Finner du døde fugler - hva skal du gjøre da?

Det har den siste tiden vært flere som har kontaktet kommunen etter funn av døde fugler. Med bakgrunn i at det i den senere tid er påvist fugleinfluensa hos villfugl ber vi dere som et føre-var-prinsipp å ta noen forhåndsregler i møte med fugl.

Ny kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet

  Det skal utarbeides ny delplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet. For at dette skal bli en god plan vil kommunen involvere frivillige organisasjoner og innbyggere mest mulig. Det er derfor laget et skjema som det nå er mulig å gi innspill gjennom. Frist for å sende inn svar via skjemaet er 15.08.22.

Til foreldre med barn i Gjemnes kommune - fra helsestasjonen

Til alle foreldre med barn i Gjemnes kommune Under oppdatering av fagsystem på helsestasjon- og skolehelsetjenesten i går ettermiddag har det ved en feil blitt sendt ut innkallinger til alle timer fra 2019 og frem til dags dato.  Se bort fra timer av gammel dato og kom til timer fram i tid. Beklager ekstrabryderi for dere som har fått gamle innkallinger. (Ingen hast lenger om å åpne i dag, print har nå blitt  stoppet.)   Hilsen Kristin og Marianne ved Gjemnes helsestasjon- og skolehelsetjeneste.

Kartlegger geologien fra lufta

Fra midten av juni og i cirka seks uker framover skal Norges geologiske undersøkelse (NGU) utføre geofysiske målinger fra helikopter i Møre og Romsdal.

E-39 Astad - Bjerkeset - presentasjon fra Statens Vegvesen i møte 9.6.22

Statens vegvesen v/ Halgeir Brudeseth presenterte hvor langt veg prosessen vedr. E-39 Astad - Bjerkeset er kommet.   Orientering om status ny E39 Bjerkeset-Astad 9.juni 2022 - formannskapsmøte Gjemnes kommune (PPTX, 12 MB)

Kommunalt næringsfond

Gjemnes kommune er tildelt 612 122 kroner fra Møre og Romsdal fylkeskommune som skal fordeles gjennom det kommunale næringsfondet. Det åpnes nå for mulighet til å søke om tilskudd.

Inge Falstad er ansatt som ny kommunedirektør

  Ett enstemmig kommunestyre ansatte Inge Falstad som ny kommunedirektør i møtet den 24.05.22. Inge er 57 år gammel og bosatt Stjørdal. Kona kommer fra Tingvoll, og de ønsker å flytte til Nordmøre.

Klage på eiendomsskatten

Når Eiendomsskattekontoret mottar klagen, vurderer vi om opplysningene i klagen gjør at vi kan rette eiendomsskatten uten klagebehandling. Hvis vi ikke kan rette, forbereder Eiendomsskattekontoret klagen for sakkyndig nemnd for eiendomsskatt. Aktuelle klagesaker behandles i sakkyndig nemd innen juli måned.  Du må betale eiendomsskatten 2.termin selv om du har sendt inn en klage. Får du medhold i klagen, får du tilbake det du har betalt for mye i 3.termin.

Asfaltering av Silsetvegen (KV57007 ) 23.05.22

Ekstraordinært kommunestyremøte og fravær av kommune-TV 12.05

Gjemnes kommune beklager at det ikke ble sending ekstraordinært kommunestyremøte den 12.05.2022. Dette var på grunn av mangel på personell til å sette opp og drifte kommune-TV.