Fakturaen for kommunale avgifter og eiendomsskatt kommer i 4 terminer

Send en e-post til okonomi@gjemnes.kommune.no om du ønsker 1 eller 12 terminer.


 

Fakturaene blir sendt ut innen 20.mai, 20.august og 20.november.