Eiendomsskatt 2020

«Viktig beskjed til skatteytere: I forbindelse med endringer i eiendomsskattelova, Gjemnes kommune har redusert takstgrunnlaget med 2.5 % for bolig og fritidseiendommer etter utsending skatteseddel. Vennligst ta kontakt dersom du ønsker å få tilsendt korrigert skatteseddel.

Oppdatert eiendomsskattelisten for boliger og fritidseiendommer for 2020 er lagt ut til offentlig ettersyn på rådhuset og på kommunens hjemmeside, www.gjemnes.kommune.no»