Ordføreren ønsker å takke alle bøssebærere og givere for bidrag under årets TV - aksjon.


fra tirsdag 16.10.18 til og med fredag 19.10.18

 

I denne perioden vil det foregå montasje av nye lysarmaturer. Under arbeidet blir det brukt lift som kan hindre fremkommeligheten langs veien.

Produksjonstilskudd er et samlebegrep for en gruppe av direktetilskudd i jordbruket med felles forvaltningsrutiner. Kommunen behandler og avgjør søknader om produksjonstilskudd.

Søknadsskjema

 

Regionalt miljøprogram (RMP) i Møre og Romsdal retter seg mot aktive gårdbrukere som vil gjennomføre miljøretta aktiviteter i fylket, ut fra gitte kriterier. 


Landbruksdepartementet har vedtatt endring i Forskrift om gjødselvarer mv. av organisk opphav § 23 den 26. august 2018.Endringen trer i kraft 2. oktober 2018.Endringen medfører at kommunen IKKE kan gi dispensasjon til å spre husdyrgjødsel uten nedmolding etter 1. oktober.


Gjemnes kommune har vedtatt i sak 49/18 at forslag til lokal forskrift om utvidet båndtvangstid i Gjemnes kommune skal legges ut på høring.

Høringsfrist er satt til 04.12.2018.

Høringssvar sendes: Gjemnes kommune, Nordmørsvegen 24, 6631 Batnfjordsøra, eller post@gjemnes.kommune.no

 

I samband med omlegging av telefonsystemet i Møre og Romsdal politidistrikt vil flere lensmannskontor på Nordmøre og i Romsdal få nytt telefonnummer med virkning fra tirsdag 11. september kl 08.00.  Endringen gjelder Smøla lensmannskontor, Aure lensmannskontor, Surnadal lensmannskontor, Tingvoll lensmannskontor, Sunndal lensmannskontor, Eide, Gjemnes og Fræna lensmannskontor og Rauma lensmannskontor og de vil alle fra tirsdag morgen ha telefonnummer: 70 11 87 00.


Analyseresultatene viser at vann fra Høgset vannverk nå er «friskmeldt».

Alle saker