Første mai starter årets Stikk UT!-sesong, nedenfor ser du alle turene i Gjemnes kommune. Det trykte Stikk UT!-kartet sendes til alle husstander i løpet av uke 17. Om du ikke får det i posten, kan du hente det på servicekontoret i kommunen.Nytt av året er det at alle Stikk UT!-turene i Møre og Romsdal presenteres på sammen kart og i samme nettløsning. Det innebærer at turglade små og store kan velge mellom 381 turer i 30 av fylkets kommuner.For mer informasjon om Stikk UT! og oversikt over alle turmål i fylket, gå til stikkut.no . Vær oppmerksom på at mange turer ikke åpner til 1.mai på grunn av snø. Sjekk turbeskrivelsen for når turen åpner før du legger ut på tur.


Gjemnes kommunestyre vedtok i møte 17.04.2018 sak 13/18 reguleringsplan for Solsida 4.Kart (PDF, 657 kB)Bestemmelser (PDF, 629 kB)Planbeskrivelse (PDF, 6 MB)Vedtaket kan påklages innen 3 uker fra kunngjøringsdato, jfr. forvaltningsloven kap. VI. Klagen skal være skriftlig og sendes via post til Gjemnes kommune, Nordmørsvegen 24, 6631 Batnfjordsøra, eller med e-post til post@gjemnes.kommune.no. 


Fylkesmannen rår til at indre Gjemnes (Angvik skulekrins) blir grensejustert frå Gjemnes kommune til nye Molde kommune. Dersom Gjemnes kommune i nær framtid gjer vedtak om å ta opp igjen forhandlingar med nabokommunane om samanslåing bør grensejusteringssøknaden leggast på vent.

For mer informasjon se Fylkesmannen i Møre og Romsdal sine hjemmesider Fylkesmannens innstilling sendes til Moderniserings- og kommunaldepartementet for endelig avgjørelse i saken. 


Nå skal alle små vannforsyningssystem registreres

Innen 1. juli 2018 skal alle vannforsyningssystem være registrert hos Mattilsynet. Dette gjelder også de som er små, for eksempel en brønn som forsyner to hus med drikkevann. Mer informasjon, og lenke til registreringsskjemaet, finnes på mattilsynet.no.

Statsminister Erna Solberg besøkte i går Kristiansund sykehus. Her fikk hun blant annet presentert det Distriktmedisinske sentret (DMS) som skal etableres i Kristiansund. Rådmann Birgit Eliassen redegjorde for tilbudet i  Helseinnovasjonssentret som blir en del av DMS'et. Helseinnovasjonssentret er et ORKideprosjekt som bl.a skal bidra med følgende:

Gjøre kommunene bedre vedr velferdsteknologi Etablere responssenter bemannet med helsepersonell Utvikle grensesnittet mellom spesialist- og primærhelsetjeneste Videreutvikle samhandlingsreformen – bedre pasientforløp Nye arbeidsmetoder – forskning Kompetanseheving, utdanning og rekruttering I nært samarbeid med brukerorganisasjoner Private helsetjenester, bl.a fastleger og avtalespesialister
 

 

Alle saker