Regionalt miljøtilskudd - Søknadsfrist 15.10.2023

Regionalt miljøprogram (RMP) i Møre og Romsdal retter seg mot aktive gårdbrukere som vil gjennomføre miljøretta aktiviteter i fylket, ut fra gitte kriterier. Søknadsfrist er 15.10.2023 Kommunen oppfordrer alle til å ikke vente til siste frist med å søke. Vær ute i god tid.

Produksjons- og avløsertilskudd - Søknadsfrist 15.10.2023

Produksjonstilskudd er et samlebegrep for en gruppe av direktetilskudd i jordbruket med felles forvaltningsrutiner. Kommunen behandler og avgjør søknader om produksjonstilskudd. Kommunen oppfordrer alle til å ikke vente til siste frist, men å søke i god tid. Søknadsskjema  

Dette er det nye kommunestyret i Gjemnes

I Gjemnes kommune hadde vi 66,88% valgdeltakelse ved årets Kommune - og Fylkestingsvalg  

Tilvisningsavtaler

Gjemnes kommune ser at vi har en utfordring med mangel på kommunale boliger, vi ønsker derfor å samarbeide med private aktører for å framskaffe gode utleieboliger.

Besøk på kommunehuset av 8.trinn på Batnfjord ungdomsskule

I går hadde kommunehuset fint besøk av elever og lærer i 8.trinn ved Batnfjord ungdomsskule. Bakgrunnen for besøket var samfunnsfag med temaet demokrati og valg.     

Kommunestyre -og Fylkestingsvalg 2023

Du kan nå forhåndsstemme på servicekontoret i kommunehuset frem til kl. 18:00, dette gjelder også lørdag og søndag denne uken i forbindelse med Dyregod. I uke 36 kan du forhåndsstemme på servicekontoret i kommunehuset frem til kl. 18:00 hver dag frem til fredag 8.september. Se film på Hvordan avgi stemme ved valg Film laget for Gjemnes kommune av Engdahl Media   

Elvastien er stengt fredag 18. august grunnet rotenonbehandling

Elvastien ved Batnfjordselva er stengt fredag 18 . august grunnet rotenonbehandling. Vi oppfordrer til å finne andre turmål denne dagen.

Ekstremværet Hans

Oppdatert  08.08.23, klokka 10:15.  Det er varslet ekstremt mye regn i deler av Sør-Norge. Området vi bor i har gult farevarsel. Det ser nå ut til å ha roet seg i vår kommune, men det er meldt økning i nedbøren utover dagen igjen.  

2. gangs utlysning av SMIL-midler 2023 – med søknadsfrist 15.08.2023

Gjemnes kommune lyser med dette ut restmidler til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL). Vi har fremdeles ca kr 350 000,- i SMIL-midler til fordeling.  Søknadsfrist 15.08.2023. Det er kort frist etter kommunens søknadsfrist før kommunens tildelte midler blir automatisk tilbaketrukket av Statsforvalteren. Det er derfor viktig at søknadene er komplette. Er ikke søknadene komplette vil det medføre avvisning/avslag.

Manntallet til årets kommunestyre- og fylkestingsvalg er lagt ut til offentlig ettersyn

For å kunne stemme ved årests kommunestyre- og fylkestingsvalg 2023 må du stå i manntallet.