Offentlig ettersyn - Søknad om akvakulturanlegg for matfisk av torsk på lokaliteten VKA05 Batn i Bergsøyfjorden i Gjemnes kommune

Høringsuttalelser sendes Gjemnes kommune, Nordmørsvegen 24, 6631 Batnfjordsøra eller bruk skjema Høringsuttalelser innen 01.04.22. Merk uttalelsen med saksnummer 22/00133 og lokalitet Batn.

Møre og Romsdal fylkeskommune har i samsvar med akvakulturloven oversendt søknad om ny lokalitet til Gjemnes kommune.

Søker: Nordmøre Torsk AS org.nr. 926 051 725

Søknaden gjelder: Anlegg for akvakultur av matfisk av torsk

Søkt størrelse: 3500 tonn MTB

Lokalitet: VKA05 Batn i Bergsøyfjorden i Gjemnes kommune (62° 56,945 ¹ N 7° 48,754¹ Ø Euref89/WGS84)

 

Søknad (PDF, 189 kB) 

Vurdering av påvirkning på villtorsk (PDF, 14 MB)

Anleggsskisse (PDF, 171 kB)

Posisjoner anlegg (PDF, 236 kB)

Innholdsfortegnelse Gaudus styringssystem (PDF, 187 kB)

Forholdet til annen akvakultur (PDF, 276 kB)

Forholdet til arealplan (PDF, 187 kB)

Vurdering av behovet for konsekvensutredning (PDF, 171 kB)

Beredskapsavtaler (PDF, 2 MB)

Beredskapsplan (PDF, 358 kB)

Strømmålinger (PDF, 4 MB)

Forundersøkelse (PDF, 8 MB)