Varsel om stor snøskredfare - faregrad 4

Varsel frå NVE: Varsel om stor snøskredfare - faregrad 4 - i Møre og Romsdal Det ventast onsdag 20.05.2020 stor snøskredfare (raudt varsel) i Møre og Romsdal (region Trollheimen og Romsdal). Frå varsom.no går det fram følgande: «Unngå all skredterreng fra midt på dagen. Kraftig solinnstråling vil gi store naturlig utløste skred.

Gratulerer med 17.mai! Tale fra ordføreren.

Video av 17.mai tale ved ordfører Knut sjømæling og video av bilder fra 4.klassen ved Batnfjord skule.

Melding om feltarbeid og fuglekartlegging fra NIBIO i Gjemnes kommune

Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) gjennomfører kontinuerlig overvåkning av fuglebestander i jordbrukslandskap. For mer informasjon, se vedlagt fil. Melding om feltarbeid 2020 NIBIO (002) (PDF, 635 kB)  

Gjenopning av Angvik skole i dag. 11.mai

   

Voksenopplæringen åpnes delvis fra tirsdag 12.05.

Vi åpner nå voksenopplæringen for elever med rett og plikt til norskundervisning.

Pressemelding 29.04.2020 - Første tilfelle av koronasmitte i Gjemnes

Gjemnes kommune har registrert sitt første tilfelle av koronasmitte. Vedkommende er en ung voksen og er nå isolert. Det er iverksatt smittesporing. Smittekilden er foreløpig ukjent. De som har vært i nærkontakt med smittede og skal settes i karantene blir kontaktet av smittesporingsteamet i Gjemnes kommune.

Biblioteket åpner igjen!

Fra torsdag 28. mai åpner vi for besøk etter å ha vært stengt siden 12. mars.  Vi gleder oss til å se lånerne våre igjen og komme i gang med hverdagen på biblioteket! Åpningstidene blir slik de har vært før.   Vi må ha noen smittevernregler, slik at biblioteket blir et trygt sted å besøke: Er du syk med luftveissymptomer, kan du ikke komme på biblioteket . Du kan bestille det du vil låne, og få noen til å hente det for deg. Dette gjelder også hvis du føler deg utrygg i forhold til smitte, og derfor ikke ønsker å oppsøke biblioteket.   Alle besøkende må bruke håndsprit når de kommer inn . Eventuelt kan du bruke håndvasken som er tilgjengelig ved toalettet. Er du ren på hendene, kan du ta på bøkene.   Det er viktig å overholde avstandsreglene.  En meter mellom alle personer.   Maks 5 skoleelever kan være inne samtidig.    Materiale til innlevering skal legges i kasse.  Der vil det stå i "karantene" et par dager før de ansatte tar i mot det og registrerer innleveringen.   Ansatte vil sørge for ekstra renhold på utsatte steder som dørhåndtak o.l.  

Gjemnes kommune vil fra 01.05.2020 ikke behandle fakturaer manuelt.

Informasjon om gjenåpning av barnehagene i Gjemnes kommune

Barnehagene åpner tirsdag 21.04.20. Åpningstiden blir fra klokken 09 til 15.  Smittevernveileder for skolene og barnehagene finner du her: https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/

Skjøtsel og bevaring av kantvegetasjon langs vassdrag

Livet i elvene er i stor grad avhengig av vegetasjonen langs elvekanten. Kantvegetasjon er også et grøntelement som binder grøntområder sammen – særlig i store monokulturer som jordbruksområder. Mange steder er kantvegetasjonen under press. Kantvegetasjon gjenspeiles i et omfattende regelverk som setter rammer for tiltak. De mest sentrale lovene er vannressursloven, landbrukslovgivningen og plan- og bygningsloven. Disse lovene har imidlertid ulik innretning og forvaltes av ulike etater. Lovverket omhandles i veileder 2/2019 – Kantvegetasjon. Link til veileder: http://publikasjoner.nve.no/veileder/2019/veileder2019_02.pdf