Informasjon om høringsrunde vedr. ny vegtrase E-39 Astad - Bjerkeset

Silingsrapport fra Statens Vegvesen for E-39 Astad - Bjerkeset vil bli lagt ut på høring sammen med Planprogrammet for ny E-39 Astad - Bjerkeset i løpet av november i år.

Innspill til temaplan «Leve hele livet»

Gjemnes kommune er i gang med kvalitetsreformen Leve hele livet. I forbindelse med arbeidet med reformen ønsker vi at innbyggere over 60 år svarer på en spørreundersøkelse og bidrar i arbeidet for et mer aldersvennlig Gjemnes. På denne måten kan vi SAMMEN skape et aldersvennlig lokalsamfunn. Vi ønsker å tilrettelegge for at flest mulig i alderen 60+ deltar i undersøkelsen og sier noe om hva som er viktig for deg. Det vil ta omtrent 20 minutter å fullføre undersøkelsen.  Svarfrist er: 31. oktober 2022.

Influensavaksinering 2022

25. oktober er det influensavaksinering på samfunnshuset på Batnfjordsøra. Tidspunktet for vaksinering er ut i frå postadresse.

Fiber i Gjemnes

Informasjon om fiber utbygging i Gjemnes kommune

En hilsen til alle fra ny kommunedirektør

Hei! Torsdag 1.september hadde jeg min første arbeidsdag som kommunedirektør i Gjemnes kommune. Jeg er svært glad for å være her, og opptatt av å treffe så mange ansatte og forbindelser som mulig. De første dagene har vært preget av praktiske oppgaver med å bli kjent med nye rutiner, ny organisering og besøk ved noen av avdelingene. Vil så raskt som mulig innom alle avdelinger for å bli litt kjent med ansatte og med tjenestetilbudet.      

Gratis klima- og energirådgivning til boligeiere

Gjemnes kommune tilbyr nå gratis klima- og energirådgivning til sine innbyggere. Dette omfatter:

Kommunalt næringsfond

Gjemnes kommune er tildelt 612 122 kroner fra Møre og Romsdal fylkeskommune som skal fordeles gjennom det kommunale næringsfondet. Det åpnes nå for mulighet til å søke om tilskudd. Ordinær søknadsfrist var 01.09.22, men det er nå åpnet slik at det fortsatt er mulig å søke om midler fra næringsfondet. Dersom ikke alle midlene blir tildelt de som søkte innen ordinær søknadsfrist vil disse bli fordelt til de som søker etter fristen. Frist nr to er 29.09.22.

Strandryddeuka 2022

Pressemelding fra Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal: Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal er en av bidragsyterne når Hold Norge Rent arrangerer strandryddeuka 9.-18. september. Gjennom panteordningen “Stikk UT og plukk!” sørger friluftsrådet for at du kan være med å rydde og samtidig tjene penger til idrettslaget, korpset eller klassen!   

Ny kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet

  Det skal utarbeides ny delplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet. For at dette skal bli en god plan vil kommunen involvere frivillige organisasjoner og innbyggere mest mulig. Det er derfor laget et skjema som det nå er mulig å gi innspill gjennom. Frist for å sende inn svar via skjemaet er 09.09.22.

Finnes det veteraner/tidsvitner som fortjener Regjeringens minnemedalje?

Det jobbes med å finne veteraner eller gjenlevende fra andre verdenskrig som ikke har mottatt sin heder. Dette gjelder også de som ikke deltok direkte i krigshandlinger, men og barn og ungdom som feks hjalp krigsfanger med mat eller klær i perioden 1940 - 45.