Lagring av rundball langs vei - trafikksikkerhet og viltfare

Årlig oppstår det trafikkfarlige situasjoner grunnet lagring av rundballer langs vei. Lagring av rundballer langs vei kan utgjøre en fare ved utforkjøringer, og kan også utgjøre en økt fare for viltpåkjørsler. Vi oppfordrer til at det gjøres en vurdering av faremomenter ved plassering av rundballer i forhold til sikkerhetssoner langs veien, og i forhold til plassering i forhold til hjortevilt.

 Rundballer må ikke plasseres slik at de bidrar til økt trafikkfare med tanke på viltpåkjørsel. Usikrede rundballer tiltrekker seg ofte hjortevilt, og vi hadde en ulykke senest i fjor der vilttrekk til rundballer medførte frontkollisjon. Vi oppfordrer til å sikre rundballer som kan økte faren for viltpåkjørsel med gjerde, eller flytte rundballer til sikkert lager.

 

Se Statens vegvesens brev til kommunene om lagring av rundballer, landbruksutstyr m.m. langs offentlig vei.

 Lagring av runballer landbruksutstyr mm. langs offentlig veg (PDF, 588 kB)