Kommunedelplan - Sentrumsplan Batnfjordsøra - Høring og offentlig ettersyn

Formannskapet i Gjemnes kommune vedtok i møte 11.02.2020, sak 1/20 at forslag til planprogram for kommunedelplanen for Batnfjordsøra, «Sentrumsplanen», sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn.

Med hjemmel i plan- og bygningsloven §§ 11-12 og 11-13 vedtok Gjemnes kommune 11.02.2020 oppstart av arbeidet med kommunedelplanen «Sentrumsplanen» for Batnfjordsøra og at forslag til planprogram sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn.

Til informasjon er det ved en inkurie brukt feil lovhjemmel i vedtaket, grunnet feil lovhjemmel brukt i saksframlegget til formannskapet i Gjemnes kommune. Dette blir rettet opp.

Sakens dokumenter er tilgjengelige på kommunens hjemmesider, gjemnes.kommune.no, og ved henvendelse til servicekontoret på kommunehuset til Gjemnes kommune.

Eventuelle merknader til oppstart av planarbeidet med kommunedelplanen «Sentrumsplanen» eller til  planprogrammet sendes på e-post til post@gjemnes.kommune.no eller pr. post til Gjemnes kommune, Nordmørsvegen 24, 6631 Batnfjordsøra.

Frist for å komme med merknader settes til 30.04.2020

Sentrumsplan Batnfjordsøra
Tittel Publisert Type
Vedtak formannskap 11.02.2020

Høringsdokument

17.02.2020 Filtype: PDF. Klikk for å laste ned Vedtak formannskap 11.02.2020 sentrumsplan høring og offentlig ettersyn.PDF
Planprogram Sentrumsplan Batnfjordsøra 2019-2031, rev

Høringsdokument

17.02.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Planprogram Sentrumsplan Batnfjordsøra 2019-2031, rev. etter formannskapsmøte 11.02.2020.pdf