Ledige stillinger

Her vil du finne ledige stillinger i Gjemnes kommune. Annonsetekstene finner du i sin helhet ved å gå inn på linkene under.
Dersom det ikke er noen, har vi for tiden ingen annonser ute.
I så fall er du velkommen til å se innom en annen gang.

Mer informasjon:
Har du spørsmål om utlyste stillinger, kan du ta direkte kontakt med kontaktpersonene oppgitt i stillingsannonsene.

Trenger du mer informasjon om selve søkeprosessen, kan du ta kontakt med vår ass.rådmann Svein Arild Eikemo tlf. 71 29 11 03 eller servicekontoret tlf 71 29 11 11

Gjemnes kommune er i utvikling, og nå har vi bruk for din kompetanse.

Utdanningsstillingene opprettes fra høsten 2019, og forutsetter at søker kommer inn på Barnehagelærer-utdanningen som opprettes i Kristiansund.

Fordeling av arbeidssted blir gjort ved ansettelse.

I intervju vil det bli lagt vekt på den enkelte søkers motivasjon for å ta en utdanning som barnehagelærer og å jobbe i Gjemnes kommunes barnehager etter endt utdanning.

Gjemnes kommune er en organisasjon i utvikling, og nå har vi bruk for din kompetanse. Vi har et godt og trivelig arbeidsmiljø, der verdibasert ledelse bygd på lagånd, ansvarliggjøring, lojalitet og brukerfokus ligger til grunn for virksomheten. Gjemnes kommune har 2600 innbyggere og ligger sentralt plassert midt imellom Molde og Kristiansund. Kommunen ligger i naturskjønne omgivelser med rike muligheter for friluftsliv i alle årstider.

Gjemnes kommune søker etter barnehagelærere til sine barnehager, Angvik barnehage, Astaddalen barnehage og Solsida barnehage. Fordeling av arbeidssted blir gjort ved ansettelse.

Fra høsten 2019 har vi ledige undervisningsstillinger i Gjemnes kommune ved Batnfjord skule.

Vi har et godt og trivelig arbeidsmiljø der verdiene brukerfokus, lagånd, ansvarliggjøring og lojalitet ligger til grunn for virksomheten.

Gjemnes kommune ligger på Nordmøre, i grenselandet mellom kyst og innland. E-39 går gjennom kommunen og gjør at Gjemnes er sentralt plassert midt i nordfylket mellom byene Kristiansund (36,9 km) og Molde (35 km). Tjenestestedet ligger i Batnfjordsøra sentrum. Det er gode bussforbindelser til og fra Batnfjordsøra.