Oppvekstnettverk Nordmøre feirer boklansering

Med tittelen Lederskap i oppvekstsektoren, har et mangeårig samarbeid mellom kommuner på Nordmøre havnet i bokform til inspirasjon for andre.  Gjemnes kommune er med på dette samarbeidet.

Else Brit Gaupset

Oppvekstnettverk Nordmøre er et regionsamarbeid som består av 8 kommuner. Oppvekstsektoren har mange små og store enheter, som alle har et like stort ansvar, og disse har gått sammen om å møte felles utfordringer. Boka viser hvordan oppvekstansvarlige kan bygge kapasitet og drive nettverk for samarbeid, innovasjon og samskaping i et langsiktig perspektiv. 

Slik omtaler kommuneforlaget boka: 

"Barnas oppvekst har blitt en større, viktigere og mer ressurskrevende del av offentlig ansvarsområde. Det er mange aktører som skal bidra faglig til å skape gode oppvekstvilkår til beste for barn, unge og foresatte. Dette fører til et stort behov for koordinering og samordning av innsatsen. Den viktigste delen av denne innsatsen skjer på kommunalt nivå, og det er her det kommunale lederskapet kontinuerlig må drive kapasitetsbygging, noe som krever samspill med ulike aktører og ressurser lokalt og regionalt.

Boka tar utgangspunkt i prosjektet "Sammen skaper vi fremtiden - region Nordmøre 2024" der hovedmålet er å bidra til at barn og unge skaper og lever meningsfylte liv, både nå og i fremtiden.

Ill: Bjørn Einar Høivik Kommuneforlaget

Prosjektet har vært en del av KS' utviklingsprogram ABSOLUTT og viser hvordan man kan lykkes med å styrke den politiske og administrative kapasiteten gjennom samskaping, involvering, eierskap og kompetansemobilisering." 

Bidragsytere

Astrid Mogstad Høivik,  er leder av Oppvekstnettverk Nordmøre. Medforfattere i lag med Astrid er Carl Fredrik Dons, Marlen Faanessen, Else Brit Gaupset, Per Tore Granrusten og Tore Skandsen. 

Boka er rikt illustrert av Bjørn Høivik. 

 

 

Utfyllende reportasje fra lanseringa på Trollheimsporten

Oppvekstnettverk Nordmøre sin hjemmeside