E-39 Astad - Bjerkeset - presentasjon fra Statens Vegvesen i møte 9.6.22

Statens vegvesen v/ Halgeir Brudeseth presenterte hvor langt veg prosessen vedr. E-39 Astad - Bjerkeset er kommet.   Orientering om status ny E39 Bjerkeset-Astad 9.juni 2022 - formannskapsmøte Gjemnes kommune (PPTX, 12 MB)

Inge Falstad er ansatt som ny kommunedirektør

  Ett enstemmig kommunestyre ansatte Inge Falstad som ny kommunedirektør i møtet den 24.05.22. Inge er 57 år gammel og bosatt Stjørdal. Kona kommer fra Tingvoll, og de ønsker å flytte til Nordmøre.

Klage på eiendomsskatten

Når Eiendomsskattekontoret mottar klagen, vurderer vi om opplysningene i klagen gjør at vi kan rette eiendomsskatten uten klagebehandling. Hvis vi ikke kan rette, forbereder Eiendomsskattekontoret klagen for sakkyndig nemnd for eiendomsskatt. Aktuelle klagesaker behandles i sakkyndig nemd innen juli måned.  Du må betale eiendomsskatten 2.termin selv om du har sendt inn en klage. Får du medhold i klagen, får du tilbake det du har betalt for mye i 3.termin.

Asfaltering av Silsetvegen (KV57007 ) 23.05.22

Ekstraordinært kommunestyremøte og fravær av kommune-TV 12.05

Gjemnes kommune beklager at det ikke ble sending ekstraordinært kommunestyremøte den 12.05.2022. Dette var på grunn av mangel på personell til å sette opp og drifte kommune-TV.

Landbruksplast

RIR Næring starter innsamling av landbruksplast.

Gjemnes og Surnadal eldreråd hadde felles møte i går.

I går hadde Gjemnes eldreråd og Surnadal eldreråd felles møte i kommunestyresalen. På programmet stod blant annet organisering, saksbehandling, eldrerådenes oppgave og rolle samt erfaringsutveksling.      

Invitasjon til ope møte om kjemisk behandling av Batnfjordselva, Torvikelva og Skeidsdalselva

Det vert invitert til ope møte om kjemisk behandling av Batnfjordselva, Torvikelva og Skeidsdalselva. Tilstades vil det vere representantar frå Miljødirektoratet/Statsforvaltaren, Veterinærinstituttet, Mattilsynet og lokal koordinator. Det vil bli informert om planlagt behandling som skal finne stad i august 2022 og 2023. Møte er på Batnfjord skule, auditoriet, onsdag 11. mai kl. 18.00-20.00

E-39 Astad - Bjerkeset Presentasjon fra Statens vegvesen den 5.4

Her er presentasjonen som Halgeir Brudeseth fra Statens vegvesen presenterte i kommunestyremøte  5.4  om prosessen videre vedr. E-39 Astad Bjerkeset. E39 Astad-Bjerkeset-5.april.2022 (PPTX, 22 MB)

Disse har søkt på kommunedirektør stillingen

Søknadsfristen på kommunedirektørstillingen var 19.4 Se offentlig søkerliste her  (PDF, 143 kB)