Landbruksplast

RIR Næring starter innsamling av landbruksplast.

Gjemnes og Surnadal eldreråd hadde felles møte i går.

I går hadde Gjemnes eldreråd og Surnadal eldreråd felles møte i kommunestyresalen. På programmet stod blant annet organisering, saksbehandling, eldrerådenes oppgave og rolle samt erfaringsutveksling.      

Invitasjon til ope møte om kjemisk behandling av Batnfjordselva, Torvikelva og Skeidsdalselva

Det vert invitert til ope møte om kjemisk behandling av Batnfjordselva, Torvikelva og Skeidsdalselva. Tilstades vil det vere representantar frå Miljødirektoratet/Statsforvaltaren, Veterinærinstituttet, Mattilsynet og lokal koordinator. Det vil bli informert om planlagt behandling som skal finne stad i august 2022 og 2023. Møte er på Batnfjord skule, auditoriet, onsdag 11. mai kl. 18.00-20.00

E-39 Astad - Bjerkeset Presentasjon fra Statens vegvesen den 5.4

Her er presentasjonen som Halgeir Brudeseth fra Statens vegvesen presenterte i kommunestyremøte  5.4  om prosessen videre vedr. E-39 Astad Bjerkeset. E39 Astad-Bjerkeset-5.april.2022 (PPTX, 22 MB)

Disse har søkt på kommunedirektør stillingen

Søknadsfristen på kommunedirektørstillingen var 19.4 Se offentlig søkerliste her  (PDF, 143 kB)

Bosetting av flyktninger fra Ukraina

Det ble på sist kommunestyremøte vedtatt at kommunen kan bosette 30 flyktninger i 2022. Kommunen jobber nå med forberedelser for å ta i mot disse, og det er mye som skal på plass. Det skal blant annet finnes boliger til de som kommer til kommunen.

Vannmåler

Har du vannmåler i boligen din betaler du kun for vannet du faktisk forbruker. Dersom du ikke har vannmåler, betaler du for et forbruk som vi stipulerer ut fra bruksarealet på boligen din. Da tas det ikke hensyn til hvor mange personer som bor der eller hvor høyt vannforbruket er i virkeligheten. 

Vi søker kommunedirektør

Kommunen søker nå kommunedirektør. Vi søker en lagleder som skal være med å videreutvikle Gjemnes kommune. De siste årene har det vært en positiv utvikling i folketall, og det er investert for å tilrettelegge for økt bosetting.   

Varsel om vannstenging: Nåstadøren - Strand - Løvold

Det kommer følgende varsel fra Barnfjord Vassverk: På grunn av ledningsbrudd på Løvold, må vannet stenges mens reparasjonsarbeidet pågår. Berørte abonnenter:    Ørvegen 61- 169 Tid for vannstenging:  Torsdag 24.3.22   kl. 09:00 - 16:00

Presentasjonen fra Statens vegvesen i formannskapets møte 15.3

Her er presentasjonen som Halgeir Brudeseth fra Statens vegvesen orienterte formannskapet 15.3 om prosessen videre vedr. E-39 Astad Bjerkeset. Formannsskapsmøte Gjemnes kommune 150322 (PPTX, 18 MB)