Kunngjøringer og høringer

Her finner du offentlige kunngjøringer og høringer på planer fra Gjemnes kommune, se linker under.

Gjemnes kommunestyre vedtok i møte 16.06.2020, sak 29/20, planprogram for Sentrumsplan for Batnfjordsøra 2019-3031.


Gjemnes kommunestyre har i møte 16.06.2020 sak 28/20 vedtatt reguleringsplan for Sjøbakken veranda planID 20190001.
Kommunestyret har i møte 25.02.2020 sak 2/20, med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12, vedtatt reguleringsplan 20180001 Oppigardshaugen boligfelt.

Formannskapet i Gjemnes kommune vedtok i møte 11.02.2020, sak 1/20 at forslag til planprogram for kommunedelplanen for Batnfjordsøra, «Sentrumsplanen», sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn.Åpen tilbudskonkurranseETTERSØKSTJENESTERPeriode: 02/03. 2020 – 02/03.2022 + eventuelt forlengelse inntil 2 årKonkurranse dokumenter og mer informasjon påDoffin: https://www.doffin.no/Notice/Details/2020-323336  Gjemnes formannskap har 15.10.2019 vedtatt å legge ut forslag til reguleringsendring for Nåstad 20080002 til høring og offentlig ettersyn, jf. Plan- og bygningsloven §§ 12-14 og 12-10.


Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12- 14 har Gjemnes kommunestyre 29.10.2019 vedtatt en reguleringsendring for området rundt Høgset fergeleie med plan ID 19920001.


Gjemnes kommunestyre vedtok i møte 03.09.2019 arealdelen til ny gjeldende kommuneplan 2019-2031


Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12- 14 har Gjemnes kommunestyre 03.09.2019 vedtatt oppheving av reguleringsplaner for Trøaholmen Grønset med plan ID 19980003, Halset boligområde med plan ID 20050001 og Haltlitunet boligområde med plan ID 19980001.

Klager kan sendes via post til Gjemnes kommune, Nordmørsvegen 24, 6631 Batnfjordsøra eller med e-post til post@gjemnes.kommune.no. Klagefristen settes til 14.10.2019

Alle saker