Hvor kan du stemme i Gjemnes på valgdagen 9.september?

Den 26.2.19 vedtok Gjemnes kommunestyre å redusere antall stemmekretser fra 4 til 2 stemmekretser f.o.m kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019. En stemmekrets i hver skolekrets.

 

Torvik krets, Batnfjord krets og Ytre Gjemnes krets blir sammenslått og benevnt Midtre og Ytre Gjemnes krets

 

Indre Gjemnes krets vil fortsette som Indre Gjemnes krets

Servicekontoret på kommunehuset endret åpningstid fra mandag 16.september på grunn av lavt antall  henvendelser utenfor denne tiden. Ny åpningstid er fra kl. 10:00 - kl. 14:00 mandag til fredag.

Har du behov for å snakke med en saksbehandler oppfordres det å gjøre en avtale i forkant. Renovering av Batnfjord skule pågår som planlagt. Det vil bli et omfattende byggearbeid. Store deler av skolen skal renoveres, i tillegg skal skolen utvides med påbygg.I forbindelse med byggeprosjektet er deler av skolens område avsperret slik at entreprenøren får utføre sitt arbeid og samtidig ivareta sikkerheten. Kommunen ber alle lærere, elever, foreldre og andre som ferdes på skolens område om å respektere sperringene som er satt opp.


Kommunestyret i Gjemnes har 17 medlemmer, her er det nye kommunestyret:

Erik Aspen Bakke, FRP
Knut Sjømæling, SP
Johan Aimar Brandvik, SP
Arild Nordengen, SP
Stein Asle Brubæk, SP
Borghild Neergaard Aarset, SP
Stine Bjerkeset, SP
Kirsti Fagerlie Bjerkeset, SP
Odd Ingvar Torvik, SP
Jan Anders Bø, SP
Jon Hals, H
Yngve Brakstad Cappelen, H
Odd Steinar Bjerkeset, KRF
Ragnhild Aspås, SV
Per Jostein Halset, AP
Jan Karstein Schjølberg, AP
Bjørnar Danielsen, AP

 


 

 

Valglokalene i Gjemnes kommune har åpent fra kl 12.00 til kl 20.00 i dag mandag 9.sept.  Du kan stemme på Kulturstuå på Batnfjordsøra eller på Angvik skole.Du kan stemme på kommestyrevalget og/eller fylkestingsvalget.


Produksjonstilskudd er et samlebegrep for en gruppe av direktetilskudd i jordbruket med felles forvaltningsrutiner. Kommunen behandler og avgjør søknader om produksjonstilskudd.

Søknadsskjema

 

I uke 36 vil det bli gjennomført hjemmestemmegivning for de som ønsker det.

Fristen for å søke om det er mandag 26.8.19. Ta kontakt med servicekontoret 71 2 9 11 11 eller post@gjemnes.kommune.no Onsdag 4.september fra kl.10:00 - kl.12:00 vil det bli gjennomført forhåndsstemming ved Gjemnes sykehjem og eldresenter, i stua i 1.etg. på sykehjemmet.

Alle velgere har adgang til å forhåndsstemme her: Beboere-Pårørende-Personale-Besøkende.

  


Fra og meg mandag 12.august til og med fredag 6.september kan du forhåndsstemme på kommunehuset.For mer informasjon https://valg.no/


Alle saker