Kontrollutvalget 2023 - 2027

Kontrollutvalgets arbeidsoppgaver er definert gjennom Forskrift om kontrollutvalget og revisjon.

Forskrift om kontrollutvalget og revisjon

Her er medlemmene i Gjemnes kontrollutvalg for valgperioden 2023 - 2027:

Kommunestyrets vedtak 

Faste medlemmer: 
Jon Hals Leder 
Heidi Hogset nestleder 
Varamedlemmer: 1.Erland Øren 2.Håvard Sørvik 2 3.Stine Haas 4.Kaisa Sulen 
Faste medlemmer: 
Odd Ingvar Torvik 
Olav Sæter 
Britt Karin Flemmen Vaagbø 
Varamedlemmer: 1.Geir Berg 2.Mari Unhjem 3.Hans Orset


 Se møtebehandlingen her:

Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal

https://www.kontrollutvalgromsdal.no/

E-post: jane.anita.aspen@kontrollutvalgromsdal.no

Kontrollutvalgets møtedokumenter finner du her: https://www.kontrollutvalgromsdal.no/gjemnes.396660.no.html