Fylkesmannen rår til at indre Gjemnes (Angvik skulekrins) blir grensejustert frå Gjemnes kommune til nye Molde kommune. Dersom Gjemnes kommune i nær framtid gjer vedtak om å ta opp igjen forhandlingar med nabokommunane om samanslåing bør grensejusteringssøknaden leggast på vent.

For mer informasjon se Fylkesmannen i Møre og Romsdal sine hjemmesider Fylkesmannens innstilling sendes til Moderniserings- og kommunaldepartementet for endelig avgjørelse i saken. 


Nå skal alle små vannforsyningssystem registreres

Innen 1. juli 2018 skal alle vannforsyningssystem være registrert hos Mattilsynet. Dette gjelder også de som er små, for eksempel en brønn som forsyner to hus med drikkevann. Mer informasjon, og lenke til registreringsskjemaet, finnes på mattilsynet.no.

Statsminister Erna Solberg besøkte i går Kristiansund sykehus. Her fikk hun blant annet presentert det Distriktmedisinske sentret (DMS) som skal etableres i Kristiansund. Rådmann Birgit Eliassen redegjorde for tilbudet i  Helseinnovasjonssentret som blir en del av DMS'et. Helseinnovasjonssentret er et ORKideprosjekt som bl.a skal bidra med følgende:

Gjøre kommunene bedre vedr velferdsteknologi Etablere responssenter bemannet med helsepersonell Utvikle grensesnittet mellom spesialist- og primærhelsetjeneste Videreutvikle samhandlingsreformen – bedre pasientforløp Nye arbeidsmetoder – forskning Kompetanseheving, utdanning og rekruttering I nært samarbeid med brukerorganisasjoner Private helsetjenester, bl.a fastleger og avtalespesialister
 

 

Gjemnes kommune er pålagt prøvetaking av hjort og elg i perioden 2018-2020 som en del av den nasjonale kartleggingen av skrantesjuke (CWD)


Gjemnes formannskap vedtok i møte 13.02.2018 sak 15/18 ny oppstartsmelding for reguleringsplan for Nåstad med utvidet planområde.


Fylkesmannen har i dag motteke eit foreløpig resultat på innbyggarundersøkingane som er gjennomført i samband med grensejusteringssøknader i Møre og Romsdal.Les mer her 


Telefonundersøking om grensejustering av indre Gjemnes.Dette gjelder mulig grensejustering av bygdene Angvik, Flemma, Fagerlia og Øye/Heggem i indre Gjemnes i Gjemnes kommune over til nye Molde kommune.Opinion AS vil på oppdrag fra Fylkesmannen gjennomføre telefonundersøkingen.

Opinion AS vil ringe fra dette telefonnummeret: 61 40 01 09Det vil i telefonundersøkingen bli stilt et hovedspørsmål med tre svaralternativ.Hovedspørsmål:Hvilken kommune mener du at indre Gjemnes skal høre til i framtida?- Bli i Gjemnes kommune- Overflytting til nye Molde kommune- AnnaNB!

Vi vet fra tidligere undersøkelser der alle skal ringes inntil ti ganger at noen opplever å ikke bli ringt. Det kan skyldes flere faktorer:1. Vi er fortsatt midt i feltperioden og har ikke ringt nummeret ennå.2. Det nummeret som var innmeldt hadde et feil siffer i seg.3. Respondenten kan ha apper som blokkerer markedsundersøkelser, salg m.m.4. Respondenten kan tidligere ha vært i kontakt med oss og bedt om å reservere hans/hennes nummer.5. Andre tekniske problemer hos oss eller respondenten.Intensjonen fra vår side er at alle skal ringes – og høres - som står på telefonlistene. Eventuelle respondenter som mener de ikke har blitt kontaktet er også velkommen til å kontakte

Roar Teige i Norstat, direkte på fastnummer 21300305 eller mobilnummer 97743207.


Alle saker