Angvik skule

Angvik skule er ein fådelt barneskule for elevar busett i indre Gjemnes. Det nyrenoverte skulebygget ligg sentralt til i Angvik, med eit utemiljø som innbyr til aktiv Ieik og friluftsliv. 

Skolestart høsten 2019

Skolen starter mandag 19.8 kl.9:00 for alle elevene. Klassene møter til felles samling i gymsalen, der vi også skal ta i mot de nye første klassingene våre.
Hjertelig velkommen til nye og gamle elever!

Elevane ved Angvik skule kjem frå alle bygdene i indre Gjemnes; Flemma, Fagerlia, Osmarka og Angvik. Skuleåret 2018/19 har skulen 46 elevar; 27 elevar på småtrinnet og 19 elevar på mellomtrinnet .Skulen er fådelt, og inneverande skuleår er elevane delt inn i fire grupper. Opplæringsmålet er nynorsk.

Skuledagen startar kl 09.00 og sluttar kl 14.40. Onsdagar har 1.-2. klasse fridag, og elevar på 3.-7. trinn avsluttar skuledagen kl. 12.30. Vi deler dagen inn i læringsøkter på 45-90 minutt.

Skulen har totalt 11 tilsette i heile eller deltidsstillingar. I personalet er det leiarar, lærarar, fagarbeidarar, assistentar og reinhaldar som saman arbeider for at vi skal ha eit trygt og godt læringsmiljø ved skulen.

Angvik skule har skulefritidsordning med opningstider frå kl 07.00-16.30. Meir informasjon om SFO finn du på sida til Angvik SFO.

Angvik skule
Klasse Kontaktlærar Telefon epost
1 og 2 Hilde Folden Istad 905 23 804 Send epost
3 og 4 Olaug K. Simonsen Fiske 957 24 733 Send epost
5 og 6 Helga Punde 416 36 516 Send epost
7 Ingun Havdal 962 28 949 Send epost
SFO Britt Anne D. Flemsæterhaug 907 96 778 Send epost

 

►Fagplaner, skuleåret 2018/19

Norsk                                     Matematikk                                      Engelsk

Årsplan 1. trinn                 

Årsplan 1. trinn (PDF, 107 kB)                 

Årsplan 1. trinn

Årsplan 2. trinn                

Årsplan 2. trinn (PDF, 107 kB)                

Årsplan 2. trinn

Årsplan 3. trinn                

Årsplan 3. trinn (PDF, 77 kB)                 

Årsplan 3. trinn

Årsplan 4. trinn              

Årsplan 4. trinn                

Årsplan 4. trinn (PDF, 123 kB)

Årsplan 5. trinn (PDF, 184 kB)              

Årsplan 5. trinn               

Årsplan 5. trinn (PDF, 143 kB)

Årsplan 6. trinn                

Årsplan 6. trinn                 

Årsplan 6. trinn

Årsplan 7. trinn  (PDF, 238 kB)              

Årsplan 7. trinn                

Årsplan 7. trinn

 

Kontaktinformasjon

Unni Kjelleberg Solli
Rektor Angvik skole
E-post
Mobil 909 32 476
Britt Anne Dyrli Flemsæterhaug
SFO leder Angvik
Mobil 902 87 591

Åpningstider

07.00-16.30

Adresse