Her er det nye kommunestyret i Gjemnes

Kommunestyret i Gjemnes har 17 medlemmer, her er det nye kommunestyret: Erik Aspen Bakke, FRP Knut Sjømæling, SP Johan Aimar Brandvik, SP Arild Nordengen, SP Stein Asle Brubæk, SP Borghild Neergaard Aarset, SP Stine Bjerkeset, SP Kirsti Fagerlie Bjerkeset, SP Odd Ingvar Torvik, SP Jan Anders Bø, SP Jon Hals, H Yngve Brakstad Cappelen, H Odd Steinar Bjerkeset, KRF Ragnhild Aspås, SV Per Jostein Halset, AP Jan Karstein Schjølberg, AP Bjørnar Danielsen, AP      

Informasjon vedrørende oppstart av byggearbeider ved Batnfjord skule

Forslag til kandidatar på Gjemnes kommune sin kultur- og frivilligpris 2019

  Forslag til kandidat skal leverast skriftleg til Gjemnes kommune, Nordmørsvegen 24, 6631 Batnfjordsøra, eller som epost til  post@gjemnes.kommune.no Frist for å koma med forslag er 1. oktober. Nils Tore Leivdal fikk prisen i 2017 Kommunestyret har vedteke retningsliner for kultur og frivilligpris i Gjemnes  som ser slik ut:   Kultur- og frivilligprisen sitt formål er å heidre ein person eller organisasjon/grupper i kommune som har betydd mykje og gjort ein særleg innsats  innan det utvida kulturområdet (ålmenn kultur, idrett og friluftsliv)  og anna frivillig arbeid til gled og nytte for kommunen sine innbyggarar.  Prisen skal også tene til inspirasjon for slikt arbeid.   Prisen kan utdelast til enkeltpersonar, organisasjonar eller grupper som har gjort ei særleg stor innsats i samsvar med formålet i punkt 1.    Prisen består av ei gåve med ein  verdi på inntil  kr 3.000,-.   Kultur- og frivilligprisen skal annonserast i lokalpressa og på kommunen sine heimesider med frist for innlevering av forslag.   Forslag med grunngjeving på kandidatar til prisen skal sendast Gjemnes kommune innan 1. oktober kvart år. Alle, både enkeltpersonar, organisasjonar, institusjonar, lag og andre grupper har forslagsrett.   Formannskapet oppnemner ein jury på 3 personar, vald for valperioden, som skal gå gjennom innkomne forslag og innstille på kandidat til formannskapet som gjer endeleg avgjer på kven som skal ha prisen.    

Registrering av bålplasser og avfallsplasser mm i grunnforurensingsdatabasen

Inngrep og endret arealbruk kan medføre at uønskede stoffer lekker ut i naturen og forurenser miljøet. Et terrenginngrep i forurenset grunn øker risikoen for at mennesker, dyr og miljøet for øvrig blir eksponert for forurensing, og øker risikoen for at forurensingen sprer seg i miljøet.

Grunnforurensning

Skal du sette i gang bygge- og gravearbeider på en eiendom der det er grunn til å tro at grunnen er forurenset, må du foreta grunnundersøkelser for å kartlegge omfanget og betydningen av en eventuell forurensning.  

Nyhetsbrev nr. 4 2019 - Nordmøre og Romsdal brann og redning

Båndtvang

Fra 1. april til 20. august er det generell båndtvang i hele landet. Gjemnes kommune har i tillegg egne bestemmelser for båndtvang av hund og områder der hunder ikke har adgang. Alle hundeeiere oppfordres til å sette seg godt inn i disse bestemmelsene.

Gratis førstehjelpskurs i Gjemnes kommune

For 1,5 år siden inngikk Gjemnes kommune og Kristiansund og omegn Røde Kors en samarbeidsavtale innenfor beredskap. I forbindelse med at Røde Kors gjennomfører en førstehjelpskampanje i mai, vil Kristiansund og omegn Røde Kors i samarbeid med Gjemnes kommune holde et 4 timers førstehjelpskurs for innbyggerne i Gjemnes Kommune.      

Reguleringsplan for sykehjemstomta vedtatt

Reguleringsplan for sykehjemstomt på Batnfjordsøra ble vedtatt i kommunestyremøte 02.04.2019 sak 16/19.

Gjemnes kommune har fått Min side - hva er Min side?

Min side er et eget "rom" på nett for deg som innbygger, bedrift eller ansatt. Her kan du få: Oversikt over dine kommunale fakturaer, du kan be om betalingsutsettelse Du kan se og endre din kontaktinformasjon det offentlige bruker til varsling Du kan sende kommunen dokument som er unntatt offentlighet Du kan søke, endre barnehageplass, se meldingsbok, fravær, vurderinger Du kan se meldinger, krav og betalinger, skattekortet fra Altinn Ansatte i kommunen kan åpne sine fagsystem og ta kurs i KS-læring Flere tjenester vil komme Innlogging på Min Side finner du øverst til høyre eller trykk på denne linken