For 1,5 år siden inngikk Gjemnes kommune og Kristiansund og omegn Røde Kors en samarbeidsavtale innenfor beredskap. I forbindelse med at Røde Kors gjennomfører en førstehjelpskampanje i mai, vil Kristiansund og omegn Røde Kors i samarbeid med Gjemnes kommune holde et 4 timers førstehjelpskurs for innbyggerne i Gjemnes Kommune.

 

 

 

Forberedelsene til ny Stikk UT! -sesong er godt i gang. Turmålene er valgt ut, og i år kan dere velge mellom 398 turer i 30 kommuner i Møre og Romsdal. Det braker løs 1.mai. 

  


I forbindelse med revidering av kommuneplanens arealdel er det igangsatt arbeid med oppheving av eldre reguleringsplaner i Gjemnes kommune.  


Reguleringsplan for sykehjemstomt på Batnfjordsøra ble vedtatt i kommunestyremøte 02.04.2019 sak 16/19.

Min side er et eget "rom" på nett for deg som innbygger, bedrift eller ansatt.
Her kan du få:

  • Oversikt over dine kommunale fakturaer, du kan be om betalingsutsettelse
  • Du kan se og endre din kontaktinformasjon det offentlige bruker til varsling
  • Du kan sende kommunen dokument som er unntatt offentlighet
  • Du kan søke, endre barnehageplass, se meldingsbok, fravær, vurderinger
  • Du kan se meldinger, krav og betalinger, skattekortet fra Altinn
  • Ansatte i kommunen kan åpne sine fagsystem og ta kurs i KS-læring
  • Flere tjenester vil komme

Innlogging på Min Side finner du øverst til høyre eller trykk på denne linken

Innleverte lister utlagt til offentlig ettersyn etter valglovens § 6-6(Valglovens § 6-6.Valgmyndighetenes behandling av listeforslagene (1) Listeforslagene skal legges ut til ettersyn etter hvert som de kommer inn.)

 

 

 

 

  Klikk på partinavnet for å åpne listeforslaget, listeforslagene er i pdf format 


I går, fredag 29.03, gikk det et jordras mellom Angvik og Nesset (Brakstadstranda), i Gjemnes kommune. Det gikk også et ras i Nesset kommune.
Faktura for kommunale avgifter inkludert eiendomsskatt for 1. halvår 2019 er sendt ut. Fakturaen omfatter gebyr på hyttefeiing, som ble innført fra 2018. Gjemnes kommune sender alle faktura ut digitalt.


Formannskapet i Gjemnes kommune vedtok i møte 25.03.2019 sak 12/19, at revidert utkast av kommuneplanens arealdel sendes på ny høring og legges ut til offentlig ettersyn jf. pbl § 11-14.

Regionrådet på Nordmøre setter i gang et 3-årig prosjekt for å utvikle regionens kapasitet og kompetanse innen samfunnsplanlegging, og søker en faglig sterk og engasjert samfunnsplanlegger til å lede prosjektet.


Alle saker