Utdeling av hurtigtester for hjemmebruk

Servicekontoret er åpent igjen for publikum, besøkende bes bruke munnbind. Fra 25.1 deles det ut hurtigtester for hjemmebruk til innbyggere i Gjemnes kommune ved Servicekontoret på Kommunehuset. Åpningstider er mandag – fredag mellom kl. 10.00 og kl. 14.00. (kontoret ikke betjent i tidsrommet 11.30 -12.00).

Varsel om vindkast

Varsel for Møre og Romsdal og Trøndelag Nivå: Oransje - Svært kraftige vindkast Gyldig fra: 16.01.2022 16:00    

Kommunen sin beredskap opp mot ekstremværet Gyda

Meterologisk institutt og NVE har sendt ut RØDT farevarsel om ekstremvær fra og med 12.01.22. Kommunen har beredskap på plass for våre innbyggere.

Varsel frå NVE: Flaum og jordskredvarsel på RØDT nivå

Det er sendt ut varsel om flaum, og varsel om jord-, sørpe-, og flaumfare frå NVE. Varselet gjeld frå 12. januar klokka 07:00.

Ny E39 Bjerkeset - Astad - utsatt

  2. desember ble det avholdt møte mellom Gjemnes kommune v/ordfører og Statens vegvesen v/prosjektdirektør Ove Nesje og prosjektleder Halgeir Brudeseth. Tema for møtet var videre fremdrift i prosjektet etter kommunestyrets vedtak om å anbefale å gå direkte på reguleringsplan.

Endring i skoleruta 2021/22

På grunn av høyt sykdomsfravær i personalet og vansker med å skaffe nok kvalifiserte vikarer til at undervisningen kan gjennomføres på en forsvarlig måte, gjør Gjemnes kommune endringer i skoleruta for skoleåret 2021/22. Siste skoledag før jul vil bli fredag 17/12. Etter nyttår lages det en plan for hvordan de timene som faller bort skal tas igjen, dette gjør oppvekstrådgiver i samråd med rektorene.  

Pressemelding 5.12.2021 - 3 smittetilfeller av korona i Gjemnes kommune

Lørdag 4.desember ble det registrert 3 nye smittetilfeller i Gjemnes kommune. Smittekilden er kjent. En av de smittede er elev ved Batnfjord skole og 3 berørte klasser har blitt kontaktet av skolen, og får utdelt hurtigtester. 

Røykvarslerdagen 1.desember

Tilskudd til inkludering av barn og unge - utlysning for 2022

Målet med tilskuddsordningen er å legge til rette for at alle barn og unge skal ha mulighet til mestring og samfunnsdeltakelse. Tilskuddsordningen skal bidra til utvikling av åpne møteplasser, deltakelse på ferie- og fritidsaktiviteter og fullføring av utdanningsløp. Målgruppen er barn og unge i alderen 0 til og med 24 år som av ulike grunner står i fare for å havne i utenforskap.  Enkelte aktivitetstyper kan ha en mer begrenset målgruppe, dette fremkommer i forskriften.

Innvielse av eldhuset i Astaddadalen Museums- og friluftsbarnehage

Eldhuset innviet: I dag ble det nye eldhuset i Astaddalen Museums- og friluftsbarnehage tatt bruk. Det ble en flott dag, der damene i styret i museumslaget sørget for at barna i barnehagen fikk bake og steke sine egne potetkaker😊    Foto:Elin Stenkjær