Vi vil bare gjøre oppmerksom på at telefonnummeret til Gjemnes legekontor er 71 29 11 80. Det er det eneste telefonnummeret som kan brukes for å nå legekontoret direkte. 

Presiseringer av regelverkstolkning knyttet til tørke og avlingssvikt – søknadsåret 2018

Nils Tore får kulturprisen

Forslag til kandidat skal leverast skriftleg til Gjemnes kommune, Nordmørsvegen 24, 6631 Batnfjordsøra, eller som epost til  post@gjemnes.kommune.no

Frist for å koma med forslag er 1. oktober.

Nils Tore Leivdal fikk prisen i 2017

Mandag 2/7 kl. 1110 mottok ordfører følgende beskjed fra Seniorrådgiver Jørgen Teslo i KMD (kommunal og moderniseringsdepartementet):

 

Søknaden fra Angvik Bygdalag om grensejustering av Angvik skolekrets fra Gjemnes kommune over til Nye Molde kommune utsettes til etter ferien uten nærmere tidsangivelse for vedtak

 

Begrunnelsen er sakens totale kompleksitet.

Gjemnes kommune er i ferd med å gjennomgå sine tjenester med sikte på økt bruk av digitale verktøy.  Dette gjøres for å effektivisere og å redusere kostnader.  Vi starter nå med digitalisering av utgående faktura til kunder.