Betaling av eiendomskatt og kommunale avgifter

Eiendomsskatten faktureres sammen med kommunale avgifter. Det vil si at du får eiendomsskatt og kommunale avgifter på samme faktura.

I 2024  forfaller gebyr for eiendomsskatt og kommunale avgifter til betaling i 10 like terminer.
Ønsker du en annen løsning, f.eks. 1 eller 4 terminer ta kontakt med servicekontoret på telefon 71291111 eller post@gjemnes.kommune.no.  Husk gnr. og bnr.

Kommunestyret behandlet saken i møte 19.12.2023 sak 45/2:

2.4 Jfr. Esktl. § 25 vedtar kommunestyret at eiendomsskatten skal betales i 10 terminer for skatteåret 2024 og 12 terminer for skatteåret 2025.

 

Dine fakturaer fra kommunen

Faktura ved flere eiere eller ved salg av eiendom

Er dere flere eiere av en eiendom, vil fakturaen sendes til én av eierne. Ønsker dere å dele på å betale regningen må dere ordne dette dere imellom. 

Ved salg av eiendom blir ikke ny eier registrert i matrikkelen med en gang. Vi sender faktura til den som står som eier når det faktureres. Stemmer ikke dette med salgstidspunktet eller avtalen du har med kjøper eller selger, må dere ordne dette dere imellom.

 

Betalingsvansker

Har du ikke mulighet til å betale faktura, ta kontakt med økonomiavdelingen før faktura har forfalt. Delbetaling inntil tre måneder kan innvilges. 

Hvis du ikke betaler faktura innen forfallsdatoen, vil du få purring med purregebyr.

Går kravet til inkasso, må du betale inkassosalær og forsinkelsesrenter i tillegg til hovedkravet. Går kravet til rettslig inndrivelse, kan ytterligere kostnader påløpe.

Kommunen har plikt til å kreve inn kommunale gebyr. Kravet er sikret med lovfestet pant i eiendommen. Det betyr at eiendommen i verste fall kan bli tvangssolgt hvis du ikke betaler.