Merking og skilting av turstier

 

På StikkUT tur

Informasjon rundt merking av ulike løyper 

I utgangspunktet krever alle fysiske tiltak for å tilrettelegge for friluftsaktiviteter  tillatelse fra grunneier. Opparbeidelse, merking og visse typer arbeid på stier, skiløyper og rasteplasser, må kun gjøres etter samtykke fra grunneier. Noen tiltak med stier vil også være søknadspliktig. Det må ikke brukes materiale som forurenser eller gjør skade på naturen, som for eksempel plast- eller tøy materiale.

Du kan lese mer om tilrettelegging for ferdsel her.

Tilrettelegging for ferdsel

 

Merkehåndboka