Forslag om reguleringsendring Nåstad – Høring og offentlig ettersyn

Gjemnes formannskap har 15.10.2019 vedtatt å legge ut forslag til reguleringsendring for Nåstad 20080002 til høring og offentlig ettersyn, jf. Plan- og bygningsloven §§ 12-14 og 12-10.

Merknader kan sendes via post til Gjemnes kommune, Nordmørsvegen 24, 6631 Batnfjordsøra eller med e-post til post@gjemnes.kommune.no. Merknadsfristen settes til 05.12.2019.