Frist for å søke plass i Kulturskolen er 15. mars!

Fra 1 januar 2020 blir kulturskoletilbudet i Gjemnes driftet av Molde kulturskole, og det er Molde kommune som fakturerer  

Leilighet sentrumsnært i Batnfjordsøra

Flyktningetjenesten er på leting etter flere leiligheter som er som er til leie.

Her kan du betale med Vipps

Kommunen har Vipps, - en betalingsmåte gjennom bruk av mobil for betaling av diverse tjenester i kommunen.

Eiendomsskatt 2023- offentlig ettersyn

På bakgrunn av kommunestyrets vedtak om utskriving av eiendomsskatt for 2023, og med hjemmel i eiendomsskatteloven §15, legges eiendomsskatteliste ut til offentlig ettersyn i 3.uker fra 1.mars.  Eiendomsskatt 2023 - Gjemnes kommune

Strømstøtte til husholdninger

Regjeringen har innført en strømstøtteordning som skal hjelpe husholdninger med å håndtere ekstraordinære strømpriser. Ordningen gjelder strømforbruk fra og med desember 2021 .  Du kan lese mer om ordningen her. Gjemnes kommune har den siste tiden mottatt flere henvendelser om strømstøtteordningen fra boligeiere. Kommunen har ingen ting med strømstøtteordningen å gjøre. Firma som utbetaler strømstøtte bruker bygningsopplysninger i matrikkelen for å finne ut om du har rett på strømstøtte.  

Bassenggruppe i regi av fysioterapitjenesten i Gjemnes

1. Mars åpner bassenget i samfunnshuset på Batnfjordsøra, og fysioterapitjenesten starter opp med gruppetrening i basseng på dagtid. Dette er et lavterskeltilbud med kondisjon og bevegelsestrening i vann som er åpent for alle etter påmelding. Ved stor pågang vil vi gjøre prioriteringer.  

Eiendomsskatt 2023- besiktigelse av eiendommer

I forbindelse med eiendomsskatt 2023 skal Gjemnes kommune ta besiktigelser av noen eiendommer, mandag 13.02.23.  Befaringen gjøres utvendig, det er derfor ikke påkrevet at du som eier er til stede. Befaringen vil, sammen med offisielle eiendomsopplysninger, være med på å danne grunnlaget for takst av eiendommen.   

Redusert kapasitet på bygge saker og plansaker.

Gjemnes kommune har dessverre redusert kapasitet på behandling av byggesaker og plansaker, på grunn av sykdom. 

Innlevering av listeforslag til kommunestyrevalget i Gjemnes

De som vil stille partiliste ved kommunestyrevalget i Gjemnes for valget høsten 2023, må sende inn dette innen 31.mars.

Hovedopptak barnehageplass 2023

Foreldre som ønsker barnehageplass fra august 2023 må søke i hovedopptaket med frist 1. mars for at retten til barnehageplass skal gjelde. Søknader som kommer inn etter denne datoen vil bli behandlet etter at hovedopptaket er ferdig.