Det er tiden da grevlingen er aktiv igjen, og i bebygde strøk kan den gjøre skade ved å grave under hus og verandaer, eller være til sjenanse ved at det graver opp plen og blomsterbed.Noen ringer kommunen for å få råd om grevling i hagen. Ett av spørsmålene vi får fra publikum, er om vi kan flytte eller avlive grevlingen. Men viltforvaltningen i kommunen fanger ikke inn og flytter grevlinger som skaper problemer. Grevling er ikke en art som kommunen har ansvar for, og kommune bistår ikke fysisk med problematikken.


Vi åpner nå voksenopplæringen for elever med rett og plikt til norskundervisning.


Barnehagene i Gjemnes kommune blir i år feriestengt i perioden 6. - 31. juli.


Gjemnes kommune har registrert sitt første tilfelle av koronasmitte. Vedkommende er en ung voksen og er nå isolert.Det er iverksatt smittesporing. Smittekilden er foreløpig ukjent.De som har vært i nærkontakt med smittede og skal settes i karantene blir kontaktet av smittesporingsteamet i Gjemnes kommune.


Fra torsdag 28. mai åpner vi for besøk etter å ha vært stengt siden 12. mars. 

Vi gleder oss til å se lånerne våre igjen og komme i gang med hverdagen på biblioteket!

Åpningstidene blir slik de har vært før.

 

Vi må ha noen smittevernregler, slik at biblioteket blir et trygt sted å besøke:

 • Er du syk med luftveissymptomer, kan du ikke komme på biblioteket. Du kan bestille det du vil låne, og få noen til å hente det for deg. Dette gjelder også hvis du føler deg utrygg i forhold til smitte, og derfor ikke ønsker å oppsøke biblioteket.

 

 • Alle besøkende må bruke håndsprit når de kommer inn. Eventuelt kan du bruke håndvasken som er tilgjengelig ved toalettet. Er du ren på hendene, kan du ta på bøkene.

 

 • Det er viktig å overholde avstandsreglene. En meter mellom alle personer.

 

 • Maks 5 skoleelever kan være inne samtidig. 

 

 • Materiale til innlevering skal legges i kasse. Der vil det stå i "karantene" et par dager før de ansatte tar i mot det og registrerer innleveringen.

 

 • Ansatte vil sørge for ekstra renhold på utsatte steder som dørhåndtak o.l.

   

  Barnehagene åpner tirsdag 21.04.20. Åpningstiden blir fra klokken 09 til 15.   Smittevernveileder for skolene og barnehagene finner du her:  https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/


  Livet i elvene er i stor grad avhengig av vegetasjonen langs elvekanten. Kantvegetasjon er også et grøntelement som binder grøntområder sammen – særlig i store monokulturer som jordbruksområder. Mange steder er kantvegetasjonen under press.

  Kantvegetasjon gjenspeiles i et omfattende regelverk som setter rammer for tiltak. De mest sentrale lovene er vannressursloven, landbrukslovgivningen og plan- og bygningsloven. Disse lovene har imidlertid ulik innretning og forvaltes av ulike etater. Lovverket omhandles i veileder 2/2019 – Kantvegetasjon.

  Link til veileder: http://publikasjoner.nve.no/veileder/2019/veileder2019_02.pdf

  Alle saker