Dette er det nye kommunestyret i Gjemnes

I Gjemnes kommune hadde vi 66,88% valgdeltakelse ved årets Kommune - og Fylkestingsvalg

 

Gjemnes kommunestyre består av 17 faste representanter, det nye kommunestyre består av:

Senterpartiet:
1 Knut Sjømæling 1960
2 Arild Nordengen 1963
3 Borghild Neergaard Aarset 1973
4 Johan Aimar Brandvik 1960
5 Kirsti Fagerlie Bjerkeset 1954
6 Odd lngvar Torvik 1958

Høyre:
1 Carl Gunnar Orset 1968
2 Arne Tømmerbakke 1959
3 Anna-Britt Haas  1955

SV:
1 Kjellfrid H T Blakstad 1954
2 Rolv Sæter 1951

FRP:
1 Joakim Myklebost Tangen 2002
2 Katrine Myklebost Tangen 1993
3 Marvin Skjærset 1962

KRF:
1 Hans Orset 1961

AP:
1 Jan Karstein Schjølberg 1949
2 Lisa Marie Nagel Pedersen 1972


Her er valgprotokollen for kommunestyrevalget i Gjemnes (PDF, 6 MB)