Offentlig ettersyn - Søknad om akvakulturanlegg for matfisk av kveite på lokaliteten VKA05 Batnfjord i Bergsøyfjorden i Gjemnes kommune

Høringsuttalelser sendes Gjemnes kommune, Nordmørsvegen 24, 6631 Batnfjordsøra, eller bruk skjema Høringsuttalelser . Høringsfristen er 1. mai 2022. Merk uttalelsen med saksnummer 22/00331 og lokalitet Batnfjord.

Møre og Romsdal fylkeskommune har i samsvar med akvakulturloven oversendt søknad om ny lokalitet til Gjemnes kommune.

Søker: Nordic Halibut org.nr. 974 526 441

Søknaden gjelder: Anlegg for akvakultur av matfisk av kveite

Søkt størrelse: 1560 tonn MTB

Lokalitet: VKA05 Batnfjord i Bergsøyfjorden i Gjemnes kommune (62° 55,909 ¹ N 7° 46,350¹ Ø Euref89/WGS84)

 

 

Nordic Halibut Behov for lokalitet Batnfjord (PDF, 459 kB)

Søknad lokalitet Batnfjorden (PDF, 2 MB)

Søknad fra Nordic Halibut AS 974526441 (PDF, 145 kB)

Nordic Halibut - Vedlegg 6.1 (PDF, 6 kB)

Vedlegg 3-2 (PDF, 5 MB)

Nordic Halibut - Vedlegg 6.1 (PDF, 6 kB)

Vedlegg 6-1 Beredskapsplan (PDF, 153 kB)

Vedlegg 6-1 Innholdsfortegnelse IK (PDF, 43 kB)

Vedlegg 6-1 Strømrapport (PDF, 5 MB)

Vedlegg 6-2 B-undersøkelse (PDF, 3 MB)

Vedlegg 6-3 Behovsvurdering for konsekvensutredning (PDF, 4 MB)

Vedlegg 6-3 Forundersøkelse (PDF, 6 MB)