Påskehilsen fra ordfører og rådmann til alle innbyggere i Gjemnes kommune

    Påskehilsen fra ordfører og rådmann til alle innbyggere i Gjemnes kommune (PDF, 96 kB)    

Stilling i helsesykepleie - forlenget søknadsfrist 19/4-20

Avdeling for helse- og sosialfag har ledig stilling som førsteamanuensis/førstelektor/høgskolelektor i helsesykepleie i forbindelse ny videreutdanning i helsesykepleie i Kristiansund. Videreutdanningen kan innpasses i høyskolens masterprogram

Åpen tilbudskonkurranse – Vintervedlikehold kommunale veier, Gjemnes kommune, 2020-2022

Åpen tilbudskonkurranse Vintervedlikehold kommunale veier, Gjemnes kommune, 2020-2022 Periode: 01.09.2020 – 31.08.2022 + eventuelt forlengelse inntil 2 år   Konkurranse dokumenter og mer informasjon på Doffin

Varsel om STOR snøskredfare

Beredskap - arbeidskraft i landbruket.

Landbruk Nordvest oppfordrer alle som har kompetanse og mulighet til å melde seg som avløser. Hvis gårdbrukere med husdyr blir syke er det helt essensielt at de får avløser. Dette kan bli svært viktig for å opprettholde dyrevelferd og matproduksjonen i landet.

Møteinnkalling til kontrollutvalgets møte 2.4.20 (foregår via skype)

Her er møteinnkallingen til kontrollutvalgets skype møte 2.4.20

Utsettelse på betalingsfrist eiendomsskatt og kommunale gebyr for 2020

Gjemnes kommune utsetter betalingsfrist 1.termin i 2020 på eiendomsskatt og kommunale gebyr, fra 20. april til 20. mai. Dette gjør vi for å lette situasjonen for de som er rammet av permitteringer o.l. som følge av koronapandemien.

Legevakta flytter

Legekontoret endrer telefontider

Kommunalt tilskot til frivillig arbeid i Gjemnes

Det er satt at kr. 200.000,- på budsjettet der lag og foreiningar kan søke om støtte til tiltak som kan fremma barn- og unge sine oppvekstvilkår og folkehelsa for folk flest.  Formannskapet har vedtatt eigne retningsliner for denne tilskotsordninga. Etter som vi no er i ein heilt spesiell situasjon, også for kulturlivet og for anna frivillig arbeid, så vil det være naturleg å vurdere om desse midlane skal fordelast etter litt andre kriterier denne gongen. Dette er ikkje klarert politisk enno. Men ber om at de skriv litt om dei konsekvensane koronaviruset har for ditt lag eller organisasjon som tilleggsinformasjon på søknadsskjemaet. Søknaden skal sendast til Gjemnes kommune, Nordmørsvegen 24, 6631 Batnfjordsøra , eller som e-post til post@gjemnes.kommune.no   Søknadsfristen er 1. mai. Søknadsskjema 2020 (DOC, 79 kB)