Postliste for Gjemnes kommune

Kommunenes postliste gir oversikt over alle brev og e-poster som er sendt ut av og sendt inn til kommunen. 

Her finner du postlisten

-  All post til og fra kommunen er offentlig, om den ikke er taushetsbelagt eller unntatt offentligheten, se offentlighetsloven

Taushetsbelagte opplysninger kommer ikke på postlista!
En del opplysninger kan unntas offentlighet, på grunn av er taushetsbelagte opplysninger . Dette gjelder bl.a. det som angår noens personlige forhold, forretningshemmeligheter m.v. (Forvaltningslova § 13). Slike opplysninger skal du ikke finne på postlista eller i dokumenter du finner der. (Skulle det ha skjedd en glipp, ring oss omgående.)

Du har rett til å kreve innsyn i offentlige dokument, journaler og lignende register. Alle saksdokument i kommunen er offentlige dersom det ikke er gjort unntak i ei lov. Selv om eit dokument kan unntas offentleghet, skal kommunen vurdere om dokumentet skal gjøres delvis eller helt offentlig - Offentleglova §11. Meirinnsyn.

Fr postlista kan du åpne et dokument direkte, dokument med hengelås er unntatt offentlighet, men her kan du be om innsyn ved å peke på hengelåsen - kommunen vurderer da mer innsyn.

Du kan be om innsyn i dokument som ikke er publisert i postlista. Innsynskravet må gjelde ei bestemt sak, eller i rimelig utstrekning saker av bestemt art. Du kan du kreve innsyn, skriftlig eller muntlig.


Sjekk postlista: Har du sendt oss et brev eller en e-post, kan det være lurt å sjekke på postlista (under selvbetjening) om det er kommet fram. Det bør stå på postlista 2-3 virkedager etter at du sendte det. Finner du det ikke på lista etter en uke bør du ta kontakt med oss.


I følge offentlighetsloven er alle dokumenter i utgangspunktet offentlig med mindre man har en hjemmel for å kunne skjerme. Dokumentene som er skjermet vil ikke være mulig å lese på hjemmesiden, man kan også oppleve at deler av tittel på dokumenter kan være sladdet.

Arkivloven forplikter kommunene til å føre offentlig postjournal. I journalen skal all korrespondanse til og fra kommunen registreres. Gjemnes kommune er forpliktet til å behandle alle dokumenter (brev, e-post o. l.) i samsvar med lover og regler.

Personvernforordninga (GDPR)

Personvernforordninga jamfør Personopplysningslova stiller krav til hvordan vi behandler personopplysninger. Særlig kategorier av personopplysninger (ref. artikkel 9 nr. 1) – i tidligere lov kalt sensitive personopplysninger – skal sikres et særlig vern og blir derfor ikke gjort tilgjengelig på nettet.

Dette gjeld journalposter om barn, elever, personal og andre personer, hvor det foreligg sensitive personopplysninger.