Pressemelding 12.08.2021 – Ett nytt tilfelle av koronasmitte i Gjemnes

En person i Gjemnes kommune har fått påvist koronasmitte i dag 12.08. Personen er i isolering. Den smittede har det etter forholdene bra. Smittekilden er kjent. Det er utført smittesporing og nærkontakter er kontaktet og informert. Gjemnes kommune anser situasjonen som oversiktlig.  

Sjekk om du står i manntallet - Storting- og sametingsvalget 2021

Manntallet er en liste over alle personer i som har stemmerett ved valg i Norge. Det er folkeregisteret som legges til grunn for manntallet. For å kunne stemme må du stå i manntallet. Manntallet i Gjemnes kommune er utlagt til offentlig ettersyn. Manntallet skal ligge ute til og med valgdagen på følgende steder: Stemmekrets: Midtre og Ytre Gjemnes krets.   Utleggingssted: Kommunehuset Stemmekrets: Indre Gjemnes krets.                   Utleggingssted: Bunnpris Angvik  

Tidligstemmegivning - Storting- og sametingsvalget 2021

Hvis du ikke har mulighet til å forhåndsstemme, eller stemme på valgdagen, fordi du skal reise bort til utlandet eller liknende kan du tidligstemme. Tidligstemmeperioden er 1.juli til 9.august.  Du må da ta kontakt med kommunen og gi beskjed om at du vil tidligstemme så vil du få mulighet til det. Bestill time for tidligstemmegiving her  eller ring servicekontoret 71 29 11 11

Utbrudd med saueskabbmidd hos geit i 2021

Det har siden januar hatt et pågående utbrudd med psoroptes ovis (saueskabbmidd) på geit med hovedtyngde i midt-Norge. Prøvetaking og sporing av kontakter er avsluttet da utbruddet har vokst seg svært omfattende og man må erkjenne at midden er utbredt i geitemiljøet i midt og spesielt i Trøndelag. Det er nå aktsomheten i geite-og sauemiljøet som kan bidra til å forhindre at sykdommen får etablere seg i sauemiljøet og spre seg videre i geitemiljøet. Mattilsynet samhandler nå med næringsaktørene for å dele informasjon om smittevern, risikoatferd og regelverk om registrering, merking og sporbarhet av dyr. Vi må forholde oss til at midden er utbredt i geitemiljøet og opptre deretter. Informasjon fra mattilsynet vedrørende saueskabbmidd (PDF, 451 kB)

Vaksinering i Gjemnes kommune

På grunn av mange henvendelser etter utsending av spørreskjema, ønsker vi å oppklare eventuelle misforståelser.

Skal du søke norsk statsborgerskap?

Bor du i Gjemnes kommune, og skal søke statsborgerskap? 

Voksenopplæring til høsten

Vi ønsker at nye elever som ønsker tilbud om norskopplæring til høsten tar kontakt med oss så snart som mulig. 

Regjeringen fortsetter åpningen av landet fra 27. mai

Fra 27. mai kan du drikke øl helt til midnatt – uten å måtte bestille mat. Da skal trinn 2 iverksettes i store deler av landet.

Kommunal kompensasjonsordning til lokale bedrifter som følge av Covid-19

Gjemnes kommune har fått tildelt midler som skal sette kommunen bedre i stand til å avhjelpe situasjonen for lokale bedrifter som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak. Den lokale tildelinga har som hensikt å fange opp bedrifter som faller utenfor den nasjonale statlige kompensasjonsordningen:  Kommunal kompensasjonsordning til lokale bedrifter som følge av Covid-19 - Startside (gjemnes.kommune.no) Søk på regionalforvaltning.no . Søk på "Gjemnes" under støtteordning til høyre på startsida. Søknadsfrist: 31.05.2021.

Kommunalt tilskudd til frivillig arbeid (stimuleringstilskudd)

Søknadsskjema og retningslinjer for kommunalt stimuleringstilskudd ligger under Kultur og fritid på kommunens hjemmesider:  Tilskuddsordningar - Startside (gjemnes.kommune.no) . Søknadsskjema sendes pr post til Gjemnes kommune, Nordmørsvegen 24, 6631 Batnfjordsøra eller pr e-post til post@gjemnes.kommune.no. Søknadsfrist er vanligvis 01.05.2021, men er nå forlenget til 01.08.2021.