Varsel frå NVE: Stor snøskredfare i Trollheimen og Romsdal

Statsforvaltaren viser til varsel frå NVE. Av varselet framgår det at: Det ventas laurdag 6. mars STOR snøskredfare - faregrad 4 - i region Trollheimen og Romsdal. Sjå  www.varsom.no/snoskred  for meir informasjon og oppdateringar.

Eiendomsskatt 2021

Bolig-, fritids-, landbruks- og næringseiendommer er taksert i henhold til eiendomsskatteloven og får utskrevet eiendomsskatt.

Varsel frå NVE: Stor snøskredfare for Møre og Romsdal

Statsforvaltaren viser til varsel frå NVE. Av varselet framgår det at: Det ventas torsdag 18. februar STOR snøskredfare - faregrad 4 - i Møre og Romsdal (region Trollheimen, Romsdal, Sunnmøre) Sjå www.varsom.no/snoskred for meir informasjon og oppdateringar.

Redusert kapasitet på plan- og bygg

Gjemnes kommune har redusert kapasitet på plan- og bygg i 2021. Samtidig får kommunen inn mange saker. Det må derfor påregnes lengre saksbehandlingstid enn normalt. Situasjonen medfører også at det er mindre tid til å gi veiledning i enkeltsaker.

Tannlegekontoret

Gjemnes kommune har nylig vært i kontakt med fylkestannlegens kontor, på grunn av at innbyggere har savnet informasjon om tannlegekontoret. Den offentlige tannhelsetjeneste er organisert inn under fylkeskommunen.  Tannlege Kirsti Kristoffersen, som har drevet klinikken her i Gjemnes, sluttet 18. desember i fylkeskommunen og startet opp privat ved Kvernberget Tannhelse på Løkkemyra i Kristiansund. Kirsti sluttet fordi den lokale tannklinikken er vedtatt nedlagt av fylkeskommunen. Det er ikke ansatt ny tannlege og det er heller ikke lyst ut stilling. Inntil videre vil følgende gjelde for akutt (For som har krav på tannbehandling/ rettigheter i det offentlige):   Primært ta kontakt med   St. Carolius (Molde), Bj. Bjørnsonsveg 6. Tlf: 71 28 46 20   Hvis hensiktsmessig så kan man ringe Distriktstannklinikken Kristiansund, Fosnagata 13. Tlf: 71 28 45 00   Hvor man får time vil være avhengig av kapasitet ved den enkelte klinikk. Man kan bli sent til en av de omkringliggende klinikkene hvis det er der det er ledig.   Innkalling til barn og andre med rettigheter i det offentlige skal gå som normalt, men hvis det er spørsmål så kan man ringe til Molde eller Kristiansund.    

Hovedopptak barnehageplass 2021

Søknad om plass i barnehage må være innkommet innen 1. mars for å bli med i hovedopptaket. Det søkes til alle barnehager på samme skjema i foreldreportalen. 

Foreldreveiledning - oppstart med ny foreldregruppe 8. april 2021 - Åpent for påmelding!

Gjemnes kommune tilbyr nå foreldreveiledning etter icdp-programmet, og tilbudet går ut til alle foreldre i kommunen. Dette er et veiledningsprogram som passer for alle foreldre, en trenger ikke å kjenne på spesielle utfordringer. Hovedmålet med veiledningen er at foreldre skal kunne kjenne på mestring i forhold til egen rolle som foreldre, og at en legger vekt på en best mulig relasjon til sine egne barn. 

Pressemelding fra Gjemnes kommune 18.1.21 – Smittetilfelle nummer 8 i Gjemnes

I oversikten over smittetilfeller i Gjemnes kommune, er det nå oppført smittetilfelle nummer 8. Dette er en person som er ankommet fra utlandet, og testet ved grensepassering. Personen har nylig har hatt covid-19, og da vil testen være positiv en periode etterpå, selv om vedkommende er frisk. Personen er ute av isolering og friskmeldt. Personen er ikke smitteførende.  Det er altså ikke et nytt smitteutbrudd i Gjemnes kommune.

Melding om besiktigelse på disse eiendommene

I forbindelse med den årlige eiendomsskattetaksering av nye eiendommer, bygninger, tilbygg, arealendring mv., vil det bli foretatt besiktigelse av disse eiendommene i henhold til eiendomsskattelovens bestemmelser i uke 03 i 2021. Det er ikke nødvendig å være tilstede ved besiktigelsen. Om det likevel anses som nødvendig/ønskelig, vennligst ta kontakt med servicekontoret i Gjemnes kommune på telefon 71 29 11 11 snarest. Det er også mulig å benytte vår mailadresse: post@gjemnes.kommune.no. Husk å oppgi navn, eiendom og telefonnummer hvor vi kan nå deg på dagtid for å avtale tidspunkt.

Høring - Forskrift om gebyr for gjennomføring av lovbestemt tilsyn med og feiing av fyringsanlegg

Formannskapet i Gjemnes kommune vedtok i møte 13.10.2020 og sak 50/20, å sende på høring forslag til ny lokal forskrift om gebyr for tilsyn og feiing av fyringsanlegg.  Høringsuttalelser kan sendes på e-post til post@gjemnes.kommune.no eller pr. brev til Gjemnes kommune, Nordmørsvegen 24, 6631 Batnfjordsøra. Frist for høringsuttalelser er 12.03 2021 .