Silingsrapport - reguleringsplan E39 Astad-Bjerkeset. Høringsfrist 20.02.2023

Forslag til Planprogrammet og Silingsrapporten er nå lagt ut på høring på Statens vegvesens nettsider.

Ber om innspill til planprogram for E39 i Gjemnes kommune | Statens vegvesen

Har du innspill til planarbeidet?

Hvis du har innspill til planarbeidet, kan du sende det til COWI AS på e-post til jlsk@cowi.com eller per brev til COWI AS v/Jenny L. H. Skjellnes, Postboks 4220 Torgarden, N-7436 Trondheim.

Har du spørsmål til planarbeidet kan du ta kontakt med COWI AS v/Jenny L.H. Skjellnes, e-post: jlsk@cowi.com eller tlf. +47 91 57 55 44 eller til prosjektleder hos Statens vegvesen Halgeir Brudeseth, epost halgeir.brudeseth@vegvesen.no, tlf. + 47 91 34 63 88

Frist for innspill: 20.02.2023