Reguleringsplan for sykehjemstomta vedtatt

Reguleringsplan for sykehjemstomt på Batnfjordsøra ble vedtatt i kommunestyremøte 02.04.2019 sak 16/19.

Gjemnes kommune har fått Min side - hva er Min side?

Min side er et eget "rom" på nett for deg som innbygger, bedrift eller ansatt. Her kan du få: Oversikt over dine kommunale fakturaer, du kan be om betalingsutsettelse Du kan se og endre din kontaktinformasjon det offentlige bruker til varsling Du kan sende kommunen dokument som er unntatt offentlighet Du kan søke, endre barnehageplass, se meldingsbok, fravær, vurderinger Du kan se meldinger, krav og betalinger, skattekortet fra Altinn Ansatte i kommunen kan åpne sine fagsystem og ta kurs i KS-læring Flere tjenester vil komme Innlogging på Min Side finner du øverst til høyre eller trykk på denne linken

Nyhetsbrev fra Nordmøre og Romsdal brann- og redningsvesen IKS

Brukerundersøkelser helse og omsorg

På denne siden finner du brukerundersøkelser foretatt i helse- og omsorgssektoren i Gjemnes

Brannvernsamarbeid mellom Gjemnes og Molde kommune

Gjeldene fra 01.01.19 har Gjemnes og Molde kommune inngått et brannvernsamarbeid der Molde brann- og redningstjeneste leverer ledertjenester (brannsjef, leder forebyggende og leder beredskap), administrasjon og brannforebyggende tjenester til Gjemnes kommune.

Grensejustering avvist av departementet

Søknaden om grensejustering av indre Gjemnes ble ikke innvilget av Kommunal og moderniseringsdepartementet. Dette ble kunngjort fra departementet kl 13.00 i dag, 7.12.2018

Barnevernvakt i Nordmøre og Romsdal

Gjemnes sammen med 13 andre kommuner har inngått samarbeid om barnevernvakt utenfor normal åpningstid  med virkning fra 01.12.2018. Barnevernvaktens telefonnummer er 97 60 16 16

Nyhetsbrev om interkommunalt brannvesen nr. 1/2018

Nordmøre og Romsdal brann og redningsvesen IKS blir dannet med oppstartmøte 12.12.2018

Endring av inndelingslovas bestemmelser om behandling av grensejustering, ordføreren deltok på høyring i Stortinget.

Ordfører Knut Sjømæling deltok i dag på åpen høring i Stortingets kommunal- og forvaltningskomitee vedr. representantforslag om endring av inndelingslovas bestemmelser om behandling av grensejustering mellom kommuner. Høringen finner du her.   Ordfører Knut Sjømæling sitt innlegg finner du direkte her på 15:55

Regionalt miljøtilskudd - Søknadsfrist 15.10.2022

Regionalt miljøprogram (RMP) i Møre og Romsdal retter seg mot aktive gårdbrukere som vil gjennomføre miljøretta aktiviteter i fylket, ut fra gitte kriterier. Søknadsfrist er 15.10.2022 Kommunen oppfordrer alle til å ikke vente til siste frist med å søke. Vær ute i god tid.