Kommunen har fra 18.august begynt med Vipps, - en betalingsmåte gjennom bruk av mobil for betaling av diverse tjenester i kommunen.

Du kan nå forhåndstemme på stortingsvalget og sametingsvalget på kommunehuset på Batnfjordsøra.

Gjemnes Kommune, Areal og Drift innbyr med dette til konkurranse om ombygning av Astaddalen barnehage med tar i brukt andre etasje, tilpasse bygning til universal utforming og arbeidstilsyn regler.

Gjemnes kommune skal gjennomføre ombygging av og tilbygg til midtfløy ved Batnfjord skole. I tillegg skal det foretas rehabilitering av yttervegg i Landskapsfløy og avdeling for ett undervisningsrom.

Renovasjonsselskapet RIR i Molde tar over avfallsinnsamlingen selv, etter å ha sagt opp kontrakten med leverandøren RenoNorden.

NAV kontoret i Gjemnes er stengt i uke 31.

Ved behov for kommunale sosiale tjenester ta kontakt med Servicekontoret på kommunehuset tlf. 71 2 91 11 11
 

NAV kontoret i Gjemnes har vanlig åpningstid igjen fra uke 32.

Velgere som ikke har anledning til å stemme i løpet av den ordinære perioden for forhåndsstemming fra 10. august til 8. september, eller på valgdagen 11. september, kan fra mandag 3. juli henvende seg til kommunen for å avgi stemme.

Den som skal stemme ved stortingsvalget 11. september, må stå oppført i manntallet. I Sunndal kommune blir manntallet lagt ut til offentlig ettersyn og vil ligge ute til og med valgdagen 11. september.

NAV Gjemnes tilpasser seg nye digitale tider. Vi endrer åpningstidene for drop-in i våre lokaler på Batnfjordsøra. Dermed vil vi rydde mer tid til planlagt oppfølgingsarbeid og for kontakt med arbeidsgivere. Dette gir enda bedre service.

 

Nye åpningstider for drop-in ved NAV-kontoret på Batnfjordsøra fra 02.05.17:

Mandag, onsdag og fredag klokken 10:00 -12:00

Utenom drop-in tidene: etter forhåndsavtale

 

NAV er digitalt tilgjengelig via:

nav.no: Alle dager – 24 timer i døgnet (på nav.no har du også tilgang til chat)

Chat: Foreldrepenger, barnetrygd og kontantstøtte

Økonomiske problemer

Jobbmuligheter i EU/EØS og Sveits

Facebook: NAV Jobblyst (veiledning for ungdom)

NAV Foreldrepenger