Ledige stillinger

Her vil du finne ledige stillinger i Gjemnes kommune. Annonsetekstene finner du i sin helhet ved å gå inn på linkene under.
Dersom det ikke er noen, har vi for tiden ingen annonser ute.
I så fall er du velkommen til å se innom en annen gang.

Mer informasjon:
Har du spørsmål om utlyste stillinger, kan du ta direkte kontakt med kontaktpersonene oppgitt i stillingsannonsene.

Trenger du mer informasjon om selve søkeprosessen, kan du ta kontakt med vår ass.rådmann Svein Arild Eikemo tlf. 71 29 11 03 eller servicekontoret tlf 71 29 11 11

 

Gjemnes kommune har et godt og trivelig arbeidsmiljø, der verdibasert ledelse bygd på lagånd, ansvarliggjøring, lojalitet og brukerfokus ligger til grunn i virksomheten.

Gjemnes sykehjem ligger sentralt til i Batnfjordsøra sentrum. Sykehjemmet består av en somatisk avdeling med 21 langtidsplasser og 1 avlastningsplass, skjermet avdeling med 7 langtidsplasser og korttidsavdeling med 4 plasser for observasjon og rehabilitering. I tillegg er det en plass avsatt til palliasjon.

Natt-tjenesten har også ansvar for hjemmetjenesten.