Handlingsplan og økonomiplan 2023-2026. Årsbudsjett for 2023

Handlingsplan og økonomiplanen for 2023-2026 og årsbudsjettet for 2023 er lagt ut til offentlig ettersyn i tidsrommet fra 23.11.22 – 6.12.22. Høringsfristen er 6.12.22 kl. 12:00.

Send høringssvar til post@gjemnes.kommune.no

Kommunestyret behandler handlingsplanen, økonomiplanen og årsbudsjett i møte den 13. desember 2022. Dokumentene er lagt ut på kommunehuset, og på kommunens hjemmesider. Handlingsplanen og økonomiplanen blir behandlet i formannskapet 22.11.22. 
Dokumentene finner du her: