Vaksinering mot korona i Gjemnes kommune

Oppdatert januar 2023

Skal du ha koronavaksine, ta kontakt med  Gjemnes legekontor.

Mer informasjon om koronavaksine finnes på Folkehelseinstituttets nettside:  www.fhi.no/kvp