Hjelpemiddelformidling

Kommunens ergo/fysioterapitjeneste kan gi veiledning og hjelp til brukere og andre kommunale tjenester om hvordan de kan søke om enklere hjelpemidler.

Ergo/fysioterapitjeneste bistår med vurdering av behov for hjelpemidler som krever spesiell tilpasning og opplæring i bruk. Det kan søkes om hjelpemidler for syn, hørsel, kognisjon, bevegelse og dagliglivets gjøremål. 
Hjemmetjeneste kan også hjelpe til å søke om enkle hjelpemidler.

Hvordan søke om hjelpemidler

NAV Hjelpemiddelsentralen behandler søknader og fatter vedtak om utlån og veileder kommunens formidlere i sammensatte og kompliserte saker.

Det er bruker som er søker av hjelpemidler, helsepersonell bistår bruker med søknad/begrunnelse for hvordan hjelpemidler kan bedre evne til selvhjulpenhet, eller kunne bli pleiet i eget hjem. Hjelpemiddelet skal være nødvendig og hensiktsmessig.

De som hjelper deg vil kartlegge og vurdere behov for langvarige hjelpemidler. Behandling, trening eller alternative måter å utføre aktiviteter på, innlæring av nye arbeidsteknikker, bør vurderes før kompenserende tiltak med hjelpemidler.

Formidler av sykesenger/personløftere/ elektriske rullestoler må ha gjennomført e-læring fra NAV.

NAV hjelpemiddelsentralen benytter seg i første omgang av lagerførte hjelpemidler. Det kan bety at du kan få et hjelpemiddel som har vært i bruk før.

Mer informasjon ligger på Nav sine hjemmesider, eller ta kontakt med ergo/fysioterapitjeneste 947 95 971