Vaksinering i Gjemnes kommune

På grunn av mange henvendelser etter utsending av spørreskjema, ønsker vi å oppklare eventuelle misforståelser.

Skal du søke norsk statsborgerskap?

Bor du i Gjemnes kommune, og skal søke statsborgerskap? 

Voksenopplæring til høsten

Vi ønsker at nye elever som ønsker tilbud om norskopplæring til høsten tar kontakt med oss så snart som mulig. 

Regjeringen fortsetter åpningen av landet fra 27. mai

Fra 27. mai kan du drikke øl helt til midnatt – uten å måtte bestille mat. Da skal trinn 2 iverksettes i store deler av landet.

Kommunal kompensasjonsordning til lokale bedrifter som følge av Covid-19

Gjemnes kommune har fått tildelt midler som skal sette kommunen bedre i stand til å avhjelpe situasjonen for lokale bedrifter som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak. Den lokale tildelinga har som hensikt å fange opp bedrifter som faller utenfor den nasjonale statlige kompensasjonsordningen:  Kommunal kompensasjonsordning til lokale bedrifter som følge av Covid-19 - Startside (gjemnes.kommune.no) Søk på regionalforvaltning.no . Søk på "Gjemnes" under støtteordning til høyre på startsida. Søknadsfrist: 31.05.2021.

Kommunalt tilskudd til frivillig arbeid (stimuleringstilskudd)

Søknadsskjema og retningslinjer for kommunalt stimuleringstilskudd ligger under Kultur og fritid på kommunens hjemmesider:  Tilskuddsordningar - Startside (gjemnes.kommune.no) . Søknadsskjema sendes pr post til Gjemnes kommune, Nordmørsvegen 24, 6631 Batnfjordsøra eller pr e-post til post@gjemnes.kommune.no. Søknadsfrist er vanligvis 01.05.2021, men er nå forlenget til 01.08.2021.

Oppheving av rødt nivå på Angvik skule og Batnfjord ungdomsskole

Vedtak om rødt nivå på Angvik skule og Batnfjord ungdomsskole oppheves, og skolene går over til gult nivå fra mandag 3. mai. Det er ikke kommet positive svar på koronatester i Gjemnes kommune i løpet av helgen, og det er ingen nye smittetilfeller i kommunen siden 8. april 2021.

Brev til deg som har fått første dose av AstraZeneca-vaksinen - Brev fra Folkehelseinstituttet

Regjeringen har i dag (23. april 2021) besluttet å følge Folkehelseinstituttet sin anbefaling om at alle som har fått første dose med AstraZeneca-vaksine skal få tilbud om videre vaksinering med mRNA-vaksine. Når tidspunktet for andre dose nærmer seg, vil du få informasjon fra de som skal vaksinere deg om tidspunkt og hvilken mRNA-vaksine du får tilbud om.

Høring - lokal gebyrforskrift for handel med fyrverkeri i Gjemnes kommune

  Formannskapet i Gjemnes kommune vedtok i møte 2.2.21 og sak 5/21, å sende på høring forslag til ny lokalgebyrforskrift for handel med fyrverkeri i  Gjemnes kommune Høringsuttalelser kan sendes på e-post til  post@gjemnes.kommune.no  eller pr. brev til Gjemnes kommune, Nordmørsvegen 24, 6631 Batnfjordsøra. Frist for høringsuttalelser er1.6.21

Smittesituasjonen i Molde og Hustadvika

Har du vært på spisesteder, i busser eller på butikker med påvist smitte? Da må du teste deg og gå i karantene dersom du får symptomer.  Er du like frisk, trenger du ikke å teste deg eller gå i karantene! Hustadvika kommune sendte mandag kl. 12 ut en pressemelding der de listet opp steder, busser og tidsrom der det har vært en eller flere smittede til stede. De som har vært de nevnte stedene, bes om å være ekstra oppmerksomme på symptom på koronasykdom: