Kunngjøringer og høringer

Her finner du offentlige kunngjøringer og høringer på planer fra Gjemnes kommune, se linker under.

Formannskapet i Gjemnes kommune vedtok i møte 11.05.2021, sak 14/21 mindre endring av reguleringsplan for Kolset og Stokke hytteområde PlanID20090007.

Formannskapet i Gjemnes kommune vedtok i møte 19.01.2021 og sak 19/01527, å sende på høring forslag til ny lokal forskrift om folkevalgtes rett til godtgjøring og velferdsgoder i Gjemnes kommune. 

Høringsuttalelser kan sendes på e-post til post@gjemnes.kommune.no eller pr. brev til Gjemnes kommune, Nordmørsvegen 24, 6631 Batnfjordsøra.

Frist for høringsuttalelser er 02.03 2021.

Formannskapet i Gjemnes kommune vedtok i møte 13.10.2020 og sak 50/20, å sende på høring forslag til ny lokal forskrift om gebyr for tilsyn og feiing av fyringsanlegg. Høringsuttalelser kan sendes på e-post til post@gjemnes.kommune.no eller pr. brev til Gjemnes kommune, Nordmørsvegen 24, 6631 Batnfjordsøra.Frist for høringsuttalelser er 12.03 2021.


Formannskapet i Gjemnes kommune vedtok i møte 11.02.2020, sak 2/20 at forslag til planprogram for kommuneplanens samfunnsdel og kommunens planstrategi sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn.


Formannskapet i Gjemnes kommune vedtok i møte 13.10.2020 sak 48/20 at revidert forslag til reguleringsendring for Nåstad boligfelt planID20080002 skulle sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn.Merknader til forslaget kan rettes ved brev til Gjemnes kommune, Nordmørsvegen 24, 6631 Batnfjordsøra eller ved e-post til post@gjemnes.kommune.no innen 02.12.2010.


Gjemnes kommunestyre vedtok i møte 16.06.2020, sak 30/20, planprogram og planstrategi for kommuneplanens samfunnsdel.


Gjemnes kommunestyre vedtok i møte 16.06.2020, sak 29/20, planprogram for Sentrumsplan for Batnfjordsøra 2019-3031.


Gjemnes kommunestyre har i møte 16.06.2020 sak 28/20 vedtatt reguleringsplan for Sjøbakken veranda planID 20190001.
Kommunestyret har i møte 25.02.2020 sak 2/20, med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12, vedtatt reguleringsplan 20180001 Oppigardshaugen boligfelt.

Alle saker