Skulestart 2021

Vi ønskar alle elevar velkomne til første skuledag måndag 23. august kl 09.00.

Elevane og eventuelle foresatte møter opp på skuleplassen. Der vil det bli ein kort velkomst og markering av det nye skuleåret. Elevane følgjer deretter med sine klasselærarar inn på skulen. Om 1. klasse-elevane og andre nye elevar på skulen ønskar å ha med sine foresette inn på skulen, er dette muleg så lenge vi er på grønt nivå i hht smittevernsreglane. 

Minner om gjeldande reglar for elevar og føresette: 

  • Ingen sjuke skal møte på skulen, sjølv med milde symptom
  • Det er viktig å halde avstand der det er muleg.
  • Normalt reinhad og god handhygiene

Meir informasjon om oppstart er sendt ut til foresatte i Visma.

Unni Kjelleberg Solli, rektor Angvik skule