Eldrerådet 2023 - 2027

Medlemmer i eldrerådet for valgperioden 2023 - 2027:
Les møtebehandlingen her:

Kommunestyrets vedtak: 
Eldrerådet for valgperioden 2023 – 2027 
Faste medlemmer: 

Britt Silseth (leder)  e-post: bsilseth@online.no             
Lars Brubæk (nestleder) e-post: laurenteeus@gmail.com 
Else Karin Ohren e-post: else.ohren@online.no 
Nils Martin Sæther e-post: nilsmartinsaether@gmail.com 
Kjellfrid T. Blakstad e-post: kjellbla@gmail.com  
 

Varamedlemmer: 
1. Målfrid Aspås 
2. Harald Duås 
3. Kirsti Fagerlie Bjerkeset 
4. Fanny Hoem