Kultur - og frivilligprisen 2022 ble tildelt Joar Indergård

Årets Kultur- og frivilligpris ble tildelt Joar Indergård under kommunestyremøtet 13.12.22.  Joar Indergård er og har vært en stor og viktig drivkraft i Angvik Hornmusikk i 43 år, helt siden han begynte i korpset i 1979. I alle disse årene har han vært en meget habil musiker, og store deler av tiden også tillitsvalgt i korpset. Han har gjennom denne innsatsen hatt stor betydning for musikklivet i Gjemnes.

Det er for mange vanskelige økonomiske tider – Har du behov for hjelp/ informasjon?

NAV Gjemnes har tilbud til der vi kan gi økonomisk råd og veiledning til den enkelte. Det kan være at pengene ikke strekker til eller det kan være gjeldsproblem. Vi administrerer også Husbanken sine økonomiske ordninger som bostøtte og startlån. Nå kan du også søke om sosialhjelp digitalt. Det gjøres med å gå inn på din side www.nav.no

Gjemnes Minne 2022

Også i år blir det salg av Gjemnes Minne. Heftet er på tur fra trykkeriet. Det vil bli lagt ut for salg på butikkene i kommunen, og det vil bli mulighet til å kjøpe det på kommunehuset. Prisen på heftet vil i år være 180 kroner. Vi kan og sende heftet mot at kjøper betaler porto. 

Handlingsplan og økonomiplan 2023-2026. Årsbudsjett for 2023

Handlingsplan og økonomiplanen for 2023-2026 og årsbudsjettet for 2023 er lagt ut til offentlig ettersyn i tidsrommet fra 23.11.22 – 6.12.22. Høringsfristen er 6.12.22 kl. 12:00. Send høringssvar til post@gjemnes.kommune.no  

Tilskuddsordning til inkludering av barn og unge

Bufdir lyser nå ut midler til inkludering av barn og unge med søknadsfrist 18. november . Målet med ordninga er å legge til rette for at alle barn og unge skal ha mulighet til mestring og samfunnsdeltakelse. Ordningen skal bidra til utvikling av åpne møteplasser, deltakelse på ferie- og fritidsaktiviteter og fullføring av utdanningsløp.  

Forslag til kandidater på Gjemnes kommune sin kultur- og frivilligpris 2022

Har du forslag til hvem som skal få årets kultur- og frivilligpris i Gjemnes kommune?  Forslag til kandidat skal leverast skriftleg til Gjemnes kommune, Nordmørsvegen 24, 6631 Batnfjordsøra, eller som epost til   post@gjemnes.kommune.no Frist for å nominere er 18. november. 

Alle er en del av Norges beredskap

Egenberedskapsuka 2022 arrangeres i uke 44, som starter 31. oktober. Egenberedskap trenger ikke være kostbart eller tidkrevende, med enkle grep blir du bedre rustet til å klare deg selv i minst tre døgn i en krise. 

Snakk om selvmordstanker - det kan redde liv

Folkeopplysningskampanjen «Snakk om selvmordstanker- det kan redde liv» igangsettes 24. oktober i Trøndelag og Møre og Romsdal.

Offisiell åpning av Nikoline

Det var stinn brakke og mye trivsel da ordfører Knut Sjømæling gratulerte og foretok den offisielle åpninga av pensjonistforeninga i Gjemnes sitt nye Nikoline i Batnfjord sentrum tirsdag.    

E39 Astad - Bjerkeset - Fursetfjellet, invitasjon til informasjonsmøte førstkommende torsdag 20. oktober kl 20.00

Hei! Beklager kort varsel, men vi håper likevel at mange har anledning til å delta på møte om reguleringsplanarbeidet for E39 Astad – Bjerkeset – Fursetfjellet (kommunegrensa) førstkommende torsdag (den 20.) kl. 20.00 i gymsalen(Samfunnshuset) . På møtet vil vi gå gjennom hva som er gjort så langt i arbeidet med reguleringsplanen og det vil bli anledning til å komme med spørsmål. Statens vegvesen og COWI ønsker velkommen til møtet!