Ny E39 Bjerkeset - Astad - utsatt

 2. desember ble det avholdt møte mellom Gjemnes kommune v/ordfører og Statens vegvesen v/prosjektdirektør Ove Nesje og prosjektleder Halgeir Brudeseth.

Tema for møtet var videre fremdrift i prosjektet etter kommunestyrets vedtak om å anbefale å gå direkte på reguleringsplan.

Statens vegvesen legger opp til å starte planprosessen på nyåret med målsetting å ferdigstille prosessen i 2022.

På grunn av koronasituasjonen og antallsbegrensninger på møter er informasjonsmøtet 13.01.22 utsatt. Vi kommer tilbake med informasjon om ny dato for informasjonsmøtet, og hvordan dette blir gjennomført.