Angvik skule

Angvik skule er ein fådelt barneskule for elevar busett i indre Gjemnes. Skulen vart bygd i 1975, og har gjennomgått fleire ombyggingar etter dette. Vi skal inneverande år inn i ein ny byggefase, der resterande areal skal oppgraderast. Skulebygget ligg sentralt til i Angvik, med eit utemiljø som innbyr til aktiv Ieik og friluftsliv. 
 

Elevane ved Angvik skule kjem frå alle bygdene i indre Gjemnes; Flemma, Fagerlia, Osmarka og Angvik. Skuleåret 2020/2021 har skulen 42 elevar; 23 elevar på småtrinnet og 19  elevar på mellomtrinnet. Skulen er fådelt, og inneverande skuleår er elevane delt inn i tre grupper. Opplæringsmålet er nynorsk.

Skuledagen startar kl 09.00 og sluttar kl 14.40. Onsdagar har 1.-2. klasse fridag, og elevar på 3.-7. trinn avsluttar skuledagen kl. 12.30. Vi deler dagen inn i læringsøkter på 45-90 minutt.

Skulen har totalt 11 tilsette i heil- eller deltidsstilling. I personalet er det leiarar, lærarar, fagarbeidarar, assistentar og reinhaldar som saman arbeider for at vi skal ha eit trygt og godt læringsmiljø ved skulen.

Angvik skule har skulefritidsordning med opningstider frå kl 07.00-16.30. Meir informasjon om SFO finn du på sida til Angvik SFO.

Vi ønskar alle elevar velkomne til første skuledag måndag 23. august kl 09.00.

Til foreldre med elevar som skal søke om skuleskyss

Til alle foresatte med barn fødd i 2015

Torsdag 11. juni var heile mellomtrinnet på tur til Flemma. Det vart ein spennande dag med både sykling, brettsegling og omvisning. Innimellom vart det også tid til grilling og avslapping. 

Kontaktinformasjon

Unni Kjelleberg Solli
Rektor Angvik skule
E-post
Mobil 909 32 476
Britt Anne Dyrli Flemsæterhaug
SFO leder Angvik
Mobil 902 87 591

Åpningstider

07.00-16.30

Adresse