Ønsker oversikt over hvem som har krav på omsorgstilbud til barn.

Kommunen ønsker å komme i kontakt med de som har krav på omsorgstilbud til barn under 12 år..

Det gjelder der en eller begge av foreldrene har samfunnskritiske jobber.

Ta kontakt med styrer i barnehage eller rektor på skolen der ditt barn går, hvis du ikke allerede har hatt kontakt.

Her er oversikt over for samfunnskritiske jobber

!!!!! OBS!!!!!

Kritiske og viktige samfunnsfunksjoner

Ansatte i barnehager og ansatte på 1. – 4. trinn i skolen er fra 13. april 2020 regnet som viktig personell i håndteringen av koronakrisen. De kan dermed også få tilbud om plass.

 • Styring og kriseledelse
 • Forsvar
 • Lov og orden
 • Helse og omsorg
 • Redningstjeneste
 • IKT-sikkerhet i sivil sektor
 • Natur og miljø
 • Forsyningssikkerhet
 • Vann og avløp
 • Finansielle tjenester
 • Kraftforsyning
 • Elektroniske kommunikasjonstjenester
 • Transport
 • Satellittbaserte tjenester
 • Apotekene

Omsorgstilbudet vil starte mandag 16.3.20, og de som får tilbud vil bli kontaktet.

Her finner du informasjon om omsorgspenger:

https://www.nav.no/familie/sykdom-i-familien/nb/omsorgspenger