Batnfjordelva – funn av termotolerante koliforme bakterier

Gjemnes kommune har mottatt bekymringsmeldinger vedrørende vannkvaliteten i Batnfjordelva.

Kommunen har på dette grunnlag tatt vannprøver i nedre del av elva, og det har blitt påvist høye verdier av termotolerante koliforme bakterier. Det ble målt 5 200 bakterier per 100 ml. Dette er mye høyere enn anbefalt badevann ifølge folkehelseinstituttet.

Tabellen under viser normene for mikrobiell kvalitet på badevann i friluft.

Klikk for stort bildeTabell som viser normer for mikrobiell kvalitet fra FHI  

På bakgrunn av dette oppfordrer Gjemnes kommune at publikum ikke benytter vannet i nedre del elva til bading eller konsum. Det oppfordres også til å følge med på husdyr og kjæledyr ikke drikker av elva.

Kommunen har fokus på kvaliteten på vannet i elva, og følger opp saken.