Høring - Forslag til ny lokal forskrift om folkevalgtes rett til godtgjøring og velferdsgoder i Gjemnes kommune

Formannskapet i Gjemnes kommune vedtok i møte 19.01.2021 og sak 19/01527, å sende på høring forslag til ny lokal forskrift om folkevalgtes rett til godtgjøring og velferdsgoder i Gjemnes kommune. 

Høringsuttalelser kan sendes på e-post til post@gjemnes.kommune.no eller pr. brev til Gjemnes kommune, Nordmørsvegen 24, 6631 Batnfjordsøra.

Frist for høringsuttalelser er 02.03 2021.

Åpne/last ned her:

Forslag til forskrift om folkevalgtes rett til godtgjøring og velferdsgoder i Gjemnes kommune (DOCX, 17 kB)

Saksframlegg - Høringsutkast forskrift om folkevalgtes rett til godtgjøring og velferdsgoder i Gjemnes kommune (PDF, 152 kB)