Aktivitetsvenn søkes!

Vi har behov for frivillige som ønsker å være aktivitetsvenn til personer med demens/kognitiv svikt, både hjemmeboende og på institusjon.

Endringer i egenerklæringskjema for konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom

Endringene har virkning fra 1. november 2020. 

Byggeprosjekt - Batnfjord skule

Batnfjord skule - Fasade rett Renovering av Batnfjord skule pågår som planlagt. Det vil bli et omfattende byggearbeid. Store deler av skolen skal renoveres, i tillegg skal skolen utvides med påbygg. I forbindelse med byggeprosjektet er deler av skolens område avsperret slik at entreprenøren får utføre sitt arbeid og samtidig ivareta sikkerheten. Kommunen ber alle lærere, elever, foreldre og andre som ferdes på skolens område om å respektere sperringene som er satt opp.

Oppdaget Koronasmitte i Kristiansund

Det er oppdaget Koronasmitte i Kristiansund. Det gjelder 4 personer i tilknytting til Rensvik Pizza og Grill.

Produksjons- og avløsertilskudd - Søknadsfrist 15.10.2020

Produksjonstilskudd er et samlebegrep for en gruppe av direktetilskudd i jordbruket med felles forvaltningsrutiner. Kommunen behandler og avgjør søknader om produksjonstilskudd. Søknadsskjema  

Tilskudd til skogbruksplan

Det pågår nå et arbeid med utarbeidelse av skogbruksplaner i regi av Allskog i Gjemnes kommune.

Posten - Utkjøring av pakker i Gjemnes

Gjemnes kommune vil informere sine innbyggere om utkjøring/hjemlevering av pakker på vegne av Posten.

Historisk tur rundt Flemsetervatnet 12.09.20

kiosk av Flemma idrettslag | Fotograf: Elin Steinskjær      

Ny demenskoordinator

 

Friskmelding for drikkevann fra Søvika vannverk