Fugleinfluensa - informasjon

Har du oppdaget døde eller syke fugler og andre dyr, og mistenker fugleinfluensa på din eiendom?

Meld fra ved å sende e-post til innmelding.fugleinfluensa@mattilsynet.no
eller telefon 22 40 00 00 om disse artene:

 • andefugler (ender, gjess og svaner)
 • havsuler
 • måkefugler
 • vadere
 • rovfugler (spesielt ørn og musvåk)
 • åtseletere (kråkefugler)
 • småfugl (kun ved mange døde fugler på et lite område)
 • rovdyr (ønsker primært melding om observasjon av syke eksemplarer av rødrev, fjellrev arter i mårdyrfamilien, gaupe)
 • sjøpattedyr (ønsker primært melding om observasjon av syke eksemplarer av steinkobbe og havert)

Ikke ta på fuglene og andre dyr som er døde, se Folkehelseinstituttets råd for å forebygge smitte med fugleinfluensa til mennesker (fhi.no)

Det er viktig at du oppgir hvor dyrene er funnet så nøyaktig som mulig og hvor de kan hentes når du melder ifra til Mattilsynet. Oppgi kommune, adresse og helst også kartreferanse som du kan finne i kartfunksjonen på mobiltelefonen din.

Mattilsynet vil vurdere om dyrene skal undersøkes for fugleinfluensasmitte, men det er uansett viktig at du varsler oss. Dersom du ikke hører noe fra Mattilsynet innen få dager etter at du har meldt ifra om dødt dyr, kan du anta at de ikke skal tas prøve av.  

Dersom det er behov for å fjerne døde fugler eller andre døde dyr fra egen eiendom, bør dette gjøres av en voksen person. Bruk hansker og munnbind når du plukker opp dyret, legg det i en dobbel plastpose og kast det i restavfallet. Eventuelt kan du plukke opp dyret med hånden inne i en dobbel plastpose som så vrenges om dyret før posen knytes igjen. Vask hendene godt etterpå med såpe og vann.

De hyppigst rapporterte kliniske symptomer på syke rovdyr av nevnte arter er sirkelgange, skjev hodestilling og dårlig balanse.

Gjeldende råd for å forebygge smitte

 • Ikke ta på syke eller døde fugler eller andre dyr hvor det er mistanke om smitte. Hvis du likevel må fjerne døde fugler, les råd på Mattilsynets nettsider 
 • Vask hendene med såpe og vann etter kontakt med fugl, avføring fra fugl eller utstyr som har vært i kontakt med fugl.
 • Varsle Mattilsynet ved mistanke om fugleinfluensa hos fugler og andre dyr.
 • Kontakt lege dersom du har hatt kontakt med fugl eller andre dyr med mistenkt eller bekreftet smitte. Dette er spesielt viktig dersom du utvikler influensalignende symptomer (som f.eks. feber og hoste), øyekatarr, oppkast, diaré eller alvorlig sykdom de 10 påfølgende dagene.
 • Hunder og katter bør holdes unna syke og døde fugler.

 

 

Har du oppdaget døde eller syke fugler og andre dyr, og mistenker fugleinfluensa på kommunalt eiendom. Meld inn til post@gjemnes.kommune.no eller på tlf 71 29 11 11Det er viktig at du oppgir hvor dyrene er funnet så nøyaktig som mulig.