Reguleringsplan for Sjøbakkan veranda - vedtatt plan

Gjemnes kommunestyre har i møte 16.06.2020 sak 28/20 vedtatt reguleringsplan for Sjøbakken veranda planID 20190001.

Plankart over reguleringsplan for SJøbakken veranda - Klikk for stort bildeReguleringsplan Sjøbakken veranda

Endelige vedtak i reguleringssaker kan påklages jf. plan- og bygningsloven § 1-9 og forvaltningsloven kap. VI (§ 28 - § 36). Klagen må være skriftlig og sendes kommunen per post eller e-post innen 10.07.2020.

Saksdokumenter