Kommunalt tilskudd til frivillig arbeid (stimuleringstilskudd)

Søknadsskjema og retningslinjer for kommunalt stimuleringstilskudd ligger under Kultur og fritid på kommunens hjemmesider: Tilskuddsordningar - Startside (gjemnes.kommune.no).

Søknadsskjema sendes pr post til Gjemnes kommune, Nordmørsvegen 24, 6631 Batnfjordsøra eller pr e-post til post@gjemnes.kommune.no.

Søknadsfrist er vanligvis 01.05.2021, men er nå forlenget til 01.08.2021.

Varsel frå NVE: Stor snøskredfare for Møre og Romsdal

Gjemnes kommune viser til varsel frå NVE. Av varselet framgår det at: Det ventast laurdag og søndag STOR snøskredfare - faregrad 4 – i region Trollheimen, Romsdal og Sunnmøre. Sjå www.varsom.no/snoskred  for meir informasjon og oppdateringar.  

Pressemelding 8.4.2021 - Ett nytt tilfelle av koronasmitte i Gjemnes

En person i Gjemnes kommune har fått påvist koronasmitte den 8.4.2021. Personen er i isolering. Den smittede har det etter forholdene bra. Smittekilden er kjent.

Varsel frå NVE: Stor snøskredfare for Møre og Romsdal fra mandag 5.april

Gjemnes kommune viser til varsel fra NVE. Av varselet framgår det at:

Vaksinasjon med AstraZeneca-vaksinen mot covid-19 settes på pause

Sentrale myndigheter har bestemt at det inntil videre er midlertidig stans i vaksinering med vaksinen fra AstraZeneca. De som har fått innkalling til vaksinering i uke 11 (neste uke), skal vaksineres med vaksinen fra Pfizer. Disse møter til oppsatt vaksineringstid.   Mer informasjon om stans av vaksinen fra AstraZeneca finnes på FHI sine sider her    

Forurensing og forsøpling

Like sikkert som sola titter fram på våren dukker forsøplingssaker opp i kommunene. Kjenner du til en plass i lokalmiljøet hvor det stadig blir dumpa mer søppel? Har du irritert deg over brenning av avfall i fjæra? Da har du helt rett: det skal ikke være slik. Alt avfall skal nemlig leveres til godkjente mottak, og privat dumping eller brenning i naturen er forbudt. Disse reglene gjelder både for private og for bedrifter.

Pressemelding 8.3.2021

Det ble i dag 8.3 registrert smittetilfelle nummer 9 i Gjemnes kommune. Vedkommende er folkeregistrert i kommunen,  men er ikke bosatt her. Det er altså ikke snakk om nyoppstått smitte av koronavirus i Gjemnes kommune

Varsel frå NVE: Stor snøskredfare for Møre og Romsdal

Statsforvaltaren viser til varsel frå NVE. Av varselet framgår det at: Det ventas torsdag 18. februar STOR snøskredfare - faregrad 4 - i Møre og Romsdal (region Trollheimen, Romsdal, Sunnmøre) Sjå www.varsom.no/snoskred for meir informasjon og oppdateringar.

Redusert kapasitet på plan- og bygg

Gjemnes kommune har redusert kapasitet på plan- og bygg i 2021. Samtidig får kommunen inn mange saker. Det må derfor påregnes lengre saksbehandlingstid enn normalt. Situasjonen medfører også at det er mindre tid til å gi veiledning i enkeltsaker.

Tannlegekontoret

Den offentlige tannhelsetjenesten er organisert inn under fylkeskommunen og gir tilbud til:

Hovedopptak barnehageplass 2021

Søknad om plass i barnehage må være innkommet innen 1. mars for å bli med i hovedopptaket. Det søkes til alle barnehager på samme skjema i foreldreportalen.