Vaksinasjon med AstraZeneca-vaksinen mot covid-19 settes på pause

Sentrale myndigheter har bestemt at det inntil videre er midlertidig stans i vaksinering med vaksinen fra AstraZeneca. De som har fått innkalling til vaksinering i uke 11 (neste uke), skal vaksineres med vaksinen fra Pfizer. Disse møter til oppsatt vaksineringstid.   Mer informasjon om stans av vaksinen fra AstraZeneca finnes på FHI sine sider her    

Forurensing og forsøpling

Like sikkert som sola titter fram på våren dukker forsøplingssaker opp i kommunene. Kjenner du til en plass i lokalmiljøet hvor det stadig blir dumpa mer søppel? Har du irritert deg over brenning av avfall i fjæra? Da har du helt rett: det skal ikke være slik. Alt avfall skal nemlig leveres til godkjente mottak, og privat dumping eller brenning i naturen er forbudt. Disse reglene gjelder både for private og for bedrifter.

Pressemelding 8.3.2021

Det ble i dag 8.3 registrert smittetilfelle nummer 9 i Gjemnes kommune. Vedkommende er folkeregistrert i kommunen,  men er ikke bosatt her. Det er altså ikke snakk om nyoppstått smitte av koronavirus i Gjemnes kommune

Varsel frå NVE: Stor snøskredfare for Møre og Romsdal

Statsforvaltaren viser til varsel frå NVE. Av varselet framgår det at: Det ventas torsdag 18. februar STOR snøskredfare - faregrad 4 - i Møre og Romsdal (region Trollheimen, Romsdal, Sunnmøre) Sjå www.varsom.no/snoskred for meir informasjon og oppdateringar.

Tannlegekontoret

Den offentlige tannhelsetjenesten er organisert inn under fylkeskommunen og gir tilbud til:

Pressemelding fra Gjemnes kommune 18.1.21 – Smittetilfelle nummer 8 i Gjemnes

I oversikten over smittetilfeller i Gjemnes kommune, er det nå oppført smittetilfelle nummer 8. Dette er en person som er ankommet fra utlandet, og testet ved grensepassering. Personen har nylig har hatt covid-19, og da vil testen være positiv en periode etterpå, selv om vedkommende er frisk. Personen er ute av isolering og friskmeldt. Personen er ikke smitteførende.  Det er altså ikke et nytt smitteutbrudd i Gjemnes kommune.

Melding om besiktigelse på disse eiendommene

I forbindelse med den årlige eiendomsskattetaksering av nye eiendommer, bygninger, tilbygg, arealendring mv., vil det bli foretatt besiktigelse av disse eiendommene i henhold til eiendomsskattelovens bestemmelser i uke 03 i 2021. Det er ikke nødvendig å være tilstede ved besiktigelsen. Om det likevel anses som nødvendig/ønskelig, vennligst ta kontakt med servicekontoret i Gjemnes kommune på telefon 71 29 11 11 snarest. Det er også mulig å benytte vår mailadresse: post@gjemnes.kommune.no. Husk å oppgi navn, eiendom og telefonnummer hvor vi kan nå deg på dagtid for å avtale tidspunkt.

Høring - Forskrift om gebyr for gjennomføring av lovbestemt tilsyn med og feiing av fyringsanlegg

Formannskapet i Gjemnes kommune vedtok i møte 13.10.2020 og sak 50/20, å sende på høring forslag til ny lokal forskrift om gebyr for tilsyn og feiing av fyringsanlegg.  Høringsuttalelser kan sendes på e-post til post@gjemnes.kommune.no eller pr. brev til Gjemnes kommune, Nordmørsvegen 24, 6631 Batnfjordsøra. Frist for høringsuttalelser er 12.03 2021 .

Lokale vedtak og anbefalinger om koronasituasjonen

Gjemnes kommunen følger nå de nasjonale vedtak og anbefalinger.

Pressemelding 04.01.2021 - 2 nye tilfeller av koronasmitte i Gjemnes

Gjemnes kommune registrerte to tilfeller av koronasmitte den 4.1.2021. Personene er nærkontakter til en person med kjent smitte, og de har vært i karantene siden før nyttår på grunn av dette. Smittekilden er dermed kjent. De smittede har det etter forholdene bra. Det er få nærkontakter, som alle er testet og satt i karantene. Gjemnes kommune anser utbruddet som begrenset, og at vi foreløpig har kontroll over situasjonen. Kontaktperson: kommuneoverlege Nils Magne Sæterbø, tlf 712 91 180