Kommunen velger å avlyser pågående konkurranse for prosjektet «Batnfjord skule – tilbygg/ombygg». Dette med bakgrunn i mangler ved eksiterende bygg noe som gjør at prosjektet slik det et planlagt går ut over budsjettrammene. Det vil derfor ikke være forsvarlig å gå videre med konkurransen.

Prosjektet må endres, både bygningsmessig og økonomisk. Dette krever behandlinger i plan- og byggekomiteen og Kommunestyret.

Når prosjektet er godkjent i kommunestyret vil ny konkurranse bli lagt ut på Doffin.

Onsdag 27. september klokka 19.00

Gratis inngang

I forbindelse med forberedelser av påbygg til Batnfjord skule, vil del 1 av arbeidet starte i uke 39 og vare til og med uke 43.

Valgdagen er i dag 11. september. 
 

Valgkretser                        Stemmested:

Torvik krets                           Miljørommet i Gjemneshallen

Batnfjord krets                       Kulturstua, samfunnshuset

Ytre Gjemnes krets                Storlandet grendahus

Indre Gjemnes krets               Flemma grendahus

 

Valglokalene i Gjemnes kommune er åpne mellom kl. 12.00 og kl. 20.00.

Kommunen har fra 18.august begynt med Vipps, - en betalingsmåte gjennom bruk av mobil for betaling av diverse tjenester i kommunen.

Gjemnes Kommune, Areal og Drift innbyr med dette til konkurranse om ombygning av Astaddalen barnehage med tar i brukt andre etasje, tilpasse bygning til universal utforming og arbeidstilsyn regler.

Gjemnes kommune skal gjennomføre ombygging av og tilbygg til midtfløy ved Batnfjord skole. I tillegg skal det foretas rehabilitering av yttervegg i Landskapsfløy og avdeling for ett undervisningsrom.

Renovasjonsselskapet RIR i Molde tar over avfallsinnsamlingen selv, etter å ha sagt opp kontrakten med leverandøren RenoNorden.

NAV kontoret i Gjemnes er stengt i uke 31.

Ved behov for kommunale sosiale tjenester ta kontakt med Servicekontoret på kommunehuset tlf. 71 2 91 11 11
 

NAV kontoret i Gjemnes har vanlig åpningstid igjen fra uke 32.

Den som skal stemme ved stortingsvalget 11. september, må stå oppført i manntallet. I Sunndal kommune blir manntallet lagt ut til offentlig ettersyn og vil ligge ute til og med valgdagen 11. september.