Oppvekstnettverk Nordmøre feirer boklansering

Med tittelen Lederskap i oppvekstsektoren , har et mangeårig samarbeid mellom kommuner på Nordmøre havnet i bokform til inspirasjon for andre.  Gjemnes kommune er med på dette samarbeidet.

Ukrainsk lunsj på Gjemnes Frivilligsentral 30.05!

Ukrainsk lunsj på Gjemnes Frivilligsentral torsdag 30.mai kl. 11.00-13.00!  

Gjemnes folkebibliotek har fått innvilget støtte fra Nasjonalbiblioteket

Gjemnes folkebibliotek har sammen med biblioteket i Kristiansund fått 145 000 kroner i støtte fra Nasjonalbiblioteket. Midlene skal gå til prosjektet "Opplevelser ute, inne og borte med biblioteket".

Asfaltering på Batnfjordsøra

Det vil i uke 20 bli gjennomført asfaltering i Solsida på Batnfjordsøra. Da blir vegen stengt for biltrafikk. Tirsdag starter arbeidet utpå dagen. Onsdag starter arbeidet ca. kl. 0730. 

Fakturaen for kommunale avgifter og eiendomsskatt kommer i 4 terminer

Send en e-post til okonomi@gjemnes.kommune.no om du ønsker 1 eller 12 terminer.  

Stikk UT! 2024 Sommer åpner 01.mai!

Nå er det klart for den nye Stikk UT!- sesongen!

Ønsker du være meddommer eller skjønnsmedlem for perioden 2025-2028?

Gjemnes kommune skal velge meddommere og skjønnmedlemmer for perioden 1. januar 2025 - 31. desember 2028.  Fristen for å melde interesse er 15.mai 2024.  Ønsker du å bli meddommer eller skjønnsmedlem: Send navn og adresse til post@gjemnes.kommune.no  

Høring - lokale forskrifter etter ny opplæringslov

Formannskapet vedtok i møte 23.4.24 å legge forslag til lokale forskrifter etter ny opplæringslov i Gjemnes kommune ut på høring i 6 uker. Send høringssvar til  post@gjemnes.kommune.no  høringsfristen er 4.6.24

Forslag til forskrift om folkevalgtes rett til godtgjøring og velferdsgoder i Gjemnes kommune

Formannskapet vedtok i møte 23.4.24 å legge Forslag til forskrift om folkevalgtes rett til godtgjøring og velferdsgoder i Gjemnes kommune ut på høring i 6 uker. Send høringssvar til post@gjemnes.kommune.no høringsfristen er 4.6.24

Varsel om arbeid ved Høgset vannverk

Det vil torsdag 25. april og fredag 26. april bli utført arbeid ved hovedvannledningen ved Høgset vannverk.  Abonnenter må påregne farge på vannet i perioder. Hvis farge på vannet oppstår, la en feks. utekrane stå å renne til vannet blir bedre.  Feilmelding meldes til 92657418. Trond Skar