Her er nye koronatiltak og lokale konsekvenser

Regjeringen kommer nå med med flere omfattende nasjonale tiltak som gjelder fra 4.januar til 18.januar - 21. Kommunene ber sine innbyggere om å følge med her: Regjeringens omfattende tiltak, nrk.no

Pressemelding 30.12.2020 – Fire tilfeller av koronasmitte i Gjemnes

Gjemnes kommune registrerte fire tilfeller av koronasmitte den 29.12.2020. Personene er nærkontakter til en person med kjent smitte, og de har vært i karantene i noen dager på grunn av dette. De smittede har det etter forholdene bra. Smittekilden er dermed kjent. Det er få nærkontakter, som alle er testet og satt i karantene. Gjemnes kommune anser utbruddet som begrenset, og at vi foreløpig har kontroll over situasjonen. Gjemnes kommune stengte sykehjemmet for besøkende i går. Kontaktperson: kommuneoverlege Nils Magne Sæterbø, tlf 712 91 180

Siste lokale vedtak om koronasituasjonen og anbefalinger

Hastevedtak om stenging av sykehjem for besøkende 29.12.2020 - 4.1.2021 Med hjemmel i Smittevernloven § 4-1, vedtar kommunelegen i Gjemnes kommune, med virkning fra 29.12.2020 at Gjemnes sykehjem stenges for besøkende. Unntatt for besøksstansen er pasienter som er døende eller er alvorlig syke. Disse pasientene kan motta besøk etter nærmere avtale. Besøksstansen gjelder fra i dag til og med 4. januar 2021.

Varsel om auka snøskredfare i Møre og Romsdal

Varsel frå Varsom.no: Varsel om auka snøskredfare i Trollheimen og Romsdal Det ventast auka snøskredfare i Trollheimen og Romsdal 23. og 24. desember. Sjå: https://www.varsom.no/snoskredvarsling/?utm_source=abonner&utm_medium=email&utm_campaign=avalanche for meir informasjon og oppdatering. Fylkesmannen ber kommunane om å følgje situasjonen og iverksette dei tiltak som lokalkunnskap og planverk tilseier.

Ny jordmor fra nyttår

Jordmor Stine Silset Herskedal startet hos oss hver tirsdag fra nyttår.

Forhåndsvarsel - Økning i kommunale gebyr fra 2020 - 2021

På bakgrunn av den nye selvkostforskriften, som trådte i kraft 01.01.2020, må kommunestyret nå aktivt vedta dersom en selvkosttjeneste skal subsidieres. Dette følger av § 8, første ledd som sier at «Kommunestyret og fylkestinget kan bestemme at gebyrgrunnlaget i stedet skal utgjøre en andel av samlet selvkost, så langt dette ikke strider med annen lov eller forskrift.» Innenfor de selvkostområdene hvor kommunen tidligere ikke har vedtatt full kostnadsdekning (tradisjonelt saksbehandlingsområdene private planforslag, bygge- og delesak, oppmåling og eierseksjonering). Nå stilles det krav til å vedta at gebyrgrunnlaget skal utgjøre en andel av samlet selvkost. Dersom dette ikke gjøres legges det implisitt opp til full kostnadsdekning innenfor hvert enkelt gebyrområde. Tidligere var det krav om at kommunestyret aktivt vedtok at en tjeneste ikke skulle subsidieres (full kostnadsdekning) og slik få anledning til å fremføre underskudd. I tråd med § 8, fjerde ledd i selvkostforskriften faller nå muligheten til å fremføre underskudd for gebyrbelagte tjenester etter plan- og bygningsloven, matrikkellova og eierseksjonsloven bort. Bakgrunnen for dette er at disse 2 gebyrene vil være knyttet mot enkeltsaker og at brukerne i mindre grad vil være de samme fra år til år.

Regjeringens smitteverntiltak for julen

Smitteverntiltak også i julen - her finner du regjeringens anbefalinger for julen  

Handlingsplan og økonomiplan 2021 - 2024 og årsbudsjett 2021

Handlingsplan og økonomiplan 2021 - 2024 og årsbudsjett 2021 er nå lagt ut til offentlig ettersyn fra 25.11.20 - 8.12.20. Høringsfristen er 8.12.20 kl.12:00 Send høringssvar til post@gjemnes.kommune.no 

Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge

I regjeringens forslag til statsbudsjett for 2021 er det sett av om lag 360 millioner kroner til «Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge» Bufdir lyser ut midlene med forbehold om stortingets endelige budsjettvedtak.

Vedlikeholdsarbeid ved Høgset vannverk uke 48

Grunnet vedlikeholdsarbeid på Høgset vannverk vil abonnentene oppleve misfarget drikkevann i  uke 48, frem til onsdag 25.november.