeidstiden vil inngå i en turnus (dag/aften) med arbeid hver tredje helg.