Hvor kan du stemme i Gjemnes på valgdagen 9.september?

Den 26.2.19 vedtok Gjemnes kommunestyre å redusere antall stemmekretser fra 4 til 2 stemmekretser f.o.m kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019. En stemmekrets i hver skolekrets.

 

Torvik krets, Batnfjord krets og Ytre Gjemnes krets blir sammenslått og benevnt Midtre og Ytre Gjemnes krets

 

Indre Gjemnes krets vil fortsette som Indre Gjemnes krets

Kommunen velger å avlyser pågående konkurranse for prosjektet «Batnfjord skule – tilbygg/ombygg». Dette med bakgrunn i mangler ved eksiterende bygg noe som gjør at prosjektet slik det et planlagt går ut over budsjettrammene. Det vil derfor ikke være forsvarlig å gå videre med konkurransen.Prosjektet må endres, både bygningsmessig og økonomisk. Dette krever behandlinger i plan- og byggekomiteen og Kommunestyret.Når prosjektet er godkjent i kommunestyret vil ny konkurranse bli lagt ut på Doffin.


Gjemnes kommune skal gjennomføre ombygging av og tilbygg til midtfløy ved Batnfjord skole. I tillegg skal det foretas rehabilitering av yttervegg i Landskapsfløy og avdeling for ett undervisningsrom.


Spredning av gjødselvarer av organisk opphav er kun tillatt i perioden 15. februar til 1. november. Det er ikke tillatt å spre gjødselvarer på snødekket eller frossen mark.

NAV Gjemnes tilpasser seg nye digitale tider. Vi endrer åpningstidene for drop-in i våre lokaler på Batnfjordsøra. Dermed vil vi rydde mer tid til planlagt oppfølgingsarbeid og for kontakt med arbeidsgivere. Dette gir enda bedre service. 

Nye åpningstider for drop-in ved NAV-kontoret på Batnfjordsøra fra 02.05.17:Mandag, onsdag og fredag klokken 10:00 -12:00Utenom drop-in tidene: etter forhåndsavtale NAV er digitalt tilgjengelig via:nav.no: Alle dager – 24 timer i døgnet (på nav.no har du også tilgang til chat)Chat: Foreldrepenger, barnetrygd og kontantstøtteØkonomiske problemerJobbmuligheter i EU/EØS og SveitsFacebook: NAV Jobblyst (veiledning for ungdom)NAV Foreldrepenger
Alle saker