Forskrift om fiske utenfor vassdrag med anadrome laksefisk, og nedsenking av garn i sjøen i Møre og Romsdal

Statsforvalteren i Møre og Romsdal har fastsatt ny forskrift som regulerer fisket i sjø utenfor utløp av vassdrag med anadrome laksefisk og ved kraftverksutløp. Å senke garnredskap i sjø blir også regulert av forskrifta. Du kan lese mer om saken her: Ny forskrift om fiske utanfor lakse- og sjøaurevassdrag, og om garnfiske i sjø | Statsforvaltaren i Møre og Romsdal (statsforvalteren.no) Du finner også informasjon om fiskeforvaltning på Statsforvalterens hjemmeside: Fiskeforvaltning | Statsforvaltaren i Møre og Romsdal (statsforvalteren.no) .

Momskompensasjon på varer og tjenester

Det er nå åpnet for å søke om momskompensasjon på varer og tjenester for frivillige organisasjoner som ikke søker gjennom sitt sentralledd. Søknadsfrist er 1. september. De som søker gjennom sitt sentralledd (feks idrettslag) må være oppmerksom på at det kan være tidligere søknadsfrist. 

RINGORM PÅVIST HOS STORFE - PÅVIST I REGION MIDT, TRØNDELAG.

Det er påvist ringorm i to storfebesetninger i region midt, nærmere bestemt i Trøndelag. Besetningene har kontaktbesetninger i Trøndelag og i Nordland.  De to besetningene er pålagt restriksjoner av Mattilsynet. Restriksjonene innebærer bla forbud mot å flytte storfe.  Mattilsynet vil pålegge begge besetningene å sanere dyreholdet for smitte.  Ringorm kan smitte mellom dyr og mennesker (zoonose) .

Nødvarsel på din mobiltelefon - varslingsprøve 14.juni kl 12.00

Slik fungerer Nødvarsel: Et nødvarsel sendes ut via mobilnettet til alle mobiltelefoner som kan motta slike meldinger, i løpet av noen få sekunder. Teksten i varselet vil være på norsk eller engelsk, avhengig av hvilken språkinnstilling du har på telefonen din. Hvis telefonen din støtter tekst til tale, kan du også få varselet lest opp. Nødvarsel bruker ikke telefonnummeret ditt eller andre opplysninger om deg eller telefonen din. Du trenger ikke å registrere deg eller laste ned en app for å motta nødvarsler, og det er helt gratis. Det du må huske på er å holde telefonen din oppdatert med nyeste programvare. Les mer på nødvarsel.no

Status ny E-39 - Astad - Bjerkeset

Her er presentasjonen fra Statens vegvesen til kommunestyret 2.5.23 om hvordan statusen for veiprosjektet E-39 - Astad - Bjerkeset Status ny E39 Bjerkeset-Astad  (PDF, 5 MB)

Drømmepåske for Stikk UT! Vinter – rekord for ski

Påska markerer slutten for vinterens Stikk UT!-seson g, og i årets innspurt vart heile 22 000 turmål registrert. 10 000 turgåarar har deltatt på Stikk UT! Vinter i år, og totalt er nesten 150 000 turar registrert i årets sesong.

Vil du/dere tilby praksisplass?

Flyktninger trenger en språkpraksisplass, kan arbeidsplassen din bidra?  Gjemnes kommune har bosatt 30 flyktninger i 2022, og i 2023 kommer det enda flere.  Mange av disse er voksne som deltar i introduksjonsprogrammet med mål om å få arbeid eller utdanning, og vi trenger nye praksisplasser fremover.  Ved å gi en flyktning en sjanse til å lære om arbeidslivet og trene på å snakke norsk gjør arbeidsplassen din en viktig jobb for integrering.  Deltakerne som er i praksis, har rett til introduksjonsstønad. Det vil si at det er kommunen som betaler “lønn” mens deltakeren er i arbeidspraksis/språkpraksis.   

Vaksinering covid19

Legekontoret tilbyr nå drop in covid19 vaksine: T irsdag, torsdag og fredag kl 08.00-15.30 I påskeveka tilbyr vi vaksinering mandag og tirsdag kl 08.00-15.30.

Åpningstider i påsken på kommunehuset

Servicekontoret har åpnet mandag 3.4 og tirsdag 4.4 fra kl. 10:00 - kl. 14:00, onsdag 5.4 har vi åpnet fra kl. 10:00 - 12:00. Du kan nå oss på tlf. 712 91 111 eller post@gjemnes.kommune.no  Koronatester kan du få utdelt i servicekontoret.  

Søk på det kommunale Næringsfondet

Det åpnes nå til å søke midler fra det kommunale næringsfondet. Det kommunale næringsfondet skal brukes til å styrke nyskaping, innovasjon og næringsutvikling. Støtte fra fondet skal utløse vekstpotensialet i lokale bedrifter.