Landbruk Nordvest jobber med et miljøprosjekt i hele området vårt, med mål å samle inn skrapmetall fra gårdsbruk.


Gjemnes kommune inviterer til informasjonsmøte om kommuneplanens arealdel mandag 06.05.2019 kl. 19.00. Møtet holdes på samfunnshuset i Batnfjorden.


For 1,5 år siden inngikk Gjemnes kommune og Kristiansund og omegn Røde Kors en samarbeidsavtale innenfor beredskap. I forbindelse med at Røde Kors gjennomfører en førstehjelpskampanje i mai, vil Kristiansund og omegn Røde Kors i samarbeid med Gjemnes kommune holde et 4 timers førstehjelpskurs for innbyggerne i Gjemnes Kommune.   


Forberedelsene til ny Stikk UT! -sesong er godt i gang. Turmålene er valgt ut, og i år kan dere velge mellom 398 turer i 30 kommuner i Møre og Romsdal. Det braker løs 1.mai. 

  


I forbindelse med revidering av kommuneplanens arealdel er det igangsatt arbeid med oppheving av eldre reguleringsplaner i Gjemnes kommune.  


Reguleringsplan for sykehjemstomt på Batnfjordsøra ble vedtatt i kommunestyremøte 02.04.2019 sak 16/19.


Min side er et eget "rom" på nett for deg som innbygger, bedrift eller ansatt.
Her kan du få:

  • Oversikt over dine kommunale fakturaer, du kan be om betalingsutsettelse
  • Du kan se og endre din kontaktinformasjon det offentlige bruker til varsling
  • Du kan sende kommunen dokument som er unntatt offentlighet
  • Du kan søke, endre barnehageplass, se meldingsbok, fravær, vurderinger
  • Du kan se meldinger, krav og betalinger, skattekortet fra Altinn
  • Ansatte i kommunen kan åpne sine fagsystem og ta kurs i KS-læring
  • Flere tjenester vil komme

Innlogging på Min Side finner du øverst til høyre eller trykk på denne linken

Innleverte lister utlagt til offentlig ettersyn etter valglovens § 6-6(Valglovens § 6-6.Valgmyndighetenes behandling av listeforslagene (1) Listeforslagene skal legges ut til ettersyn etter hvert som de kommer inn.)

 

 

 

 

  Klikk på partinavnet for å åpne listeforslaget, listeforslagene er i pdf format 


I går, fredag 29.03, gikk det et jordras mellom Angvik og Nesset (Brakstadstranda), i Gjemnes kommune. Det gikk også et ras i Nesset kommune.
Alle saker