Informasjon om høringsrunde vedr. ny vegtrase E-39 Astad - Bjerkeset

Silingsrapport fra Statens Vegvesen for E-39 Astad - Bjerkeset vil bli lagt ut på høring sammen med Planprogrammet for ny E-39 Astad - Bjerkeset i løpet av november i år.

Denne artikkelen er over 1 år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Frister for høringsuttalelser vil bli kunngjort på kommunenes hjemmeside og facebookside.