Offentlig ettersyn - Søknad om akvakulturanlegg for matfisk av torsk på lokaliteten VKA06_A Slettnes i Bergsøyfjorden i Gjemnes kommune

Høringsuttalelser sendes Gjemnes kommune, Nordmørsvegen 24, 6631 Batnfjordsøra eller bruk dette skjema Høringsuttalelser  , innen 01.04.22. Merk uttalelsen med saksnummer 22/00072 og lokalitet Slettnes.

Møre og Romsdal fylkeskommune har i samsvar med akvakulturloven oversendt søknad om ny lokalitet til Gjemnes kommune.

Søker: Nordmøre Torsk AS org.nr. 926 051 725

Søknaden gjelder: Anlegg for akvakultur av matfisk av torsk

Søkt størrelse: 3500 tonn MTB

Lokalitet: VKA06_A Slettnes i Bergsøyfjorden i Gjemnes kommune (62° 57,615 ¹ N 7° 52,402¹ Ø Euref89/WGS84)

 

Søknadstekst (PDF, 131 kB)

Innholdsfortegnelse Gaudus Group styringssystem (PDF, 187 kB)

B-undersøkelse for lokalitet Slettnes Vest (PDF, 4 MB)

C-undersøkelse for Slettnes Vest (PDF, 4 MB)

Forundersøkelse for Slettnes Vest (PDF, 4 MB)

Gaudus Beredskapsplaner (PDF, 358 kB)

Gaudus vurdering av risiko for påvirkning på villtorsk (PDF, 14 MB)

Forholdet til annen akvakultur (PDF, 2 MB)

Forholdet til arealregulering (PDF, 2 MB)

Konsekvensutredning (PDF, 171 kB)

Anleggsskisse (PDF, 3 MB)

Koordinater (PDF, 2 MB)

Søknadsskjema (PDF, 189 kB)

Strømrapport (PDF, 6 MB)