Regnskap 2023 for Gjemnes kommune

Regnskapet for 2023 ble avlagt i dag 21. februar, og kommunen har oppnådd et netto driftsresultat på 18 millioner kroner, noe som er 9,3 millioner kroner bedre enn det reviderte budsjettet på 8,7 millioner kroner.  Resultatet utgjør 5,4 % av brutto driftsinntekter, som er 2,5 % bedre enn fjorårets regnskap og 3,65 % bedre enn anbefalt nivå fra Statsforvalteren. Dette fører til at saldoen på frie fond øker fra 25,9 millioner kroner til 43,69 millioner kroner, hvorav 1,35 millioner kroner er avsatt til fiberutbyggingen i 2024-2026. Her er Regnskapshefte for 2023 (PDF, 2 MB) og B udsjetthefte for 2024 - 2027 (PDF, 786 kB)  

Eiendomsskatt 2024 - Offentlig ettersyn

Eiendomsskattelisten for boliger, fritidseiendommer og næringseiendommer for 2024 er lagt ut til offentlig ettersyn. Her er takstene for Bolig og Fritid (PDF, 417 kB) Her er takstene for Næringseiendommer (PDF, 169 kB) Her er takstene for Verker og Bruk (PDF, 470 kB) Her er Fritaksprotokoll (PDF, 142 kB) Dokumentene ligger også utskrevet på kommunehuset i 3 uker fra 1. mars t.o.m. 22. mars, jf. eiendomsskattelovens §25. 

I 2024 forfaller gebyr for eiendomsskatt og kommunale avgifter til betaling i 10 like terminer.

Ønsker du en annen løsning,  1 eller 4 terminer ta kontakt med servicekontoret på telefon 71291111 eller post@gjemnes.kommune.no.  Husk gnr. og bnr. Kommunestyret behandlet saken i møte 19.12.2023 sak 45/2: 2.4 Jfr. Esktl. § 25 vedtar kommunestyret at eiendomsskatten skal betales i 10 terminer for skatteåret 2024 og 12 terminer for skatteåret 2025.  

Barnehageplass

Ønsker du barnehageplass til høsten? Søknadsfrist for hovedopptaket er 1. mars. Vi ønsker nye barn velkomne i våre barnehager.       

SMIL - midler

Søknadsfrist for spesielle miljøtilskudd i jordbruket er 1. mars 2024 . Tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) handler om å gjennomføre miljøtiltak utover det som forventes av vanlig jordbruksdrift. Formålet med SMIL er å fremme natur- og kulturminneverdiene i jordbrukets kulturlandskap og redusere forurensningen fra jordbruket. Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) - Lokale retningslinjer for Gjemnes kommune 2023-2026 Lokale retningslinjer for spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) for perioden 2023-2026 ble vedtatt i kommunestyremøte 05.09.2023, sak 27/23. Retningslinjene har før sluttbehandling vært på høring til faglagene og Statsforvalteren.   Du finner de vedtatte retningslinjene her. (PDF, 2 MB) Søknader skal fra og med 2019 sendes inn digitalt med innlogging via ID-porten/Altinn:

Varsel om jord-, sørpe- og flomskredfare på ORANSJE nivå for Møre og Romsdal

Faren gjelder fra fredag 2. februar kl. 0700. Les mer om farevarselet her:  Flom- og jordskredvarsel | Varsom.no

Ekstremværet "Ingunn"

Ekstremværet “Ingunn” er nedskalert fra rødt til oransje nivå i Møre og Romsdal. Vi ber våre innbyggere følge med på https://www.varsom.no/vaervarsling/varsel/137650  

Utlysning av utbyggingsavtaler

I sak 28/23 ble det vedtatt at Gjemnes kommune tar i bruk utbyggingsavtaler som virkemiddel for å få realisert større boligprosjekter i kommunen. En utbyggingsavtale er en avtale mellom kommunen og grunneier eller utbygger om utbygging av et område. Avtalen har sitt grunnlag i kommunens planmyndighet etter denne lov og som gjelder gjennomføring av kommunal arealplan, jfr. Plan og bygningsloven § 17-1.  Det vil kunne inngås utbyggingsavtaler med utbygger der opparbeidelse av tomtene gjennomføres i regi av grunneier. Gjemnes kommune gir lån tilsvarende kostnadene til veg, vann og avløp. Det settes som vilkår at lånet tilbakebetales når tomtene selges. 

Melding om besiktigelse av eiendom

I forbindelse med den årlige eiendomsskattetakseringen av nye eiendommer, bygninger, tilbygg, arealendring mv., vil det bli foretatt besiktigelse av eiendom i henhold til eiendomsskattelovens bestemmelser i uke 2-3. Hjemmelshaverne for eiendommene dette gjelder vil få beskjed.

392 turmål i vinterens Stikk UT!

15.desember braker det løs med en ny vintersesong for Stikk UT! der du kan velge mellom 159 skiturer og 233 fotturer.  -Ta deg en tur ut og opplev det fine lyset, stjernehimmel, vinterværet og fint skiføre. Inviter gjerne med deg en turvenn. Det gjør godt for kropp og sjel! oppfordrer Liv Synnøve Hoel i Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal og Hilde Ellingsæter i Sunnmøre friluftsråd som er ansvarlige for Stikk UT!.