Fylkeskommunen har i år ikkje satt av midlar til kommunalt næringsfond.   Dette betyr at vi ikkje har midlar å dele ut i år. Vi har ikkje fått signal om at ordninga med kommunale næringsfond skal opphøyre, så søknadar som er sendt og som vil blir sendt inn til kommunen, vil bli liggande i påvente av påfyll på fondet.


På grunn av følgende:
  • Omlegging av hjorteviltregisteret og at man ennå ikke får ut noe særlig informasjon fra registeret utover fellingstall og dermed ikke har redskap for å evaluere jakta fullt ut

  • At vi ennå ikke har mottatt informasjon om hvordan prøvetaking av skrantesjuke med kjever skal foregå

  • Samt at vi på høsten får felles utdeling av skrantesjukeutstyrBlir årets hjorteviltkveld flyttet til høsten, før jaktstart.Det vil komme mer informasjon om møtet når det nærmer seg.


Helsedirektoratet har laget en film for barn og unge om koronaviruset. Her kan barn få vite mer om koronaviruset forklart på god måte. Se den gjerne i lag med dine barn.

 


Kommunestyret har i møte 25.02.2020 sak 2/20, med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12, vedtatt reguleringsplan 20180001 Oppigardshaugen boligfelt. Saksdokumenter er tilgjengelig på kommunens nettsider, gjemnes.kommune.no, eller ved henvendelse til Servicekontoret på kommunehuset. Klager kan sendes via e-­post til eller med post til Gjemnes kommune, Nordmørsvegen 24, 6631 Batnfjordsøra, innen 25.03.2020. 

 


Bolig-, fritids-, landbruks- og næringseiendommer er taksert i henhold til eiendomsskatteloven og får utskrevet eiendomsskatt.


Formannskapet i Gjemnes kommune vedtok i møte 11.02.2020, sak 1/20 at forslag til planprogram for kommunedelplanen for Batnfjordsøra, «Sentrumsplanen», sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn.


Formannskapet i Gjemnes kommune vedtok i møte 11.02.2020, sak 2/20 at forslag til planprogram for kommuneplanens samfunnsdel og kommunens planstrategi sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn.

Varsel om ekstremvêr: Ekstremt høy vannstand, rødt nivå for Møre og Romsdal - Ekstremværet Elsa
Fylkesmannen i Møre og Romsdal vidaresender her varsel om ekstremvêr frå Meteorologisk institutt:

"Varsel for strekningen Stad til Frøya: Natt til tirsdag er det ventet ekstremt høy vannstand, estimert 80-100 cm over høyden oppgitt i tidevannstabellene. Mer informasjon om tidevann og vannstand på sehavniva.no


 

Alle saker