Ledige stillinger

Her vil du finne ledige stillinger i Gjemnes kommune. Annonsetekstene finner du i sin helhet ved å gå inn på linkene under.
Dersom det ikke er noen, har vi for tiden ingen annonser ute.
I så fall er du velkommen til å se innom en annen gang.

Mer informasjon:
Har du spørsmål om utlyste stillinger, kan du ta direkte kontakt med kontaktpersonene oppgitt i stillingsannonsene.

Trenger du mer informasjon om selve søkeprosessen, kan du ta kontakt med vår ass.rådmann Svein Arild Eikemo tlf. 71 29 11 03 eller servicekontoret tlf 71 29 11 11

Nåstad omsorgsbolig ligger i sentrum i Batnfjordsøra, og er tilrettelagt for heldøgns tjenester. Det er pr. tiden 8 brukere som er tilknyttet tjenesten.

Det lyses ut etter helsefagarbeider i 65 % fast stilling.

Vi ønsker fortrinnsvis en person med helsefagutdanning, men også andre med relevant utdanning kan søke. Ved et eventuelt internt opprykk kan det bli andre stillinger ledig.

Arbeidstiden vil inngå i en turnus (dag/kveld) med arbeid hver 2. helg.

Nåstad omsorgsbolig ligger i sentrum i Batnfjordsøra, og er tilrettelagt for heldøgns tjenester. Det er pr. tiden 8 brukere som er tilknyttet tjenesten.

Det lyses ut etter helsefagarbeider i 50 % fast stilling.

Vi ønsker fortrinnsvis en person med helsefagutdanning, men også andre med relevant utdanning kan søke. Ved et eventuelt internt opprykk kan det bli andre stillinger ledig.

Arbeidstiden vil inngå i en turnus med arbeid hver 3. helg.

Nåstad omsorgsbolig ligger i sentrum i Batnfjordsøra, og er tilrettelagt for heldøgns tjenester. Det er pr. tiden 8 brukere som er tilknyttet tjenesten.

Det lyses ut etter vernepleier i 93 % stilling i vikariat.

Vi ønsker fortrinnsvis en person med vernepleierutdanning, men også andre med relevant 3-årig helse- og sosialfaglig utdanning kan søke.

Arbeidstiden vil inngå i en turnus (dag/aften) med arbeid hver tredje helg.