Viltforvaltning

Viltforvaltning i Gjemnes kommune

Dette er høyrisikoområdene for fugleinfluensa:

 • Trøndelag
 • Møre og Romsdal
 • Vestland
 • Rogaland
 • Agder
 • Vestfold og Telemark
 • Viken
 • Oslo
 • Innlandet

NB! området kan bli utvidet på kort varsel dersom situasjonen endrer seg.

Meld fra til mattilsynet på telefon 22 40 00 00om døde eller syke fugler av disse artene:

 • andefugler (ender, gjess og svaner)
 • måkefugler
 • vadere
 • rovfugler (spesielt ørn og musvåk)
 • åtseletere (kråke og ravn)

Har du hobbyfjørfe i risikoområde må du Registrere hobbyfjørfe hos Mattilsynet (PDF, 163 kB)

Les mer om dette på mattilsynets hjemmeside: Informasjon til jegere og Fugleinfluensa i Norge høsten 2020

 

Det skal i 2020 tas følgende prøver:

 • Hjerne og lymfeprøver CWD
 • Kjever

Åpen tilbudskonkurranse

ETTERSØKSTJENESTER

Periode: 02/03. 2020 – 02/03.2022 + eventuelt forlengelse inntil 2 år

Konkurranse dokumenter og mer informasjon på

Doffin: https://www.doffin.no/Notice/Details/2020-323336

 

 

Hvis du vil jakte eller drive fangst, må du først ta jegerprøven. Prøven består av et obligatorisk kurs og en elektronisk eksamen. Det obligatoriske jegerprøvekurset har et omfang på cirka 30 timer, og er lagt opp med både teori og praksis. Etter gjennomført kurs kan du avlegge en elektronisk eksamen som kommunen arrangerer. Alle jegerprøveeksamener gjennomføres elektronisk.

Kontaktinformasjon

Heidi Jordahl
Rådgiver natur- og viltforvaltning
E-post
Mobil 948 52 854

Åpningstider

Mandag - fredag 
kl. 10:00 - 14:00

Adresse

Gjemnes kommune
Nordmørsvegen 24
6631 Batnfjordsøra