I 2024 forfaller gebyr for eiendomsskatt og kommunale avgifter til betaling i 10 like terminer.

Ønsker du en annen løsning,  1 eller 4 terminer ta kontakt med servicekontoret på telefon 71291111 eller post@gjemnes.kommune.no.  Husk gnr. og bnr.

Kommunestyret behandlet saken i møte 19.12.2023 sak 45/2:

2.4 Jfr. Esktl. § 25 vedtar kommunestyret at eiendomsskatten skal betales i 10 terminer for skatteåret 2024 og 12 terminer for skatteåret 2025.
 

Eiendomsskatten faktureres sammen med kommunale avgifter. Det vil si at du får eiendomsskatt og kommunale avgifter på samme faktura.