Motorferdsel i utmark under hjorte- og elgjakt

Det er nå midt i hjorte- og elgjakten. Kommunen ønsker derfor å informere ekstra om regelverket som gjelder for motorferdsel i utmark i forbindelse med jakt. 

Engasjerte elever på 6.trinn

Alle elevene på 6. trinnet på Angvik skule, Batnfjord skule og Torvikbukt skule har fått besøk av Nordmøre og Romsdal brann og redning (NORBR) for å lære litt mer om ulike slokkemiddel og brannsikkerhet.  

Statsforvalteren og Landbruk Nordvest inviterer til webinar om slåttemark

Onsdag 29 november kl. 19.30 - 21.30 inviterer Statsforvalteren og Landbruk Nordvest til gratis webinar om artsmangfold i slåttemarka, skjøtsel og tilskudd. Det er ingen påmelding men sett av datoen i kalenderen

Forslag til kandidater på Gjemnes kommune sin kultur- og frivilligpris 2023

Har du forslag til hvem som skal få årets kultur- og frivilligpris i Gjemnes kommune?  Forslag til kandidat skal leverast skriftleg til Gjemnes kommune, Nordmørsvegen 24, 6631 Batnfjordsøra, eller som epost til  post@gjemnes.kommune.no Frist for å nominere er 12. november. 

Influensavaksinering for dei over 65 eller som er i risikogruppa

Tirsdag 24. oktober 2023 er det influensavaksinering på samfunnshuset, det er og mulig å få covidvaksine om du ønsker det.

Samtalegruppe for pårørende til personer med demens

Høsten/våren 2023/2024

Bassenggrupper i regi av Fysioterapitjenesten i Gjemnes 2023/24 

Det er plan om oppstart på bassenggrupper mandager og onsdag kl. 14.00.   Det første gruppene blir 16. og 18.oktober. Gruppene blir ledet av fysioterapeut med fokus på styrke, balanse og kondisjon. Pris pr halvår 800kr  Ta kontakt med fysioterapitjenesten 94795971 for spørsmål og påmelding

Dette er det nye kommunestyret i Gjemnes

I Gjemnes kommune hadde vi 66,88% valgdeltakelse ved årets Kommune - og Fylkestingsvalg  

Tilvisningsavtaler

Gjemnes kommune ser at vi har en utfordring med mangel på kommunale boliger, vi ønsker derfor å samarbeide med private aktører for å framskaffe gode utleieboliger.

Besøk på kommunehuset av 8.trinn på Batnfjord ungdomsskule

I går hadde kommunehuset fint besøk av elever og lærer i 8.trinn ved Batnfjord ungdomsskule. Bakgrunnen for besøket var samfunnsfag med temaet demokrati og valg.