Hjelpemiddelformidling

Kommunens fysioterapitjeneste kan gi veiledning og hjelp til brukere og andre kommunale tjenester om hvordan de kan søke om enklere hjelpemidler.

Fysioterapitjeneste bistår med vurdering av behov for hjelpemidler som krever spesiell tilpasning og opplæring i bruk. Det kan søkes om hjelpemidler for syn, hørsel, kognisjon, bevegelse og dagliglivets gjøremål. 
Hjemmetjeneste kan også hjelpe til å søke om enkle hjelpemidler.

Hvordan søke om hjelpemidler

NAV Hjelpemiddelsentralen behandler søknader og fatter vedtak om utlån og veileder kommunens formidlere i sammensatte og kompliserte saker.

Det er bruker som er søker av hjelpemidler, helsepersonell bistår bruker med søknad/begrunnelse for hvordan hjelpemidler kan bedre evne til selvhjulpenhet, eller kunne bli pleiet i eget hjem. Hjelpemiddelet skal være nødvendig og hensiktsmessig.

De som hjelper deg vil kartlegge og vurdere behov for langvarige hjelpemidler. Behandling, trening eller alternative måter å utføre aktiviteter på, innlæring av nye arbeidsteknikker, bør vurderes før kompenserende tiltak med hjelpemidler.

Formidler av sykesenger/personløftere/ elektriske rullestoler må ha gjennomført e-læring fra NAV.

NAV hjelpemiddelsentralen benytter seg i første omgang av lagerførte hjelpemidler. Det kan bety at du kan få et hjelpemiddel som har vært i bruk før.

Mer informasjon ligger på Nav sine hjemmesider, eller ta kontakt med fysioterapi avdelingen 947 95 971 

Kontaktinformasjon

Fysioterapi
Mobil 947 95 971

Åpningstider

kl 08.00 - 15.15 mandag-fredag

Adresse

Nordmørsvegen 24
6631 Batnfjordsøra

Besøksadresse:
Torget 5
6631 Batnfjordsøra