Nils Tore får kulturprisen

Under kommunestyret sin juleavslutning fikk Nils Tore Leivdal tildelt årets kultur- og frivilligpris for Gjemnes kommune.

 

Gjemnes Minne 2017 er no ute for salg i alle butikkar i kommunen. Utsals prisen er kr. 160,-

Diverre har det skjedd ein glipp der eit dikt av Astrid Berit Hindhammer ikkje er blitt trykt slik det skal. Redaksjonen beklager at dette har skjedd.

Vi tillet oss derfor å ta det med her slik forfattaren vil at det skal stå:

Kamstrup måler

Innen 1. januar 2019 skal alle nettkunder i Norge få nye, automatiske strømmålere. Dette er vedtatt av Olje- og energidepartementet.

Istad Nett vil i begynnelsen av desember starte arbeidet med å skifte alle målerne i Gjemnes kommune. Arbeidet er beregnet ferdig februar/mars 2018.

 


Offentlige instanser, private aktører og frivillige organisasjoner kan søke om midler.

Søknadsfristen er fredag 8.desember 2017.

Handlingsprogram og økonomiplan 2018 - 2021 og årsbudsjettet for 2018  er lagt ut til offentlig ettersyn i tidsrommet 14.-28.november 2017.

Vi er pålagt av Miljødirektoratet uttak av prøver fra all skutt- og fallvilt av hjortevilt 1,5 år og eldre ut året. Dette gjelder artene hjort, elg og rådyr for Gjemnes.

StikkUT 1

Gjemnes kommune i samarbeid med Batnfjord speidergruppe og Nordmøre og Romsdal friluftsråd inviterer til samling på Torget på Batnfjordsøra 16. november kl 16:00-18:00!

 

Her kan du hente dine Stikkut-krus og skåler, eller kjøpe dersom du har glemt å bestille!

 

Vi byr på enkel servering fra bålpanna, en trivelig prat, og konkurranser/aktiviteter for alle!

STIKK INNOM!! J