Innlevering av listeforslag til kommunestyrevalget i Gjemnes i 2023.

De som vil stille partiliste ved kommunestyrevalget i Gjemnes for valget høsten 2023, må sende inn dette innen 31.mars.

Hovedopptak barnehageplass 2023

Foreldre som ønsker barnehageplass fra august 2023 må søke i hovedopptaket med frist 1. mars for at retten til barnehageplass skal gjelde. Søknader som kommer inn etter denne datoen vil bli behandlet etter at hovedopptaket er ferdig. 

Oppfordring fra Ordføreren

I forbindelse med krigen som pågår i Ukraina er Gjemnes kommune forespurt fra IMDi (Integrerings- og mangfolds direktoratet) om å ta imot og bosette flere flyktninger. Kommunestyret vedtok i 13.desember i fjor å ta imot og bosette minst 30 flyktninger i 2023 og inntil 50 flytninger hvis vi lykkes med å skaffe boliger og ytterligere ressurser.

Lotteri- og stiftelsestilsynet har åpnet for ny søknadsrunde om strømstøtte for organisasjoner

Søknadsfristen er 15. februar klokken 13:00. Perioden det kan søkes om strømstøtte for er oktober, november og desember 2022. Lotteri- og stiftelsestilsynet vil utbetale strømstøtte fortløpende etter de har åpnet for søknader, slik at de som søker tidlig kan få pengene raskest mulig.

Oppstart foreldreveiledning

Nå har du mulighet til å delta på ICDP foreldreveiledning. OBS kort frist (22.02.23) og snarlig oppstart.

Strømstøtteordning for landbruket

I forbindelse med at det for tiden er ekstraordinært høye strømpriser har regjeringen innført strømstøtteordning for landbruket. Det er litt ulike ordninger for husholdninger, landbruket og øvrig næringsliv

Bor du i Gjemnes kommune og leier bolig?

Hvis du i dag er leietaker og kunne tenkt deg å eie egen bolig, er kommunen interessert i å komme i kontakt med deg. Vi er i oppstarten av et boligutviklingsprogram der vi undersøker muligheten for å bygge nye boliger og finansiere disse ved hjelp av Husbanken.  Derfor ønsker vi en oversikt over alle som leier og ønsker å eie egen bolig uavhengig av økonomi og forhold som har gjort dette vanskelig frem til nå.    

Silingsrapport - reguleringsplan E39 Astad-Bjerkeset. Høringsfrist 20.02.2023

Forslag til Planprogrammet og Silingsrapporten er nå lagt ut på høring på Statens vegvesens nettsider. Ber om innspill til planprogram for E39 i Gjemnes kommune | Statens vegvesen    

Det er nå tid for å utdeling av Stikk Ut krus/skåler for 2022

Fra 11.01.23 kan du hente Stikk UT krus/skål som du har bestilt. De kan hentes på kommunehuset på følgende tidspunkter: Servicekontore t : Hver dag mellom 10:00 – 14:00 Har du ikke mulighet til å hente på dagtid kan de hentes o nsdag 11. januar eller 18. januar fra   17.00 – 19.00 .

Ledig stilling som rektor ved Angvik skule

Ønskar du ei fagleg spennande og utfordrande leiarstilling?