Brenning av avfall

I forbindelse med feiring av Sankthansaften og Olsok er det mange som ønsker å brenne bål. Noen velger da å sette fyr på avfallet sitt. De tenker kanskje at det ikke er så nøye med hva som skjer med «rusk og rask», men brenning av avfall er både skadelig og ulovlig. Kommunen vil minne om at det eneste som man kan brenne lovlig, er rent trevirke. Alt annet avfall må leveres til godkjent avfallsmottak. Disse mottakene sørger for at avfallet enten blir materialgjenvunnet eller går til forbrenning. I forbrenningsanleggene blir energien i avfallet gjenvunnet, og det er god rensing av gassene som oppstår under brenningen. Søknad om bålbrenning gjøres til Nordmøre og Romsdal brann og redning Til Søknadskjema

Her er valgresultatet for Gjemnes fra årets Stortingsvalg

I Gjemnes var det 78,33% som stemte ved årets Stortingsvalg, det er rekord.  Her er valgstyreprotokollen fra Gjemnes kommune  (PDF, 4 MB) Valgresultatene fra Gjemnes  og ellers i landet finner du på valgresultat.no  sine nettsider.    

Rekord i antall forhåndsstemmegivinger i Gjemnes

Stortingsvalget 2021 - valgdagen

Forhåndstemmingsperioden slutter i dag, fredag 10.september kl 18.00. Vi tar i mot forhåndstemmer på kulturstua frem til da.  Valgdagen er mandag 13.september 2021. 

Redusert kapasitet på plan- og bygg

Gjemnes kommune har redusert kapasitet på plan- og bygg i 2021. Samtidig får kommunen inn mange saker. Det må derfor påregnes lengre saksbehandlingstid enn normalt. Situasjonen medfører også at det er mindre tid til å gi veiledning i enkeltsaker.

Nå kan du forhåndstemme på Kulturstua

Du kan forhåndsstemme til stortings- og sametingsvalget 2021 fra 10. august til 10.september.  Kulturstua ligger rett ved siden av kommunehuset. Åpningstid kl. 10:00 - 18:00  mandag til fredag. Husk legitimasjon! Ha klart valgkort hvis du har, men du får stemt uten også. Velkommen!  

Prøvetaking hjorteviltjakta 2021

Det skal i 2021 tas følgende prøver: • Hjerne og lymfeprøver CWD av rådyr, elg og hjort over ett år av fallvilt • Kjever fra hjort og elg over ett år fra fallvilt og dyr skutt under jakt CWD Det skal ikke tas CWD prøver av dyr skutt under jakt i 2021.  

Grevling i hagen

Det er tiden da grevlingen er aktiv igjen, og i bebygde strøk kan den gjøre skade ved å grave under hus og verandaer, eller være til sjenanse ved at det graver opp plen og blomsterbed. Noen ringer kommunen for å få råd om grevling i hagen. Ett av spørsmålene vi får fra publikum, er om vi kan flytte eller avlive grevlingen. Men viltforvaltningen i kommunen fanger ikke inn og flytter grevlinger som skaper problemer. Grevling er ikke en art som kommunen har ansvar for, og kommune bistår ikke fysisk med problematikken.

Høring: Forskrift kommunalt vann og avløp; Frist 19.10.2021

Formannskapet i Gjemnes kommune har i sak 33/21, møtedato 24.08.21, vedtatt at ny forskrift for kommunalt vann og avløp legges ut på høring. Høringsfristen er 19.10.2021. Høringssvar sendes post@gjemnes.kommune.no

Vaksinering korona av 16- og 17-åringer i Gjemnes kommune

Regjeringen har besluttet at 16- og 17-åringer i Norge skal få tilbud om koronavaksinasjon, etter råd fra Folkehelseinstituttet. Tilbudet går nå ut til alle født i årskull 2004 og 2005. Gjemnes kommune sendte ut sms den 23.08.21 til alle innbyggere i denne gruppen. Logg inn på www.c19.no og få tildelt time / takk nei til vaksine. Har du ikke bank-ID / har spørsmål kan du kontakte oss på mail vaksinering@gjemnes.kommune.no eller tlf 48292236.