Tilskudd til drenering av jordbruksjord

Det er fortsatt midler igjen til drenering 2021. Søknadsfrist er 1. juni 2021. Det er kun elektronisk søknad. Søknadsskjemaet blir tilgjengelig på Landbruksdirektoratet sine nettsider.   Informasjon om tilskudd til drenering av jordbruksjord fra Landbruksdirektoratet Søknadsskjema Du rapporterer om dreneringsarbeidet og ber om å få utbetalt tilskuddet på  elektronisk skjema i Altinn.

Politikontakt i Gjemnes kommune

Reguleringsplan for Solsida 4 vedtatt

Gjemnes kommunestyre vedtok i møte 17.04.2018 sak 13/18 reguleringsplan for Solsida 4. Kart (PDF, 657 kB) Bestemmelser (PDF, 629 kB) Planbeskrivelse (PDF, 6 MB) Vedtaket kan påklages innen 3 uker fra kunngjøringsdato, jfr. forvaltningsloven kap. VI. Klagen skal være skriftlig og sendes via post til Gjemnes kommune, Nordmørsvegen 24, 6631 Batnfjordsøra, eller med e-post til post@gjemnes.kommune.no .  

Fylkesmannen tilrår indre Gjemnes (Angvik skulekrets) til nye Molde kommune

Fylkesmannen rår til at indre Gjemnes (Angvik skulekrins) blir grensejustert frå Gjemnes kommune til nye Molde kommune. Dersom Gjemnes kommune i nær framtid gjer vedtak om å ta opp igjen forhandlingar med nabokommunane om samanslåing bør grensejusteringssøknaden leggast på vent. Les dokumentet her (PDF, 4 MB) For mer informasjon se Fylkesmannen i Møre og Romsdal sine hjemmesider   Fylkesmannens innstilling sendes til Moderniserings- og kommunaldepartementet for endelig avgjørelse i saken.  

Deler du brønn med naboen?

Nå skal alle små vannforsyningssystem registreres Innen 1. juli 2018 skal alle vannforsyningssystem være registrert hos Mattilsynet. Dette gjelder også de som er små, for eksempel en brønn som forsyner to hus med drikkevann. Mer informasjon, og lenke til registreringsskjemaet, finnes på mattilsynet.no .