VårflaumI dag kom oppdatert vårflaumanalyse frå NVE:https://varsom.no/nytt/nyheter-flom-og-jordskred/varflomanalyse-20-mai-2020-flomutsikter-for-mai-juni-2020/Det vil kome hyppigare analysar framover. Oppdaterte flaumvarsel vil de finne på varsom.no og på twitter @varsom_no


Mattilsynet har laga «Smittevernveileder for produksjon av frukt, bær, grønnsaker og potet» Rettleiar ligg her.:


Varsel frå NVE: Varsel om stor snøskredfare - faregrad 4 - i Møre og RomsdalDet ventast onsdag 20.05.2020 stor snøskredfare (raudt varsel) i Møre og Romsdal (region Trollheimen og Romsdal). Frå varsom.no går det fram følgande:«Unngå all skredterreng fra midt på dagen. Kraftig solinnstråling vil gi store naturlig utløste skred.


Video av 17.mai tale ved ordfører Knut sjømæling og video av bilder fra 4.klassen ved Batnfjord skule.


Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) gjennomfører kontinuerlig overvåkning av fuglebestander i jordbrukslandskap.For mer informasjon, se vedlagt fil.

 


Det er tiden da grevlingen er aktiv igjen, og i bebygde strøk kan den gjøre skade ved å grave under hus og verandaer, eller være til sjenanse ved at det graver opp plen og blomsterbed.Noen ringer kommunen for å få råd om grevling i hagen. Ett av spørsmålene vi får fra publikum, er om vi kan flytte eller avlive grevlingen. Men viltforvaltningen i kommunen fanger ikke inn og flytter grevlinger som skaper problemer. Grevling er ikke en art som kommunen har ansvar for, og kommune bistår ikke fysisk med problematikken.


Vi åpner nå voksenopplæringen for elever med rett og plikt til norskundervisning.


Barnehagene i Gjemnes kommune blir i år feriestengt i perioden 6. - 31. juli.


Alle saker