Gjemnes kommune er pålagt prøvetaking av hjort og elg i perioden 2018-2020 som en del av den nasjonale kartleggingen av skrantesjuke (CWD)


Gjemnes formannskap vedtok i møte 13.02.2018 sak 15/18 ny oppstartsmelding for reguleringsplan for Nåstad med utvidet planområde.


Fylkesmannen har i dag motteke eit foreløpig resultat på innbyggarundersøkingane som er gjennomført i samband med grensejusteringssøknader i Møre og Romsdal.Les mer her 


Telefonundersøking om grensejustering av indre Gjemnes.Dette gjelder mulig grensejustering av bygdene Angvik, Flemma, Fagerlia og Øye/Heggem i indre Gjemnes i Gjemnes kommune over til nye Molde kommune.Opinion AS vil på oppdrag fra Fylkesmannen gjennomføre telefonundersøkingen.

Opinion AS vil ringe fra dette telefonnummeret: 61 40 01 09Det vil i telefonundersøkingen bli stilt et hovedspørsmål med tre svaralternativ.Hovedspørsmål:Hvilken kommune mener du at indre Gjemnes skal høre til i framtida?- Bli i Gjemnes kommune- Overflytting til nye Molde kommune- AnnaNB!

Vi vet fra tidligere undersøkelser der alle skal ringes inntil ti ganger at noen opplever å ikke bli ringt. Det kan skyldes flere faktorer:1. Vi er fortsatt midt i feltperioden og har ikke ringt nummeret ennå.2. Det nummeret som var innmeldt hadde et feil siffer i seg.3. Respondenten kan ha apper som blokkerer markedsundersøkelser, salg m.m.4. Respondenten kan tidligere ha vært i kontakt med oss og bedt om å reservere hans/hennes nummer.5. Andre tekniske problemer hos oss eller respondenten.Intensjonen fra vår side er at alle skal ringes – og høres - som står på telefonlistene. Eventuelle respondenter som mener de ikke har blitt kontaktet er også velkommen til å kontakte

Roar Teige i Norstat, direkte på fastnummer 21300305 eller mobilnummer 97743207.


Gjemnes kommune har utarbeidet retningslinjer for beregning og utbetaling av tilskudd til private barnehager. Disse legges nå ut på høring før politisk behandling. 


Gjemnes Minne 2017 er no ute for salg i alle butikkar i kommunen. Utsals prisen er kr. 160,-Diverre har det skjedd ein glipp der eit dikt av Astrid Berit Hindhammer ikkje er blitt trykt slik det skal. Redaksjonen beklager at dette har skjedd.Vi tillet oss derfor å ta det med her slik forfattaren vil at det skal stå:


Alle saker