Ledige stillinger

Her vil du finne ledige stillinger i Gjemnes kommune. Annonsetekstene finner du i sin helhet ved å gå inn på linkene under.
Dersom det ikke er noen, har vi for tiden ingen annonser ute.
I så fall er du velkommen til å se innom en annen gang.

Mer informasjon:
Har du spørsmål om utlyste stillinger, kan du ta direkte kontakt med kontaktpersonene oppgitt i stillingsannonsene.

Trenger du mer informasjon om selve søkeprosessen, kan du ta kontakt med vår ass.rådmann Svein Arild Eikemo tlf. 71 29 11 03 eller servicekontoret tlf 71 29 11 11.

Gjemnes kommune har et godt og trivelig arbeidsmiljø, der verdibasert ledelse bygd på lagånd, ansvarliggjøring, lojalitet og brukerfokus ligger til grunn for virksomheten.

Gjemnes sykehjem ligger i sentralt til i Batnfjordsøra sentrum. Sykehjemmet består av en somatisk avdeling med 21 langtidsplasser og 1 avlastningsplass, skjermet avdeling med 7 langtidsplasser og korttidsavdeling med 4 plasser for observasjon og rehabilitering. I tillegg er det en plass avsatt til palliasjon.

 

Areal- og driftsavdelinga i Gjemnes kommune har et vidt ansvarsområde som omhandler bl.a. plan, byggesak, kart og oppmåling, utslipp, landbruk samt drift og vedlikehold av kommunale bygg og anlegg. Driftsavdelinga har i dag 6 medarbeidere som jobber med drift og vedlikehold av kommunale bygg og anlegg i tillegg til driftsleder som har kontorsted på Batnfjordsøra.

Avdelinga har ledig fast 100 % stilling som vaktmester på kommunale bygg.

 

Areal- og driftsavdelinga i Gjemnes kommune har et vidt ansvarsområde som omhandler bl.a. plan, byggesak, kart og oppmåling, utslipp, landbruk samt drift og vedlikehold av kommunale bygg og anlegg. Avdelinga har i dag 8 administrative medarbeidere med kontorsted på Batnfjordsøra.  

Avdelinga har ledig vikariat i 100 % stilling som rådgiver plan. Vikariatet vil ha en varighet på ca. ett år.

Gjemnes kommune har 2640 innbyggere og ligger sentralt plassert med kjøretid på 30 minutt fra kommunens sentrum til hver av byene Molde og Kristiansund.

Legesenteret holder til i Batnfjordsøra sentrum og driftes av kommunen. Legesenteret er samlokalisert i helse- og omsorgssenteret sammen med helsestasjon, fysioterapi, rus og psykisk helse, hjemmetjeneste og sykehjem. Det er planlagt bygging av nytt helse- og omsorgssenter, der legesenteret vil få nye lokaler.

Gjemnes kommune er i utvikling, og nå har vi bruk for din kompetanse.

Utdanningsstillingene opprettes fra høsten 2019, og forutsetter at søker kommer inn på Barnehagelærer-utdanningen som opprettes i Kristiansund.

Fordeling av arbeidssted blir gjort ved ansettelse.

I intervju vil det bli lagt vekt på den enkelte søkers motivasjon for å ta en utdanning som barnehagelærer og å jobbe i Gjemnes kommunes barnehager etter endt utdanning.

Gjemnes kommune er en organisasjon i utvikling, og nå har vi bruk for din kompetanse. Vi har et godt og trivelig arbeidsmiljø, der verdibasert ledelse bygd på lagånd, ansvarliggjøring, lojalitet og brukerfokus ligger til grunn for virksomheten. Gjemnes kommune har 2600 innbyggere og ligger sentralt plassert midt imellom Molde og Kristiansund. Kommunen ligger i naturskjønne omgivelser med rike muligheter for friluftsliv i alle årstider.

Gjemnes kommune søker etter barnehagelærere til sine barnehager, Angvik barnehage, Astaddalen barnehage og Solsida barnehage. Fordeling av arbeidssted blir gjort ved ansettelse.