Hvor kan du stemme i Gjemnes på valgdagen 9.september?

Den 26.2.19 vedtok Gjemnes kommunestyre å redusere antall stemmekretser fra 4 til 2 stemmekretser f.o.m kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019. En stemmekrets i hver skolekrets.

 

Torvik krets, Batnfjord krets og Ytre Gjemnes krets blir sammenslått og benevnt Midtre og Ytre Gjemnes krets

 

Indre Gjemnes krets vil fortsette som Indre Gjemnes krets

Kommunestyret i Gjemnes har 17 medlemmer, her er det nye kommunestyret:

Erik Aspen Bakke, FRP
Knut Sjømæling, SP
Johan Aimar Brandvik, SP
Arild Nordengen, SP
Stein Asle Brubæk, SP
Borghild Neergaard Aarset, SP
Stine Bjerkeset, SP
Kirsti Fagerlie Bjerkeset, SP
Odd Ingvar Torvik, SP
Jan Anders Bø, SP
Jon Hals, H
Yngve Brakstad Cappelen, H
Odd Steinar Bjerkeset, KRF
Ragnhild Aspås, SV
Per Jostein Halset, AP
Jan Karstein Schjølberg, AP
Bjørnar Danielsen, AP

 


 

 

Valglokalene i Gjemnes kommune har åpent fra kl 12.00 til kl 20.00 i dag mandag 9.sept.  Du kan stemme på Kulturstuå på Batnfjordsøra eller på Angvik skole.Du kan stemme på kommestyrevalget og/eller fylkestingsvalget.


Produksjonstilskudd er et samlebegrep for en gruppe av direktetilskudd i jordbruket med felles forvaltningsrutiner. Kommunen behandler og avgjør søknader om produksjonstilskudd.

Søknadsskjema

 

I uke 36 vil det bli gjennomført hjemmestemmegivning for de som ønsker det.

Fristen for å søke om det er mandag 26.8.19. Ta kontakt med servicekontoret 71 2 9 11 11 eller post@gjemnes.kommune.no Onsdag 4.september fra kl.10:00 - kl.12:00 vil det bli gjennomført forhåndsstemming ved Gjemnes sykehjem og eldresenter, i stua i 1.etg. på sykehjemmet.

Alle velgere har adgang til å forhåndsstemme her: Beboere-Pårørende-Personale-Besøkende.

  


Fra og meg mandag 12.august til og med fredag 6.september kan du forhåndsstemme på kommunehuset.For mer informasjon https://valg.no/


Skolen starter mandag 19.8 kl.9:00 for alle elevene. Klassene møter til felles samling i gymsalen, der vi også skal ta i mot de nye første klassingene våre.

Hjertelig velkommen til nye og gamle elever!


 

Skolen starter mandag 19.august kl. 08.05 for 2. til 10.klasse.

1.klasse starter kl. 09:00.

1.klasse skal møte på klasserom 119 i Nordfløya (Det gamle musikkrommet)

Hjertelig velkommen

Vi vil gjerne halde fram med tradisjonen med Gjemnes Minne. Får vi til eit hefte til jul i år, så blir dette nr 42 i rekka!

Vi oppfordrar alle som måtte ha ei historie eller eit bilde med ei historie knytt til seg, om å ta kontakt med kulturkontoret.  Vi tek i mot stoff både på papir og digitalt.  Digitale bidrag kan sendast som e-post til: olav.nilssen@gjemnes.kommune.no. Papir sendast til Gjemnes kommune. Nordmørsvegen 24, 6631 Batnfjordsøra. Eller kom innom kulturkontoret.

Fristen for stoff er 15. oktober

Alle saker