Reguleringsplan for Solsida 4 vedtatt

Gjemnes kommunestyre vedtok i møte 17.04.2018 sak 13/18 reguleringsplan for Solsida 4.

Kart (PDF, 657 kB)

Bestemmelser (PDF, 629 kB)

Planbeskrivelse (PDF, 6 MB)

Vedtaket kan påklages innen 3 uker fra kunngjøringsdato, jfr. forvaltningsloven kap. VI. Klagen skal være skriftlig og sendes via post til Gjemnes kommune, Nordmørsvegen 24, 6631 Batnfjordsøra, eller med e-post til post@gjemnes.kommune.no.