Formannskap 2023 - 2027

Formannskapet i Gjemnes har 5 medlemmer, disse ble valgt i kommunestyremøte 3.10.23:

Se møtebehandlingen her:

Formannskapsmedlemmer for valgperioden 2023 – 2027: 
Fast medlem:
Joakim Myklebost Tangen FRP
Varamedlemmer: 1. Katrine Myklebost Tangen FRP 2. Marvin Skjerseth FRP 
Fast medlem:
Carl Gunnar Orset H 
Varamedlemmer: 1. Arne Tømmerbakke H 2. Anna Britt Haas H 
Fast medlemmer:
Knut Sjømæling SP Borghild Neergaard Aarset SP Jan Karstein Schjølberg AP Varamedlemmer: 1. Kjellfrid T. Blakstad SV 2. Arild Nordengen SP 3. Kirsti Fagerlie Bjerkeset SP 4. Rolv Sæter SV 5. Lisa Marie Nagel Pedersen AP