Viltforvaltning

Viltforvaltning i Gjemnes kommune

Viltpåkjørsler

Flere tusen hjortevilt blir påkjørt i Norge hvert år, og om vinteren øker antallet påkjørsler av hjortevilt. Spesielt snømengden og kaldt vær ser ut til å påvirke antall ulykker. Vær også spesielt oppmerksom ved grålysning og solnedgang. Der det er fareskilt er det kjente dyretråkk og dermed høyere sannsynlighet for at dyr kan befinne seg på og ved vei. Husk å lese underskiltet på fareskiltet også da det forteller deg hvor lang strekning faren gjelder.

 

Hjortevilt holder ofte sammen i små flokker om vinteren. Ser du ett dyr krysse veien, er det derfor mulig det kommer flere. Da er det viktig at du ikke blir så fokusert på det ene dyret du har unngått, at du treffer det neste. Sett ned farten til lav hastighet hvis du ser dyr langs veien og la dyret/dyrene finne egnet sted for å komme seg ut av veibanen/over veien. Dyr kan opptre uforutsigbart og kan gjøre raske retningsendringer så vær oppmerksom.

Kontaktinformasjon

Heidi Jordahl
Rådgiver natur- og viltforvaltning
E-post

Åpningstider

Mandag - fredag 
kl. 10:00 - 14:00

Adresse

Gjemnes kommune
Nordmørsvegen 24
6631 Batnfjordsøra