E39 Astad - Bjerkeset - Fursetfjellet, invitasjon til informasjonsmøte førstkommende torsdag 20. oktober kl 20.00

Hei!

Beklager kort varsel, men vi håper likevel at mange har anledning til å delta på møte om reguleringsplanarbeidet for E39 Astad – Bjerkeset – Fursetfjellet (kommunegrensa) førstkommende torsdag (den 20.) kl. 20.00 i gymsalen(Samfunnshuset).

På møtet vil vi gå gjennom hva som er gjort så langt i arbeidet med reguleringsplanen og det vil bli anledning til å komme med spørsmål.

Statens vegvesen og COWI ønsker velkommen til møtet!