Søknad om skoleskyss

Til foreldre med elevar som skal søke om skuleskyss

Du har rett på fri skoleskyss dersom

  • du har meir enn 4 km avstand mellom heim og skole. For førsteklassingar er avstanden 2 km. *
  • du på grunn av funksjonshemming, skade eller sjukdom har behov for skyss, uavhengig av avstanden mellom bustad og skole. 
  • du har særleg farleg eller vanskeleg skoleveg, uavhengig av veglengde mellom bustad og skole. Kommunen gjr vurdering dersom avstanden er under skyssgrensa
  • det er nødvendig med båt- eller ferjetransport, utan omsyn til reiselengde mellom bustad og skole
  • eleven har ikkje rett til fri skoleskyss i samband med SFO og leksehjelp

Fyll ut søknaddskjema her og lever på skulen (dei som har søkt tidlegare, treng ikkje fylle ut skjema på nytt):

https://mrfylke.no/utdanning-og-karriere/opplaering-i-skole/skoleskyss/skoleskyss-i-grunnskole