Rekord i antall forhåndsstemmegivinger i Gjemnes

Stortingsvalget 2021 - valgdagen

Forhåndstemmingsperioden slutter i dag, fredag 10.september kl 18.00. Vi tar i mot forhåndstemmer på kulturstua frem til da.  Valgdagen er mandag 13.september 2021. 

Redusert kapasitet på plan- og bygg

Gjemnes kommune har redusert kapasitet på plan- og bygg i 2021. Samtidig får kommunen inn mange saker. Det må derfor påregnes lengre saksbehandlingstid enn normalt. Situasjonen medfører også at det er mindre tid til å gi veiledning i enkeltsaker.

Nå kan du forhåndstemme på Kulturstua

Du kan forhåndsstemme til stortings- og sametingsvalget 2021 fra 10. august til 10.september.  Kulturstua ligger rett ved siden av kommunehuset. Åpningstid kl. 10:00 - 18:00  mandag til fredag. Husk legitimasjon! Ha klart valgkort hvis du har, men du får stemt uten også. Velkommen!  

Prøvetaking hjorteviltjakta 2021

Det skal i 2021 tas følgende prøver: • Hjerne og lymfeprøver CWD av rådyr, elg og hjort over ett år av fallvilt • Kjever fra hjort og elg over ett år fra fallvilt og dyr skutt under jakt CWD Det skal ikke tas CWD prøver av dyr skutt under jakt i 2021.  

Grevling i hagen

Det er tiden da grevlingen er aktiv igjen, og i bebygde strøk kan den gjøre skade ved å grave under hus og verandaer, eller være til sjenanse ved at det graver opp plen og blomsterbed. Noen ringer kommunen for å få råd om grevling i hagen. Ett av spørsmålene vi får fra publikum, er om vi kan flytte eller avlive grevlingen. Men viltforvaltningen i kommunen fanger ikke inn og flytter grevlinger som skaper problemer. Grevling er ikke en art som kommunen har ansvar for, og kommune bistår ikke fysisk med problematikken.

Vaksinering korona av 16- og 17-åringer i Gjemnes kommune

Regjeringen har besluttet at 16- og 17-åringer i Norge skal få tilbud om koronavaksinasjon, etter råd fra Folkehelseinstituttet. Tilbudet går nå ut til alle født i årskull 2004 og 2005. Gjemnes kommune sendte ut sms den 23.08.21 til alle innbyggere i denne gruppen. Logg inn på www.c19.no og få tildelt time / takk nei til vaksine. Har du ikke bank-ID / har spørsmål kan du kontakte oss på mail vaksinering@gjemnes.kommune.no eller tlf 48292236.  

Vi du forhåndsstemme hjemmefra?

De som ikke kan komme seg til ordinære forhåndstemmesteder på grunn av sykdom, uførhet eller isolasjonsplikt som i følge covid-19 kan søke om å stemme hjemme for stortings- og sametingsvalget 2021.

Pressemelding 14.08.2021 – Nytt ​​​​​​​smittetilfelle av koronavirus i Gjemnes

En person i Gjemnes kommune har fått påvist koronasmitte i dag 14.08. Personen er i isolering. Denne personen og personen som fikk påvist smitte 12.08 har det bra og er ikke syke. Personen som har fått påvist smitte er nærkontakt av smittetilfellet i Gjemnes den 12.08, og situasjonen er fortsatt oversiktlig. Gjemnes kommune vurderer situasjonen med koronasmitte for foreløpig oversiktlig. Det er noen nærkontakter av koronasmitte i nabokommuner, som nylig har blitt testet og kommunen fortsatt venter prøvesvar på.  

Pressemelding 12.08.2021 – vaksinering i Gjemnes kommune

Gjemnes kommune har gitt tilbud til alle sine innbyggere om koronavaksine dose 1. Kommunen har et overskudd av vaksiner, og innbyggere som venter på dose 2 kan forberede seg på å få fremskyndet sin timeavtale. Dersom du bor/oppholder deg i kommunen og ikke har fått tilbud om vaksine, ta kontakt med kommunen snarest på vaksinering@gjemnes.kommune.no eller telefon 48292236.