Oppfordring fra Ordføreren

I forbindelse med krigen som pågår i Ukraina er Gjemnes kommune forespurt fra IMDi (Integrerings- og mangfolds direktoratet) om å ta imot og bosette flere flyktninger. Kommunestyret vedtok i 13.desember i fjor å ta imot og bosette minst 30 flyktninger i 2023 og inntil 50 flytninger hvis vi lykkes med å skaffe boliger og ytterligere ressurser.

Lotteri- og stiftelsestilsynet har åpnet for ny søknadsrunde om strømstøtte for organisasjoner

Søknadsfristen er 15. februar klokken 13:00. Perioden det kan søkes om strømstøtte for er oktober, november og desember 2022. Lotteri- og stiftelsestilsynet vil utbetale strømstøtte fortløpende etter de har åpnet for søknader, slik at de som søker tidlig kan få pengene raskest mulig.

Oppstart foreldreveiledning

Nå har du mulighet til å delta på ICDP foreldreveiledning. OBS kort frist (22.02.23) og snarlig oppstart.

Strømstøtteordning for landbruket

I forbindelse med at det for tiden er ekstraordinært høye strømpriser har regjeringen innført strømstøtteordning for landbruket. Det er litt ulike ordninger for husholdninger, landbruket og øvrig næringsliv

Bor du i Gjemnes kommune og leier bolig?

Hvis du i dag er leietaker og kunne tenkt deg å eie egen bolig, er kommunen interessert i å komme i kontakt med deg. Vi er i oppstarten av et boligutviklingsprogram der vi undersøker muligheten for å bygge nye boliger og finansiere disse ved hjelp av Husbanken.  Derfor ønsker vi en oversikt over alle som leier og ønsker å eie egen bolig uavhengig av økonomi og forhold som har gjort dette vanskelig frem til nå.    

Silingsrapport - reguleringsplan E39 Astad-Bjerkeset. Høringsfrist 20.02.2023

Forslag til Planprogrammet og Silingsrapporten er nå lagt ut på høring på Statens vegvesens nettsider. Ber om innspill til planprogram for E39 i Gjemnes kommune | Statens vegvesen    

Det er nå tid for å utdeling av Stikk Ut krus/skåler for 2022

Fra 11.01.23 kan du hente Stikk UT krus/skål som du har bestilt. De kan hentes på kommunehuset på følgende tidspunkter: Servicekontore t : Hver dag mellom 10:00 – 14:00 Har du ikke mulighet til å hente på dagtid kan de hentes o nsdag 11. januar eller 18. januar fra   17.00 – 19.00 .

Ledig stilling som rektor ved Angvik skule

Ønskar du ei fagleg spennande og utfordrande leiarstilling? 

Kultur - og frivilligprisen 2022 ble tildelt Joar Indergård

Årets Kultur- og frivilligpris ble tildelt Joar Indergård under kommunestyremøtet 13.12.22.  Joar Indergård er og har vært en stor og viktig drivkraft i Angvik Hornmusikk i 43 år, helt siden han begynte i korpset i 1979. I alle disse årene har han vært en meget habil musiker, og store deler av tiden også tillitsvalgt i korpset. Han har gjennom denne innsatsen hatt stor betydning for musikklivet i Gjemnes.

Det er for mange vanskelige økonomiske tider – Har du behov for hjelp/ informasjon?

NAV Gjemnes har tilbud til der vi kan gi økonomisk råd og veiledning til den enkelte. Det kan være at pengene ikke strekker til eller det kan være gjeldsproblem. Vi administrerer også Husbanken sine økonomiske ordninger som bostøtte og startlån. Nå kan du også søke om sosialhjelp digitalt. Det gjøres med å gå inn på din side www.nav.no