Formannskapet i Gjemnes kommune vedtok i møte 11.02.2020, sak 1/20 at forslag til planprogram for kommunedelplanen for Batnfjordsøra, «Sentrumsplanen», sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn.


Formannskapet i Gjemnes kommune vedtok i møte 11.02.2020, sak 2/20 at forslag til planprogram for kommuneplanens samfunnsdel og kommunens planstrategi sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn.

Varsel om ekstremvêr: Ekstremt høy vannstand, rødt nivå for Møre og Romsdal - Ekstremværet Elsa
Fylkesmannen i Møre og Romsdal vidaresender her varsel om ekstremvêr frå Meteorologisk institutt:

"Varsel for strekningen Stad til Frøya: Natt til tirsdag er det ventet ekstremt høy vannstand, estimert 80-100 cm over høyden oppgitt i tidevannstabellene. Mer informasjon om tidevann og vannstand på sehavniva.no


 

Søknadsfrist for hovedopptak til barnehageplass høsten 2020 er 1. mars. 


Åpen tilbudskonkurranse

ETTERSØKSTJENESTER

Periode: 02/03. 2020 – 02/03.2022 + eventuelt forlengelse inntil 2 år

Konkurranse dokumenter og mer informasjon på

Doffin: https://www.doffin.no/Notice/Details/2020-323336

 

 

Folkehelseinstituttet har invitert 56 000 personer over hele landet til å delta i en ny undersøkelse for å finne ut hvor mange som blir syke av drikkevannet. Nå inviterer vi 30 000 flere til å delta. Også innbyggere i Gjemnes kommune er invitert.


 

I regjeringens forslag til statsbudsjett for 2020 er det sett av om lag 310 millioner kroner til«Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge»Bufdir lyser ut midlene med forbehold om stortingets endelige budsjettvedtak.


Alle saker