Kommunalt tilskudd til frivillig arbeid (stimuleringstilskudd)

Søknadsskjema og retningslinjer for kommunalt stimuleringstilskudd ligger under Kultur og fritid på kommunens hjemmesider: Tilskuddsordningar - Startside (gjemnes.kommune.no).

Søknadsskjema sendes pr post til Gjemnes kommune, Nordmørsvegen 24, 6631 Batnfjordsøra eller pr e-post til post@gjemnes.kommune.no.

Søknadsfrist er vanligvis 01.05.2021, men er nå forlenget til 01.08.2021.

Pressemelding fra Gjemnes kommune 18.1.21 – Smittetilfelle nummer 8 i Gjemnes

I oversikten over smittetilfeller i Gjemnes kommune, er det nå oppført smittetilfelle nummer 8. Dette er en person som er ankommet fra utlandet, og testet ved grensepassering. Personen har nylig har hatt covid-19, og da vil testen være positiv en periode etterpå, selv om vedkommende er frisk. Personen er ute av isolering og friskmeldt. Personen er ikke smitteførende.  Det er altså ikke et nytt smitteutbrudd i Gjemnes kommune.

Melding om besiktigelse på disse eiendommene

I forbindelse med den årlige eiendomsskattetaksering av nye eiendommer, bygninger, tilbygg, arealendring mv., vil det bli foretatt besiktigelse av disse eiendommene i henhold til eiendomsskattelovens bestemmelser i uke 03 i 2021. Det er ikke nødvendig å være tilstede ved besiktigelsen. Om det likevel anses som nødvendig/ønskelig, vennligst ta kontakt med servicekontoret i Gjemnes kommune på telefon 71 29 11 11 snarest. Det er også mulig å benytte vår mailadresse: post@gjemnes.kommune.no. Husk å oppgi navn, eiendom og telefonnummer hvor vi kan nå deg på dagtid for å avtale tidspunkt.

Høring - Forskrift om gebyr for gjennomføring av lovbestemt tilsyn med og feiing av fyringsanlegg

Formannskapet i Gjemnes kommune vedtok i møte 13.10.2020 og sak 50/20, å sende på høring forslag til ny lokal forskrift om gebyr for tilsyn og feiing av fyringsanlegg.  Høringsuttalelser kan sendes på e-post til post@gjemnes.kommune.no eller pr. brev til Gjemnes kommune, Nordmørsvegen 24, 6631 Batnfjordsøra. Frist for høringsuttalelser er 12.03 2021 .

Lokale vedtak om koronasituasjonen og anbefalinger

Det er for tiden ingen lokale regler i Gjemnes kommune i forbindelse med koronaviruset. Nasjonale anbefalinger og regler følges.

Pressemelding 04.01.2021 - 2 nye tilfeller av koronasmitte i Gjemnes

Gjemnes kommune registrerte to tilfeller av koronasmitte den 4.1.2021. Personene er nærkontakter til en person med kjent smitte, og de har vært i karantene siden før nyttår på grunn av dette. Smittekilden er dermed kjent. De smittede har det etter forholdene bra. Det er få nærkontakter, som alle er testet og satt i karantene. Gjemnes kommune anser utbruddet som begrenset, og at vi foreløpig har kontroll over situasjonen. Kontaktperson: kommuneoverlege Nils Magne Sæterbø, tlf 712 91 180

Her er nye koronatiltak og lokale konsekvenser

Regjeringen kommer nå med med flere omfattende nasjonale tiltak som gjelder fra 4.januar til 18.januar - 21. Kommunene ber sine innbyggere om å følge med her: Regjeringens omfattende tiltak, nrk.no

Pressemelding 30.12.2020 – Fire tilfeller av koronasmitte i Gjemnes

Gjemnes kommune registrerte fire tilfeller av koronasmitte den 29.12.2020. Personene er nærkontakter til en person med kjent smitte, og de har vært i karantene i noen dager på grunn av dette. De smittede har det etter forholdene bra. Smittekilden er dermed kjent. Det er få nærkontakter, som alle er testet og satt i karantene. Gjemnes kommune anser utbruddet som begrenset, og at vi foreløpig har kontroll over situasjonen. Gjemnes kommune stengte sykehjemmet for besøkende i går. Kontaktperson: kommuneoverlege Nils Magne Sæterbø, tlf 712 91 180

Siste lokale vedtak om koronasituasjonen og anbefalinger

Hastevedtak om stenging av sykehjem for besøkende 29.12.2020 - 4.1.2021 Med hjemmel i Smittevernloven § 4-1, vedtar kommunelegen i Gjemnes kommune, med virkning fra 29.12.2020 at Gjemnes sykehjem stenges for besøkende. Unntatt for besøksstansen er pasienter som er døende eller er alvorlig syke. Disse pasientene kan motta besøk etter nærmere avtale. Besøksstansen gjelder fra i dag til og med 4. januar 2021.

Varsel om auka snøskredfare i Møre og Romsdal

Varsel frå Varsom.no: Varsel om auka snøskredfare i Trollheimen og Romsdal Det ventast auka snøskredfare i Trollheimen og Romsdal 23. og 24. desember. Sjå: https://www.varsom.no/snoskredvarsling/?utm_source=abonner&utm_medium=email&utm_campaign=avalanche for meir informasjon og oppdatering. Fylkesmannen ber kommunane om å følgje situasjonen og iverksette dei tiltak som lokalkunnskap og planverk tilseier.

Ny jordmor fra nyttår

Jordmor Stine Silset Herskedal startet hos oss hver tirsdag fra nyttår.